Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Czyny impulsywne parkinsoników maja ogromne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czyny impulsywne parkinsoników mają ogromne znaczenie sądowo-psy- chiatryczne. Trudności orzecznictwa są szczególme duże w przypadkach, w któ- rych inne objawy pospiączkowe są zaledwie zaznaczone lub niemal nieucnwytne, W przypadkach tych zdolność rozpoznawania znaczenia czynu bywa bez za- rzutu, natomiast zdolność kierowania postępowaniem jest albo w znacznym stopniu ograniczona, albo zniesiona. Poza czynami wynikającymi z poryw- czości, która u parkinsoników bywa znaczna, w grę wchodzą przede wszyst- kim przestępstwa natury płciowej. Częste bywają czyny nierządne w stosunku do nieletnich. W czasie okupacji hitlerowskiej stojący w kolejce parkinsonik Polak włożył nagle rękę pod spódnicę żonie policjanta niemieckiego, i to w jego obecności, Powiłania epigenetyczne dotyczą często zespołu neurastenicz- nego, który stwarza nadbudówkę czynnościową. Chorzy wypowiadają skargi hipochondryczne, są rozdrażnieni, żalą się na uczucie zmęczenia już po małych I wysiłkach, bywają przygnębieni, przewrażliwieni lub zrzędliwi. Nadbudówka ta często rozszerza się jeszcze o składnik histeryczny. Przypadki te dobrze odpo- wiadają na zabiegi psychoterapeutyczne. Z zespołów psychotycznych najczęściej widuje się psychozy z kręgu schizofrenicznego z zespołem paranoidalnym i ka- tatonicznym na czele. W – pewnym przypadxu ciężkiego i uporczywego zespołu paranoidalnego udało się w ktimce chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku nawarstwienie to trwale usunąć wstrząsami elektrycznymi i insu- linowymi, chociaż podstawowe cierpienie nie uległo zmianie. Widuje się i zespół parafreniczny. Zespół katatoniczny występuje zarówno pod postacią hiperki- netyczną, jak i hipokinetyczną. W tym ostatnim wypadku powstać może mie- szany obraz katatoniczno-kataleptyczny. Rzadziej spotkać można zespół para- noiczny. Inne zespoły należą do rzadkości. [więcej w: , Kabiny Sanitarne, klimatyzacja precyzyjna, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Czyny impulsywne parkinsoników maja ogromne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wbrew dawniej rozpowszechnionemu poglądowi, przewlekła postępu- jąca gruźlica płuc może rozpoczynać się nagle, ostro wśród zupełnego zdrowia. Taki początek spostrzega się często. Zatem ostry początek cechuje nie tylko ostre postaci gruźlicy płuc kończące się w kilka tygodni lub miesięcy śmiercią, ale może być objawem gruźlicy prze- wlekłej. Gruźlica płuc rozpoczyna się wtedy w jednych przypadkach dre- szczami, wysoką gorączką i bólami gardła z zaczerwienieniem migdałków przypominając ostre ich zapalenie (tonsiIIitis acuta). W innych przy- padkach ostry początek choroby objawia się wysoką gorączką, silnym osłabieniem, bólami w członkach i mięśniach i nierzadko uporczywym kaszlem łudząco przypominając – na to zwrócił uwagę już dawno Alfred Sokołowski – grypę, za którą nieraz mylnie bierze chotobę chory i lekarz. Taki początek spotyka się często zwłaszcza u osób stykających się zawodowo z chorymi na gruźlicę (wśród person,elu szpitalnego, stu- dentów medycyny itd.). Przewlekła postępująca gruźlica płuc może roz- począć się także w postaci klinicznej, przypominającej ostre zapalenie płuc odoskrzelowe lub krupowe a także często nawracający o ostry nieżyt oskrzeli lub ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy, przebiegający z gorączką. W materiale 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie na 109 wczesnych nacieków było bez żadnych dolegliwości 54,1 %, zatem przeszło połowa. Najczęstszym objawem świeżego nacieku wczesnego było ogólne osłabienie a następnie kłucie w boku, kaszel, stany podgorączkowe, rzadziej poty nocne. W jednym przypadku początkowymi objawami było krwioplucie i w jednym go- rączka do 40° C, która trwała kilka dni (Zdzisław Mromiński). Jeżeli początek przewlekłej postępującej gruźlicy płuc przebiega z gorączką, to ma ona Zwykle tor ciągły a po kilku dniach l ub tygo- dniach, zależnie od rozmiaru i zjadliwości wczesnego nacieku, zaczyna przybierać tor zwalniający, coraz wyraźniejszy w miarę serowacenia nacieku. Gdy zacznie już tworzyć się jama, gorączka staje się przerywana, a w miarę oczyszczania się jamy wahania ogólnej ciepłoty ciała coraz zmniejszają się, aż wreszcie nastaje stan podgorączkowy, trwający rozmaicie długo. [więcej w: , Depilacja laserowa, rehabilitacja, Bielizna nocna damska ]

Comments Off