Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

PARAL YSIS JUVENILIS Paralysis juvenilis

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PARAL YSIS JUVENILIS Paralysis juvenilis występuje na tle kiły wrodzonej. Nie zalicza się tu wy- jątkowych zresztą przypadków porażenia postępującego młodocianych wywo- lanego kiłą nabytą. Leczenie rodziców i dziecka zdaje się nie mieć wpływu na późniejsze wystąpienie porażenia postępującego. Okres utajenia wynosi tu niewiele mniej niż u dorosłych, gdyż przeciętnie 8-15 lat. Dzieci te jeszcze przed wybuchem. choroby bywają niedorozwinięte umysłowo lub ociężałe. Niektóre z nich w okresie przedchorobowym mają cechy charakteropatyczne, sprawiają więc trudności wychowawcze, bywają płaczliwe, drażliwe i wybu- chowe. Z tych powodów przeważnie trudno jest ustalić początek procesu para- litycznego, brak bowiem tak istotnej okoliczności, jak załamanie się spraw- ności umysłowej dziecka, obniżenie stopni na świadectwie szkolnym, zubożenie osobowości itd., gdyż cechy te zaznaczały się i w okresie przedchorobowym. Podnoszono osobliwości neurologiczne porażenia młodocianych: absolutna sztyw- ność źrenic w .przeciwstawieniu do odruchowej ma występować znacznie czę- ściej niż u dorosłych, ponadto często stwierdza się niezwykle silne rozszerze- nie źrenic, wreszcie szczególnie często występują napady porażenne, przeważ- nie o charakterze padaczkowatym, czasem i apoplektycznym oraz niedowłady i porażenia. W ogóle objawy ogniskowe są rzeczą częstą. Obraz kliniczny bywa najczęściej typu otępienia prostego, które zresztą przeplata się z objawami ciężkiego niedorozwoju umysłowego. Przy badaniu niepodobna przeważnie przeciągnąć ostrą granicę między tym co wrodzone a tym co powstało wsku- tek procesu paralitycznego. Często występuje niepokój psychoruchowy i krzyk- liwość oraz skłonność do stereotypii ruchowych, grymasów i odruchowych ru- chów żucia i ssania. Zdarzają się też niedorzeczne czyny lub głupkowate figle. Z nawarstwień epigenetycznych najczęściej spotyka się zespół katatoniczny hipokinetyczny, nierzadko z objawami kataleptycznymi. Widywano też zespół hebefreniczny. [patrz też: , uprawnienia sep, olejek kokosowy na włosy, masło shea ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)