Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Zaczawszy sie w szczytach su-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zacząwszy się w szczytach su- choty szerzą się ku dołowi (directio craniocaudalis) przeważnie powoli albo nawałami powstającymi w różnych odstępach czasu w postaci przerzutów do innych części płuc drogą oskrzeli, po części także drogą krwi. Słuszność teorii odszczytowego powstawania pospolitych suchot płuc uzasadniano wynikami badania zwłok ludzi zmarłych na gruźlicę płuc, w których naj rozleglejsze zmiany stwierdza się w szczy- tach płuc, a naj świeższe, najmniej posunięte i mniej liczne w dolnych płatach. Na dowód odszczytowego rozwoju suchot płuc przytaczano także częstość odosobnionych szczytowych ognisk gruźliczych i nieraz już stwar- dniałych, zabliźnionych, szczytowych zrostów opłucnych i innych zmian. Teoria odszczytowego rozwoju suchot płuc została -poważnie zachwiana przez badania przede wszystkim Assmanna (1922 r.) oraz Redekera, którzy opierają się na badaniach radiologicznych. Według nich, początkiem suchot płuc u dorosłych nie są wcale ogniska szczytowe będące pozostałością wysiewów krwiopochodnych wczesnego dzieciństwa. Natomiast naj wcześniejszą zmianą suchotniczą jest “naciek wczesny” (infiltratio praecox). Naciek ten powstaje u osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, gdy nastąpi zakażenie dodatkowe, najczęściej przy długotrwałym stykaniu się z chorym na gruźlicę, albo gdy nastąpi samo- zakażenie z rozbudzonych ognisk zespołu pierwotnego lub z ognisk prze- rzutowych, które wytworzyły się w drugorzędnym okresie gruźlicy. Rozbudzeniu ognisk gruźliczych sprzyjają fizjologiczne przełomy, zwłasz- cza u kobiet (pokwitanie, ciąża itd.), nadmierne wysiłki fizyczne (nad- mierna praca, sporty) i umysłowe (okresy egzaminacyjne u uczących się itp.), choroby wyniszczające, czynniki wyczerpujące ustrój (wstrząsy nerwowe, niedostateczne odżywianie itd.), bodźce drażniące (duże nasło- necznianie itp.). Wczesny naciek gruźliczy spostrzega się najczęściej w okresie dojrze- wania płciowego i w wieku średnim. Poniżej 7 roku życia go nie spo- strzegano. [patrz też: , biustonosze do karmienia, domowe sposoby na trądzik, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Zaczawszy sie w szczytach su-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W narządach wewnętrznych stwierdza się w przewlekłej postępującej gruźlicy płuc zwyrodnienie tłuszczowe, zwłaszcza w wątrobie i w ner- kach, a w przypadkach gruźlicy z licznymi jamami i z przewlekłym ro- pieniem dostrzegalne już gołym okiem zwyrodnienie skrobiowate wą- troby, śledziony, nerek, nadnerczy i jelit, a drobnowidowo także w in- nych narządach. Serce bywa najczęściej małe, zwiotczałe, prawa komora nieraz rozszerzona. Tkanka podskórna tłuszczowa w stanie zaniku. Objawy. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może rozpoczynać się zupełnie niepostrzeżenie, bez objawów, wśród zupełnego zdrowia. Do- wiodły tego systematyczne badania radiologiczne osób zdrowych, stale stykających się z chorymi na gruźlicę. U takich osób badaniem radiolo- gicznym często wykrywa się naciek wczesny, nieraz nawet duży. Po pe- wnym czasie – po kilku dniach, tygodniach lub miesiącach – naciek może zniknąć, lecz może też być początkiem pospolitych suchot płuc. Takie osoby czasem nie mają w okresie wczesnego nacieku gorączki, kaszlu, ani bólów w klatce piersiowej. Stan podgorączkowy można nie- kiedy uchwycić tylko częstym mierzeniem ogólnej ciepłoty ciała w ciągu doby. W innych przypadkach przewlekła postępująca gruźlica płuc rozpo- czyna się objawami toksycznymi w postaci osłabienia, chudnię-. cia bez widocznej przyczyny, potów nocnych, złego stanu, niedokrwi- stości, dolegliwości o charakterze niemocy nerwowej (neurasthenia) lub niestrawności, na co już dawno zwracał uwagę Alfred Sokołowski, u ko- biet zaburzeniami w regularności, a u dzieci nieraz bólami, brzucha. W przypadkach wczesnego wciągnięcia w sprawę chorobową opłucnej przewlekła postępująca gruźlica płuc rozpoczyna się suchym kaszlem i kłuciem w bokach. Taki początek zdarza się często, gdyż naciek wczesny sadowi się zazwyczaj blisko opłucnej. W innych przypadkach choroba rozpoczyna się krwiopluciem lub krwotokiem płucnym. [hasła pokrewne: , Balsam Johnson, rwa kulszowa, biustonosze do karmienia ]

Comments Off

« Previous Entries