Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

INNE SCHORZENIA KIŁOWE MÓZGU.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

INNE SCHORZENIA KILOWE MÓZGU. O ile porażenie postępujące jest wespół z wiądem rdzenia schorzeniem miąższu układu nerwowego ośrodkowego, to inne postacie kiły układu nerwowego ośrodkowego dadzą się sprowadzić do schorzeń wychodzących zasadniczo z opon mózgowych i naczyń krwionośnych, a więc z tkanek pochodzenia mezenchymalnego. Tkanka mózgowa cierpi tu wtórnie wskutek ucisku przez ziarninę, zaczopowania naczyń, zmian rozmięknieniowych itd. Sprawy te zajmują nas z dwóch względów: mogą one być punktem wyjścia objawów psychoorganicznych albo mogą się stać podłożem nawarstwień psychotycznych lub psychonerwicowych. 1. Ostre kiłowe zapalenie opon (meningitis luica acuta) występuje już czasem w kilka miesięcy po zakażeniu. Czasem odczyn Wassermanna we krwi może być ujemny, lecz w płynie mózgowo-rdzeniowym jest dodatni już w rozcieńczeniu do 0,2. Odczyny globulinowe są dodatnie, a składniki komórkowe są wybitnie wzmożone. Objawy kliniczne polegają na bólach głowy, objawach oponowych, z gorączką, często z drgawkami i porażeniami nerwów czaszkowych. Objawy te cofają się dość łatwo pod wpływem leczenia swoistego. Sprawa ta przebiega nierzadko z zamąceniem świadomości typu majaczeniowego. Rzadziej występują inne zespoły czynnościowe. 2. Przewlekłe zapalenie opon (meningitis luica chronica et subacuta) bywa punktem wyjścia większości schorzeń kilowych mózgu. Może tu chodzić o postać z umiejscowieniem zmian na wypukłości mózgu i wówczas w obrazie klinicznym górują objawy ogniskowe albo o częstszą postać z umiejscowieniem na podstawie mózgu. W tym ostatnim wypadku może dojść do objawów wodogłowia wewnętrznego wskutek zajęcia zbiorników podstawy mózgu. Sprawa szerzy się wzdłuż naczyń na powierzchni, ale może wraz z naczyniami wnikać w głąb tkanki mózgowej, tworząc tu mniejsze lub większe kilaki oraz zakrzepy w naczyniach, prowadzące do rozmięknień i porażeń. Może dojść do uszkodzenia nerwu wzrokowego. W płynie            mózgowo-rdzeniowym występuje odczyn komórkowy, zmiany białkowe i koloidowe, a odczyn Wassermanna jest w większości przypadków dodatni. Niezależnie od typowej somnolencji, która towarzyszy tego rodzaju sprawom, może i tutaj wystąpić zamącenie świadomości majaczeniowe, a rzadziej splątaniowe. Nawet przy czy siej świadomości można zauważyć pewne zmiany psychiczne; wskazują one na rozpoczynający się zespół psychoorganiczny. Nastrój bywa posępny i drażliwy, rzadziej euforyczny. Przy energicznym leczeniu wszystkie te objawy mogą się cofnąć bez śladu. Gdy leczenie okaże się spóźnione, mogą pozostać trwale. zmiany otępieniowe i charakteropatyczne. [więcej w: , kosmetyki organiczne, biustonosze do karmienia, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

INNE SCHORZENIA KIŁOWE MÓZGU.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Poniżej omówimy zaburzenia psychiczne spowodowane zatruciem zarówno przypadkowym, jak i rozmyślnym, włącznie z nałogami, kierując się kolejnością związków trujących według ich znaczenia klinicznego. Nie wydzielamy osobnej grupy zatruć zawodowych, chociaż znaczenie zatruć tego typu staramy się przy każdej sposobności podkreślić. Zasadniczo zagadnienie zatruć zawodowych należy do medycyny społecznej. Dane historyczne. Dzieje trucizn i nałogów są ogromnym rozdziałem historii kultury, któremu poświęcono olbrzymie piśmiennictwo. W niniejszym zarysie można wspomnieć tylko o kilku najważniejszych zagadnieniach. Pomijamy dzieje alkoholizmu, który znany był w najstarszych kulturach. O działaniu opium wspomina już Homer nazywając je nepenthes. W III w. starej ery Theophrast podaje właściwości soku makowca (mekonion). Hipokrates mógł pod tą nazwą rozumieć zarówno makowiec, jak i Euphorbia peplus. Boga snu przedstawiano z łodygą makowca. Opium wchodziło w skład diakodionu, leku przeciwkaszlowego. Legendy co do cudownego działania driakwi przypisać trzeba zawartości opium. Pliniusz podaje przypadek samobójstwa za pomocą opium, przypisując śmierć wyziębieniu ustroju. Galen zaleca opium między innymi jako środek przeciw depresji z uwagi na jego właściwości rozweselające. Zna on też objawy przewlekłego zatrucia opium. Chemiczne badania opium sięgają XVII w. W r. 1797 Baume skrystalizował narkotynę. Odkrywcą morfiny był aptekarz Serturner, który stwierdził różnicę między narkotyfą a morfiną oraz wykrył kwas mękonowy. Hańbą ludzkości były wojny opiumowe. Rozpowszechnienie opiumizmu w Chinach było potworne. W roku 1839 nakazano ustawowo obcym importerom wydanie w ciągu 3 dni zapasów opium, po czym zatopiono w morzu przeszło 20000 skrzyń i zabroniono stosunków kupieckich z Anglikami. Wybuchła wojna, Chińczycy ponieśli w r. 1843 klęskę, musieli zapłacić 6 milionów dolarów odszkodowania i uprzywilejować obcych kupców. Druga wojna w latach 1856-1860 skończyła się również klęską Chin, które musiały się zgodzić na nie ograniczony wwóz tego narkotyku. Z tej klęski społecznej naród chiński zaczyna się podnosić dopiero obecnie, pod rządami władzy ludowej. [patrz też: , biustonosze do karmienia, rehabiliacja, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

« Previous Entries