Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Choroby serca wywoluja czasami obraz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Choroby serca wywołują czasami obraz kliniczny, Który może być mylnie wzięty za suchoty płuc. Zwłaszcza dotyczy to zwężenia lewego ujścia żylnego. Pomyłki takie zdarzają się w przy- padkach znacznego biernego przekrwienia w małym krążeniu wsku- tek niewydolności prawej komory serca. Wspólnymi objawami gruźlicy płuc i choroby serca są w tych przypadkach: częste krwioplucia, przy- tłumienie odgłosu opukowego w dolnych częściach płuc, osłabienie szmeru pęcherzykowego i liczne rzężenia w miejscu przytłumienia, stan pod- gorącz,kowy, ogólne osłabienie, brak łaknienia, zamglenie w obrazie rent- genowskim. Od pomyłki może uchronić dokładne zbadanie narządu krą- żenia, siedziba zmian w chorobach serca przede wszystkim w dolnych i środkowych częściach obu płuc bez zajęcia szczytów i badanie plwo- dny co do prątków Kocha. Suchoty płuc rozwinięte i wyniszczające odróżnia od rozpoczynających się suchot płuc równoczesność rozmaitych objawów osłuchowych. Suchoty płuc wyniszczające, w przeciwień- .stwie do rozwiniętych, cechuje rozległe zajęcie płuc i postępujący prze- bieg choroby bez wyraźniejszych nawałów. Rokowanie w suchotach płuc należy do bardzo trudnych zadań . Już Cornet twierdził, że przebieg suchot płuc “drwi sobie nieraz z naj- lepiej uzasadnionego rokowania”. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może ulegać wybitnej poprawie we wszystkich okresach nie wyłącza- jąc niekiedy nawet okresu wyniszczającego. Zwłaszcza dotyczy to na- cieków wczesnych: nawet duży naciek może zniknąć w ciągu kilku. tygodni bez żadnego leczenia. Określając rokowanie, należy rozważyć te czynniki, które omówiłem w ogólnej części. Wybitne objawy toksyczne (wysoka go- rączka, poty, biegunki itd.), rozległe zmiany w płucach, zwłaszcza o cha- rakterze rozpadowym, znaczne ich rozproszenie w obu płucach, wybitne- przyśpieszenie opadania krwinek, dodatni odczyn dwuazowy i urochro:- mogenowy w moczu – objawy te rokują niepomyślnie w suchotach płuc. Niepomyślnym objawem jest także dołącząjąca się .skrobiawica narzą- dów wewnętrznych, chociaż opisano przypadki cofania się klinicznych J- jej objawów w razie wybitnej poprawy sprawy gruźliczej. Bywa to nie- stety niezmiernie rzadko. [więcej w: , odzież dla dzieci, olejek cbd, Prywatne przedszkole Kraków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)