Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Bardzo stare sa równiez dzieje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bardzo stare są również dzieje haszyszu -. Herodot podaje, że Scytowie . rzucali na rozpalone kamienie ziarna konopi indyjskich i wprawiali się tym dymem w przy- jemne odurzenie. Haszysz rozpowszechniony jest niemal wyi:ącznie wśród ludów mahometańskich. Około r. 1.100 książę małoazjatycki Hassan założył dla celów poli- tycznych rodzaj zakonu, do którego wciągał młodzieńców upajając ich haszyszem. Izmaelici rządząc w krajach mahometańskich trzymali w tajemnicy działanie ha- szyszu i posługiwali się tym środkiem w walkach politycznych. Arabski wyraz ha- szisz znaczy tyle co Cannabis indica, stąd Izmaelitów nazywano hasziszinami, co w zachodniej Europie stało się mianem zabójcy (assassin). Indyjskie pigułki radości zawierały haszysz. Niektórzy przypuszczają, że hasziszinowie używali nie haszyszu, który podnieca i wywołuje omamy erotyczne, lecz raczej bendżu, wydobywanego z Hyoscyamus albus, mającego działanie usypiające i uspokajające. Malajowie palą haszysz z tytoniem. Już Persom znane było działanie haszyszu jako aphrodisiacum. W bajkach z 1001 nocy jest wzmianka o używaniu haszyszu dla rozweselenia. W Persji od dawna wiedziano, że przewlekle nadużywanie haszyszu doprowadza do zwyrod- nienia charakteru, wystrzegano się np. stosunków kupieckich z tzw. bengi, tzn. nar- komanami haszyszowymi. Wymieranie Hotentotów przypisuje się w dużej mierze nadużywaniu haszyszu. W Indiach jest podobno więcej ofiar haszyszu niż opium i alkoholu. W Polsce haszyszyzm jest rzadkością. Etiopatogeneza narkomanii jest zjawiskiem złożonym, jak to zresztą wynika z podanych wyżej danych historycznych.. W rozważaniach etiologicznych nie można bowiem pominąć podstaw społeczno-gospodarczych alkoholizmu i innych ma- sowych toksykomanii. Rozpowszechnione w kołach konstytucjonalistów i preformi- stów twierdżenie, że narkomanem staje się człowiek prepsychotycznie dysponowany wskutek psychopatycznych rysów- charakteru, jest niesłuszne. Trudno bowiem przy- puścić, że miliony alkoholików w Europie lub opiurnistów w Chinach to wszystko psychopaci. Klinicyści, którzy czasem poważnie wypowiadają takie twierdzenia po- wołują się czasem na fakt kliniczny, że narkomania przebiega z zasady z zaburze- niami charakteru i że te zaburzenia można stwierdzić nierzadko w okresie przed popadnięciem osobnika w nałóg. Wprzypadkach tych zarówno zwyrodnienie cha- rakterologiczne, jak i nałóg miewają wspólne źródlo, jakim są …zaniedbania wycho- wawcze. Przykład krajów, które dzięki mądrej i konsekwentnej walce z toksykorna- nią potrafiły uchronić swoje narody od tej klęski społecznej, dowodzi, że nie -kon- stytucjonalna dyspozycja, lecz warunki środowiskowe są najistotniejszym czynni- kiem w genezie narkomanii. Oczywiście byłoby błędem widzieć w charakteropatii narkomanów nie skutek przewlekłego zatrucia, lecz przyczynę nałogu. Sprawy te wykraczają znacznie poza granice psychiatrii klinicznej, należą bowiem do pro- blematyki psychiatrii społecznej. [więcej w: , prawo medyczne, Zdrowa żywność, gabinety stomatologiczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)