Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Characteropathia postencephalitica.

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Characteropathia postencephalitica bywa nierzadkim powikłaniem przewlekłym, czy też stanem ubytkowym, zwłaszcza u dzieci. Zaburzenia charakterologiczne czasem pochodzą, jak wspominaliśmy wyżej, już z okresu ostrego. U dorosłych widuje się to rzadziej. Chorzy ci odczuwają czasem trwały niepokój wewnętrzny, który ich skłania do uciążliwych dla otoczenia działań: przesadnych żądań, złośliwych figlów, czynów niszczycielskich, napastliwości, zaczepek płciowych i ustawicznych czynów impulsywnych. Im młodszy jest osobnik, tym gwałtowniej zaburzenia te dają się we znaki. U dzieci często żadnych innych pozostałości przebytej sprawy nie da się stwierdzić. Gdy nie ma wywiadu, uchodzą one w zakładach i na wolności za psychotyczne, pojęcie to jednak jest niewłaściwe. Dzieci te są nieznośne, nie posiadają poczucia taktu i dystansu, drażnią chorych, dokuczają personelowi, płatają figle, kradną, zachowują się nieprzyzwoicie, napastują płciowo nawet osoby dorosłe lub zwierzęta, odznaczają się impulsywnym okrucieństwem. Łatwo je rozrzewnić i doprowadzić do skruchy, nie są one jednak zdolne dotrzymać uroczystych obietnic poprawy i przy najbliższej sposobności wyrządzają te same psoty. Surowe rygory wychowawcze często wywołują przekorną zawziętość, podczas gdy przemawianiem do rozsądku i do uczucia można więcej uzyskać. Sprawy te przebiegają często z zaburzeniami snu. Rokowanie nie jest pomyślne, chociaż pewien mały odsetek przypadków poprawia się z biegiem czasu. Częściej jednak zaburzenia utrzymują się latami lub przechodzą z upływem czasu w zwykłe postacie parkinsonizmu, pozostaje jednak zazwyczaj nadal wybuchowość i skłonność do działań popędowych, Co do pobudek działań impulsywnych chorzy z zasady nie potrafią dać wystarczających wyjaśnień. Nie są to stany pomroczne i chorzy niewątpliwie działają w pełni świadomości. Potrafią też odtworzyć sobie później wszystkie szczegóły swego postępowania. Najczęściej wyjaśniają, że po prostu przychodzi im do głowy zachcianka, którą zamieniają w czyn, zanim zdążą uświadomić sobie jej niewłaściwość, niemoralność lub przestępczość. Poczucie choroby posuwa się czasem tak daleko, że chorzy wprost błagają o wyleczenie ich z tych właściwości charakteru, aby się mogli upodobnić do wszystkich innych ludzi.
Drżączka poraźna występuje w starszym wieku i daje objawy prze ważnie nie tak bogate, ponadto zaburzenia rozpoczynają się raczej od kończyn, podczas gdy w stanach pośpiączkowych raczej od mięśni twarzy, karku i szyi. W chorobie Parkinsona wreszcie rzadko występuje asymetria, drżenie jest drobniejsze i często ma cechy kręcenia pigułek, nie ma tu też dystenu, napadów spojrzeniowych i przymusów tonicznych. W drżączce poraźnej organiczne zaburzenia psychiczne są rzadkością, co najwyżej zdarzyć się może powikłanie psychozą czynnościową. Zaburzenia psychiczne na tle kiły wyróżniają się typowymi zmianami płynu mózgowo- rdzeniowego. Podobieństwo neurologiczne postaci Wicher ta porażenia postępującego okazuje się pozorne, gdy stwierdzimy tło swoiste. Zmiany źrenic w parkinsonizmie są rzadkością. Stany pourazowe mogą również prowadzić do wzmożenia napięcia mięśniowego i do drżenia, nie brak jednak innych objawów ogniskowych. Zaburzenia charakteropatyczne pourazowe bywają podobne. Objawy parkinsonizmu zdarzają się czasem w pląsawicy Huntingtona i w chorobie Wilsona, jednak całość obrazu klinicznego różni się zasadniczo. Ogromną wagę w różnicowaniu posiadają troskliwie zebrane wywiady. Przypadek nr 17. Obsessiones postencephaliticae. C. J. ur. 12. VI. 1935 r. Ojciec matki chorował umysłowo. Rozwijał się prawidłowo, uczył się dobrze, przechodził odrę, w 16 r. ż. zaś ciężką grypę, miał wymioty, był tak słaby i senny, że mało co sobie z tej choroby przypomina. Mniej więcej w rok po przebyciu grypy zauważył u siebie dziwne objawy. Zaczął odczuwać ogromny niepokój, zdenerwowanie i lęk. Otoczenie zauważyło, że stał się w tym czasie małomówny, że źle sypiał i źle jadał. Odczuwał niepohamowany lęk, że będzie w szkole pytany. Był spokojniejszy, gdy nie był przygotowany. Zmuszony do odpowiedzi, odpowiadał dobrze, najtrudniej było mu zacząć mówić. W r. 1953 złożył maturę bez trudności; chociaż wśród nieopisanego lęku. Został nauczycielem. Uczył przez pół roku, jednakże miał coraz większe trudności w skupiani u myśli. Robiło mu się duszno, tak iż musiał otwierać okna w czasie lekcji. Pojawiły się u niego podwójne myśli: wykładając, musiał myśleć o swoich przeżyciach. Im bardziej starał się oddalić te zbędne myśli tym natrętniej powracały. Początkowo były to raczej natrętne wyobrażenia, później myśli te nabrały treści słownej. Były to słowa i zdania zasłyszane w rozmowach lub wzięte z własnego wykładu. Po upływie pewnego czasu było mu coraz trudniej opanować się i pracować, gdyż musiał się zastanawiać nad każdym swoim słowem, i kontrolować każdy swój ruch. Otoczenie nie wiedziało co się z nim dzieje, uważano go za dumnego i nietowarzyskiego. Unikał ludzi, gdyż ruch, hałas i rozmowa męczyły go coraz bardziej. Najspokojniejszy czuł się, gdy leżał w bezruchu. Zaczął się ratować zapisywaniem pewnych haseł na kartce np. w tej chwili działam, w tej chwili żyję, albo Bóg, rozum, świadomość. Odczytanie takiej kartki przynosiło mu ulgę. Po jakimś czasie dołączyły się do tych objawów nowe, które napełniły go przerażeniem, gdyż myślał, że to początki obłąkania. Mianowicie nagle przychodziło na niego ogromne zmęczenie, nie mógł się prawie ruszyć, ludzi widział jak przez mgłę, a w głowie słyszał własne myśli tańcz, gwiżdż. Zdarzało się to w szkole, gdy czytał dzieciom. Wtedy całą uwagę skupiał na czytaniu, byle nie poddać się tym natrętnym nakazom. W domu czasem nakazom tym ulegał, dawało mu to ulgę. Stany te trwały po kilka minut. Czasem musiał opuścić towarzystwo, gdyż dręczyły go myśli w rodzaju po coś tu wszedł, podałeś rękę w złej kolejności. Przebywał w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Świeciu n. Wisłą od dnia 15. XI. 1955 r, skierowany przez WKR celem orzeczenia zdolności do odbywania służby wojskowej. [więcej w: zgrubienie na wardze sromowej, erytrocyty świeże w moczu, alevox]

Tags: , ,

No Responses to “Characteropathia postencephalitica.”

  1. Hubert Says:

    Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

  2. Stefan Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do lekarz[...]

  3. Jan Says:

    Moja Mama miała tętniaka

Powiązane tematy z artykułem: alevox erytrocyty świeże w moczu zgrubienie na wardze sromowej