Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Rozpoznanie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Rozpoznanie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc sprawia wielkie trudności. Chorzy nierzadko leczą się latami it umierają na “katar płuc” lub “astmę”, tymczasem istotną chorobą jest nierozpoznana włóknista gruźlica płuc z równoczesną rozedmą płuc. Rozpoznać gruźlicy płuc włóknistej rozlanej w pierwszym okresie, który może trwać latami, na podstawie badania podstawowymi metodami fizycznymi, nie podobna, gdyż one tutaj zawodzą. Sami chorzy bardzo często nawet nie podejrzewają, że są chorzy. Dopiera badanie rentgenograficzne klatki piersiowej wykrywa początkowo bardzo nieznaczne, z czasem coraz rozleglejsze zmiany w postaci zmniejszenia przezroczystości pól płucnych oraz ciemnych pasm i smug wzdłuż przebiegu naczyń krwionośnych i oskrzeli. W późniejszych okresach często stwierdza się w zmianach włóknistych drobne jamki (cavernulae). Zatoka przeponowo-żebrowa bywa w późniejszym okresie zwykle zacieniona, przepona zniekształcona, śródpiersie przesunięte w stronę chorego płuca. Dopiero w drugim okresie można już stwierdzić objawy zagęszczenia tkanki płucnej na coraz większej przestrzeni, przeważnie w górnych częściach płuc, przeważnie bez szmerów dodatkowych o przebiegu bardzo powolnym, przerywanym od czasu do czasu gorączką, przy dobrym ogólnym stanie chorego i wzrastającej niewydolności krążenia. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, odzież dla dzieci, Balsam Johnson ]

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

Rozpoznanie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Prócz badania radiologicznego płuc, w każdym przypadku chorobowym z powyższymi objawami, dla których nie ma wyraźnej przyczyny, należy bardzo dokładnie badać, nieraz wielokrotnie, plwocinę chorego co do prątków i włókien sprężystych, nawet wtedy, gdy plwocina da się zebrać tylko z wielką trudnością, a po tym bardziej że zmiana o cechach wczesnego nacieku może być pochodzenia niegruźliczego. Należy w takich przypadkach zbadać także szybkość opadania krwinek, która u chorych z wczesnym naciekiem jest, chociaż nie zawsze, przyśpieszona, oraz obraz morfologiczny krwinek białych w krwi, w którym wczesny naciek cechują przesunięcie w lewo i względna limfocytoza. W okresie suchot rozwiniętych i wyniszczających rozpoznanie nie nasuwa większych trudności, gdyż, prócz wyraźnych objawów zagęszczenia tkanki płucnej na rozległej przestrzeni a często i objawów jam, w plwocinie wykrywa się prątki gruźlicy i włókna sprężyste. W obrazie radiologicznym daleko posuniętą przewlekłą postępującą gruźlicę płuc cechują liczne cienie mniej więcej rozległe, o niejednakowo zaznaczonych granicach obok wyjaśnień, zależnych od jam. Świeże ogniska wysiękowe często zlewają się z sobą, natomiast ogniska zwłóknienia lub z przewagą odczynu wytwórczego mają granice ostre. Rozpoznanie różnicowe. Samo stwierdzenie w płucu badaniem radiologicznym ograniczonego cienia okrągłego kształtu, leżącego w zupełnie zdrowej tkance płucnej, nieupoważnia jeszcze do uznania go za wczesny naciek gruźliczy. Takie cienie mniej więcej szybko przemijające mogą być wyrazem także atypowego ograniczonego zapalenia płuc niegruźliczego. Taki sam obraz radiologiczny mogą wywołać także inne choroby, mianowicie nieswoiste ograniczone zapalenie płuc odoskrzelowe nie wchłaniające się (bronchopneumonia. circumscriptą dissoluta non tuberculosa), nowotwory płuc, bąblowiec płuca, kiła, promienica, ropnie płuc i in. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, olejek cbd, implanty zębów ]

Comments Off