Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Rozpoznanie wlóknistej rozlanej gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc sprawia wielkie trudności. Chorzy nierzadko leczą się latami it umierają na “katar płuc” lub “astmę”, tymczasem istotną chorobą jest nierozpoznana włóknista gruźlica płuc z równoczesną rozedmą płuc. Rozpoznać gruźlicy płuc włóknistej. rozlanej w pierwszym okresie, który może trwać latami, na podstawie badania podstawowymi metodami fizycznymi, nie podobna, gdyż one tutaj zawodzą. Sami chorzy bardzo często nawet nie podejrzewają, że są chorzy. Dopiera badanie rentgenograficzne klatki piersiowej wykrywa początkowo bardzo nieznaczne, z czasem coraz rozleglejsze zmiany w postaci zmniej- szenia przezroczystości pól płucnych oraz ciemnych pasm i smug wzdłuż przebiegu naczyń krwionośnych i oskrzeli. W późniejszych okresach często stwierdza się w zmianach włóknistych drobne jamki (cavernulae). Zatoka przeponowo-żebrowa bywa w późniejszym okresie zwykle zacie- niona, przepona zniekształcona, śródpiersie przesunięte w stronę cho- rego płuca. Dopiero w drugim okresie można już stwierdzić objawy zagęszczenia tkanki płucnej na coraz większej przestrzeni, przeważnie w górnych czę- ściach płuc, przeważnie bez szmerów dodatkowych o przebiegu bardzo powolnym, przerywanym od czasu do czasu gorączką, przy dobrym ogól- nym stanie chorego i wzrastającej niewydolności krążenia. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, odzież dla dzieci, Balsam Johnson ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Balsam Johnson’

Rozpoznanie wlóknistej rozlanej gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W narządach wewnętrznych stwierdza się w przewlekłej postępującej gruźlicy płuc zwyrodnienie tłuszczowe, zwłaszcza w wątrobie i w ner- kach, a w przypadkach gruźlicy z licznymi jamami i z przewlekłym ro- pieniem dostrzegalne już gołym okiem zwyrodnienie skrobiowate wą- troby, śledziony, nerek, nadnerczy i jelit, a drobnowidowo także w in- nych narządach. Serce bywa najczęściej małe, zwiotczałe, prawa komora nieraz rozszerzona. Tkanka podskórna tłuszczowa w stanie zaniku. Objawy. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może rozpoczynać się zupełnie niepostrzeżenie, bez objawów, wśród zupełnego zdrowia. Do- wiodły tego systematyczne badania radiologiczne osób zdrowych, stale stykających się z chorymi na gruźlicę. U takich osób badaniem radiolo- gicznym często wykrywa się naciek wczesny, nieraz nawet duży. Po pe- wnym czasie – po kilku dniach, tygodniach lub miesiącach – naciek może zniknąć, lecz może też być początkiem pospolitych suchot płuc. Takie osoby czasem nie mają w okresie wczesnego nacieku gorączki, kaszlu, ani bólów w klatce piersiowej. Stan podgorączkowy można nie- kiedy uchwycić tylko częstym mierzeniem ogólnej ciepłoty ciała w ciągu doby. W innych przypadkach przewlekła postępująca gruźlica płuc rozpo- czyna się objawami toksycznymi w postaci osłabienia, chudnię-. cia bez widocznej przyczyny, potów nocnych, złego stanu, niedokrwi- stości, dolegliwości o charakterze niemocy nerwowej (neurasthenia) lub niestrawności, na co już dawno zwracał uwagę Alfred Sokołowski, u ko- biet zaburzeniami w regularności, a u dzieci nieraz bólami, brzucha. W przypadkach wczesnego wciągnięcia w sprawę chorobową opłucnej przewlekła postępująca gruźlica płuc rozpoczyna się suchym kaszlem i kłuciem w bokach. Taki początek zdarza się często, gdyż naciek wczesny sadowi się zazwyczaj blisko opłucnej. W innych przypadkach choroba rozpoczyna się krwiopluciem lub krwotokiem płucnym. [hasła pokrewne: , Balsam Johnson, rwa kulszowa, biustonosze do karmienia ]

Comments Off