Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Rozpoznanie objawowych natręctw myślowych.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Rozpoznanie objawowych natręctw myślowych na tle przebytego nagminnego zapalenia mózgu opiera się częściowo na wywiadzie, który w naszym przypadku wskazuje na przebycie przed 4 laty grypy o podejrzanym przebiegu, dalej na wynikach badania neurologicznego i radiologicznego, jednakże również w pewnym stopniu i na charakterze samych natręctw myślowych, które są bardziej niedorzeczne i nielogiczne niż przy nerwicy natręctw. Właściwość ta w naszym przypadku posunięta jest tak daleko, że psychologicznie niepodobna nadążyć za sensem tych przeżyć. W naszym przypadku zaznaczone są ponadto w pewnym stopniu i objawy ogólne psychoorganiczne, jak nietrzymanie afektu (incontinentia affectival, wyrażające się nieopanowaniem przy silnych wzruszeniach, np. gdy chory jest stremowany przy badaniu, dalej pewne stępienie życia uczuciowego (dementia affectiva), wyrażające się narastającym egotyzmem, następnie coraz widoczniejsze obniżenie uczuciowości wyższej itd. Przypadek jest rokowniczo niepomyślny. Leczenie i wnioski teoretyczne ex juvantibus. Natręctwa myślowe próbowano leczyć wszelkimi możliwymi sposobami, każdy z tych sposobów okazywał się jednak zawsze tylko paliatywem. Metodami psychoterapii można było osiągnąć bardzo wiele: złagodzić objawy, uśmierzyć lęk, pomóc w przezwyciężeniu konfliktów anankastycznych. Przy ogromnym nakładzie czasu i pracy udawało się metodami psychoanalitycznymi uwolnić chorego od wielu przykrych objawów. Na treść natręctw można było również skutecznie wpływać perswazją rozumową, sposobami psychologicznymi i sugestią ukrytą lub jawną. Metody lecznictwa psychiatrycznego aktywne dawały również znaczne złagodzenie objawów, lecz nigdy nie udawało się wpłynąć w sposób istotny na całość zespołu anankastycznego. Zwolennicy sposobów psychochirurgicznych donosili niejednokrotnie o skuteczności różnych metod operacyjnych, zazwyczaj nie zwracali jednak uwagi na uboczne skutki chirurgicznych działań na tkance mózgowej. Zresztą w wielu przypadkach zrozumiały lęk przed zabiegiem operacyjnym stawał na przeszkodzie. Rewelacją na światową miarę stały się dopiero śpiączki atropinowe, dzięki którym udaje się w ciągu krótkiego czasu usunąć doszczętnie lub w poważnej mierze natręctwa myślowe i to bez względu na to, czy wyrosły one na podłożu organicznym czy czynnościowym. Pierwszych tych odkryć terapeutycznych dokonano w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku. Atropinoterapia okazała się skuteczna nawet w najbardziej zastarzałych przypadkach. Dzięki temu rokowanie, do niedawna beznadziejne, stało się pomyślne. Osiągnięcia te pozwalają na pewne wnioski ogólniejszej natury. Jeżeli zespół anankastyczny organicznego pochodzenia ustępuje pod wpływem śpiączek atropinowych, chociaż samo podłoże organiczne pozostaje nie zmienione, to wolno stąd wysnuć wniosek wielkiej doniosłości, że chodzi tu o zespól zasadniczo czynnościowy, nawarstwiony epigenetycznie na podłoże organiczne. Obowiązuje tu więc wypróbowany wzór struktury etioepigenetycznej. [podobne: , olejek do włosów, rehabiliacja, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Rozpoznanie objawowych natręctw myślowych.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Pod względem psychicznym pojawiają się stopniowo objawy zespołu psychoorganicznego. Sprawność umysłowa obniża się, dochodzi do zacieśnienia zainteresowań do coraz węższego kręgu spraw, myślenie staje się płytkie i powierzchowne, biegnie ono według ustalonej rutyny. Osobnik przestaje być zdolny do pojmowania nowych zagadnień, najchętniej posługuje się wyświechtanymi frazesami. Wspomnienia tracą na szczegółowości, ulegają zaokrągleniu. Zarówno w pracy, jak i w czasie badania stwierdzić można szybkie męczenie się. Nawet w niedaleko posuniętych przypadkach wykazać można obniżenie zdolności zapamiętywania, a z biegiem czasu wszystkie czynności pamięciowe ulegają osłabieniu. Znany powszechnie humor pijacki jest błogostanem, który zauważyć można nie tylko w czasie upojenia, ale w stanie trzeźwym. Błogostan ten ożywia się w postaci syntonii towarzyskiej. Ten sam alkoholik, na łonie rodziny zgorzkniały, drażliwy i brutalny, staje się przy kieliszku miły, rozmowny, wylewny. O postanowieniach alkoholika rozstrzygają chwilowe nastroje. Może się on rozentuzjazmować szczerze dla jakiejś sprawy, nawet dla sprawy wyleczenia się z nałogu. Zapał ten równie szybko przemija. Chwiejność afektywna w cięższych przypadkach może być posunięta dość daleko, chociaż tylko wyjątkowo osiąga rozmiary, widywane w porażeniu postępującym. Chorego można jednak przy umiejętnym nawiązaniu łączności w przebiegu krótkiego czasu przeprowadzić z nastroju płaczliwego w beztroską wesołość, z wesołości w stan rozrzewnienia, z rozrzewnienia w gniew i rozdrażnienie, z gniewu w dowcipkowanie itd. Tak jak nastrój, tak i działania alkoholika zależą od chwilowych podniet. Obniżenie uczuciowości wyższej jest jednym z najdotkliwszych społecznych objawów. Dla zdobycia wódki alkoholik gotów jest zaniedbać rodzinę, narazić dzieci na głód, popełnić nadużycie służbowe. Uczucia społeczne, moralne, rodzinne, wzgląd na opinię publiczną, wstyd – wszystko zanika. Nie pomagają też pobudki rozumowe. Niesłowność, zanik obowiązkowości, niesumienność doprowadzają do zatargów w miejscu pracy. Wynikające stąd zgryzoty stanowią nowy bodziec do picia. W domu chory staje się nieczuły, brutalny, bezwzględny, wynosi z domu ostatnie przedmioty, przepija wszystko co do grosza. Alkoholicy wykazują często podniecenie płciowe z opóźnieniem szczytowania. W stosunkach płciowych bywają grubiańscy. Stają się bezwstydni wobec dzieci. Zbydlęcenie chorego może posunąć się aż do gwałcenia własnych córek. Ostatecznie chory stacza się na dno i kończy w więzieniu lub wymaga umieszczenia w zakładzie zamkniętym. Mimo skruchy i uroczystych przyrzeczeń składanych w chwilach rozrzewnienia chory popada przy najbliższej sposobności ponownie w nałóg. Dzieje się to wskutek osłabienia woli, które jest jedną z najważniejszych przeszkód w leczeniu. [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, proktolog, catering dietetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries