Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Rozpoznanie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Rozpoznanie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc sprawia wielkie trudności. Chorzy nierzadko leczą się latami it umierają na “katar płuc” lub “astmę”, tymczasem istotną chorobą jest nierozpoznana włóknista gruźlica płuc z równoczesną rozedmą płuc. Rozpoznać gruźlicy płuc włóknistej rozlanej w pierwszym okresie, który może trwać latami, na podstawie badania podstawowymi metodami fizycznymi, nie podobna, gdyż one tutaj zawodzą. Sami chorzy bardzo często nawet nie podejrzewają, że są chorzy. Dopiera badanie rentgenograficzne klatki piersiowej wykrywa początkowo bardzo nieznaczne, z czasem coraz rozleglejsze zmiany w postaci zmniejszenia przezroczystości pól płucnych oraz ciemnych pasm i smug wzdłuż przebiegu naczyń krwionośnych i oskrzeli. W późniejszych okresach często stwierdza się w zmianach włóknistych drobne jamki (cavernulae). Zatoka przeponowo-żebrowa bywa w późniejszym okresie zwykle zacieniona, przepona zniekształcona, śródpiersie przesunięte w stronę chorego płuca. Dopiero w drugim okresie można już stwierdzić objawy zagęszczenia tkanki płucnej na coraz większej przestrzeni, przeważnie w górnych częściach płuc, przeważnie bez szmerów dodatkowych o przebiegu bardzo powolnym, przerywanym od czasu do czasu gorączką, przy dobrym ogólnym stanie chorego i wzrastającej niewydolności krążenia. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, odzież dla dzieci, Balsam Johnson ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Rozpoznanie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

W narządach wewnętrznych stwierdza się w przewlekłej postępującej gruźlicy płuc zwyrodnienie tłuszczowe, zwłaszcza w wątrobie i w nerkach, a w przypadkach gruźlicy z licznymi jamami i z przewlekłym ropieniem dostrzegalne już gołym okiem zwyrodnienie skrobiowate wątroby, śledziony, nerek, nadnerczy i jelit, a drobnowidowo także w innych narządach. Serce bywa najczęściej małe, zwiotczałe, prawa komora nieraz rozszerzona. Tkanka podskórna tłuszczowa w stanie zaniku. Objawy. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może rozpoczynać się zupełnie niepostrzeżenie, bez objawów, wśród zupełnego zdrowia. Dowiodły tego systematyczne badania radiologiczne osób zdrowych, stale stykających się z chorymi na gruźlicę. U takich osób badaniem radiologicznym często wykrywa się naciek wczesny, nieraz nawet duży. Po pewnym czasie     -po kilku dniach, tygodniach lub miesiącach – naciek może zniknąć, lecz może też być początkiem pospolitych suchot płuc. Takie osoby czasem nie mają w okresie wczesnego nacieku gorączki, kaszlu, ani bólów w klatce piersiowej. Stan podgorączkowy można niekiedy uchwycić tylko częstym mierzeniem ogólnej ciepłoty ciała w ciągu doby. W innych przypadkach przewlekła postępująca gruźlica płuc rozpoczyna się objawami toksycznymi w postaci osłabienia, chudnięcia bez widocznej przyczyny, potów nocnych, złego stanu, niedokrwistości, dolegliwości o charakterze niemocy nerwowej (neurasthenia) lub niestrawności, na co już dawno zwracał uwagę Alfred Sokołowski, u kobiet zaburzeniami w regularności, a u dzieci nieraz bólami brzucha. W przypadkach wczesnego wciągnięcia w sprawę chorobową opłucnej przewlekła postępująca gruźlica płuc rozpoczyna się suchym kaszlem i kłuciem w bokach. Taki początek zdarza się często, gdyż naciek wczesny sadowi się zazwyczaj blisko opłucnej. W innych przypadkach choroba rozpoczyna się krwiopluciem lub krwotokiem płucnym. [hasła pokrewne: , Balsam Johnson, rwa kulszowa, biustonosze do karmienia ]

Comments Off