Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

NIEZNOSZENIE ALKOHOLU (NIETOLERANCJA) Nie jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

NIEZNOSZENIE ALKOHOLU (NIETOLERANCJA) Nie jest to właściwość koniecznie patologiczna. Zjawisko polega na wystę- powaniu upojenia o ciężkim przebiegu już po nieznacznych dawkach. Upojenie o ciężkim .przebiegu nie oznacza koniecznie upojenia patologicznego .. To ostat- nie pojęcie leży już w zakresie psychopatologii, a miarą jego jest jakościowe zaburzenie świadomości. Nieznoszenie . alkoholu bywa niekiedy właściwością wrodzoną, widywaną u neuropatów i psychopatów. Wszystkie czynniki cho- robotwórcze, które powodują organiczne zmiany w układzie nerwowym ośrod- kowym, mogą wywołać nietolerancję. Najczęściej zjawisko to spotykamy w sta- nach pourazowych, w padaczce, po zapaleniach mózgu różnej etiologii oraz w przebiegu alkoholizmu przewlekłego. Niesłusznie przypuszcza się czasem, że o nieznoszeniu alkoholu ma się prawo mówić tylko w tych przypadkach, w któ- rych małe dawki wywołują upojenie patologiczne. Pojęcie to rozciąga się bo- wiem na wszelkie odczyny alkoholowe, które .występują już przy małych daw- kach. Nietolerancja może się wyrażać tylko bólami głowy, nudnościami, skłon- nością do wymiotów, przykrym samopoczuciem, przygnębieniem, lękiem, wzmo- żoną reaktywnością psychoruchową, przygłuszeniem hamulców rozumowo-uczu- ciowych itd. W innych przypadkach, np. w alkoholizmie nałogowym, małe dawki wystarczają do wywołania upojenia zwykłego, co tłumaczy się odru- chem warunkowym. Objawy nietolerancji stwierdza się jednak u wielu osób, które nie są neuro- ani psychopatami, ani nie przeszły jakiejś organicznej sprawy mózgowej. Bywają przypadki upojenia patologicznego, gdzie naj dokładniej przeprowadzone wywiady i badania nie pozwalają wykryć jakiegokolwiek pod- łoża spośród wymienionych wyżej możliwości. Czasem może chodzić o chwi- lowy stan ustroju, np. po ciężkim przemęczeniu, w stanie wygłodzenia, w cza- sie upału itd. Są to zresztą przypadki rzadkie, gdyż najczęściej nietolerancja wskazuje na wrodzone lub nabyte zmiany organiczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Nietolerancję można stwierdzić przedmiotowo. [patrz też: , ból pleców, Stomatolog Kraków, olejek kokosowy ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)