Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Aspiryna i ryzyko raka jelita grubego u kobiet

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W ostatnim raporcie ze Studium Zdrowia pielęgniarek na temat związku między stosowaniem aspiryny a ryzykiem raka jelita grubego (pytanie 7 września), kluczowe pytanie dotyczyło tego, czy w badaniu nieumyślnie zidentyfikowano kobiety oporne na raka jelita grubego. W analizie danych uwzględniono wiele potencjalnie zakłócających czynników, w tym wywiad rodzinny w kierunku raka okrężnicy i odbytu, historię palenia tytoniu, spożycie alkoholu, dietę i poziom aktywności fizycznej. Bezadresowany był efekt hormonalnej terapii zastępczej na ryzyko raka jelita grubego w badanej populacji. Dane z badania zdrowia pielęgniarek dotyczącego hormonozastępczej terapii i jej związku z rakiem jelita grubego sugerują ochronny wpływ tej terapii na raka jelita grubego.2 Dowody potwierdzające terapię zastępczą hormonalną i zmniejszone ryzyko zachorowania na raka jelita grubego są również dostępne w innych badaniach. .3,4 Czy autorzy mogą komentować, czy kobiety w swoich badaniach, które stosowały aspirynę dwa lub więcej razy w tygodniu, również częściej otrzymywały hormonalną terapię zastępczą. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Aspiryna i ryzyko raka jelita grubego u kobiet

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Wywołujące myśl wyniki Pathmanathan i in. (Wydanie z 14 września) dotyczące roli wirusa Epsteina-Barra (EBV) w raku nosogardzieli jest bardzo interesujące i może mieć implikacje terapeutyczne, zwłaszcza na obszarach świata, gdzie choroba jest endemiczna. Jest jednak jeden punkt, który chciałbym wyjaśnić.
Czy badacze utrzymują, że jedyną ścieżką ewolucyjną raka nosogardzieli jest infekcja nabłonkowych komórek macierzystych, a następnie transformacja, ekspansja klonalna i rozwój w przerzutowy rak. Z ich badań wydaje się, że tak jest, ponieważ episomalne DNA EBV w każdym przypadku zawierało homogenny terminal i nie było dowodów na ekspresję produktów wirusowych, które normalnie oznaczają zakażenie produktywne. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Aspiryna i ryzyko raka jelita grubego u kobiet

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Zatem terapia interferonem, jak obecnie proponowana, jest niewystarczająca dla pacjentów z HCV-1b opornym na interferon z sekwencjami NS5A2209-2248 typu dzikiego lub pośredniego. Spośród różnych badanych zmiennych klinicznych liczba substytucji aminokwasów w NS5A2209-2248 była jedynym niezależnym czynnikiem prognostycznym odpowiedzi na interferon. Wśród pacjentów zakażonych tym samym genotypem HCV, osoby z wyższym poziomem HCV RNA w surowicy są bardziej oporne na interferon.10, 24, 27, 31. W naszym badaniu analiza jednoczynnikowa potwierdziła związek między poziomem RNA HCV w surowicy a odpowiedzią na interferon; jednak analiza wieloczynnikowa wykazała, że poziom HCV RNA w surowicy nie był niezależnym czynnikiem prognostycznym. Nasze dane sugerują, że poziomy HCV RNA w surowicy są pośrednio związane z odpowiedzią na interferon poprzez ich związek z sekwencją NS5A2209-2248 i że sama sekwencja NS5A2209-2248 jest dokładniejszym predyktorem odpowiedzi. Read the rest of this entry »

No Comments »

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Aspiryna i ryzyko raka jelita grubego u kobiet

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Poziomy RNA HCV w surowicy w odniesieniu do typu NS5A2209-2248 Sekwencja obecna przed leczeniem i reakcja na terapię interferonem. Stężenia RNA HCV w surowicy były istotnie niższe u pacjentów ze zmutowanym typem NS5A2209-2248 niż u osób z typem dzikim lub pośrednim. Poziomy pasek w każdej kolumnie wskazuje medianę. Linia przerywana wskazuje granicę wykrywania testu DNA z rozgałęzionym łańcuchem. Relacje między poziomami HCV RNA w surowicy, typami NS5A2209-2248 i odpowiedziami na interferon przedstawiono na rycinie 2. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries Next Entries »