Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Dnia 11. XII. przeniesiono go

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 11. XII. przeniesiono go do Kliniki Chorób Psychicznych AMG. Stan psy- chiczny: chory przy badaniu, zwłaszcza na początku, zdradza. duże zdenerwowanie, zacina się w mowie, wykonuje mnóstwo bezcelowych ruchów mimowolnych, np. po- prawia sobie odzież, nogi mu drżą, na czole pojawia się kroplisty pot, dopiero po dłuższym czasie nabiera rozpędu, po czym bardzo szczegółowo opisuje swoje prze- życia. Bieg myśli logiczny, łączność afektywna dobra, afekt nieco napięty, lecz dobrze modulowany i dostosowany, nastr ój przygnębiony. Chory ma pełne poczucie cho- roby psychicznej, omamów ani urojeń nie zdradza. Po odmie lędźwiowej płakał i rozpaczał, że to wstyd być w Świeciu, gdy się o tym wszyscy dowiedzą. W ciągu dwóch dni po odmie czuł się pojmiotowo lepiej, ożywił się, rozmawiał z innymi chorymi. Badanie neurologiczne: chodzi lekko pochylony ku przodowi, rzadkie mru- ganie, twarz naoliwiona, ślinotok, nerw VII lewy dolny słabszy, odruchy ścięgnowe i okostnowe kończyny górnej prawej nieco żywsze, odruchy orzuszne prawostronnie żywsze, odruch kolanowy lewy żywszy; odruch skokowy prawy żywszy, odruchy kolanowe polikinetyczne. Pneumc encefalogramy: komory poszerzone, nieprzemiesz- czone. Wskaźnik Evansa – 0,31, wskaźnik Schiersmanna – 3,0. W przestrzeniach podpajęczynówkowych mierna ilość powietrza, grupuje się przeważnie w okolicy czołowej. Rowki tej okolicy poszerzone. Obraz odpowiada nieznacznemu wodoglo- wiu i zanikom korowym w obrębie płata czołowego. Płyn mózgowo-rdzeniowy bez zmian. [przypisy: , logopeda warszawa, dentysta Kraków, korekcja wzroku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Dnia 11. XII. przeniesiono go

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Redeker zalicza naciek powstający na tle samozakażenia do nacieku “późnego” (infilratio tuoerculosa tarda), uznając za naciek wczesny tylko taki, który powstaje w płucu wskutek zakażenia dodatkowego z ze- wnątrz. Zatem naciek późny Redekera jest jednoznaczny z tymi na- ciekami, które powstają na tle wysiewów odoskrzelowych z nacieku wczesnego. W przeciwieństwie do nacieku wczesnego, naciek późny nie powstaje, według Redekera, w niezmienionej tkance płucnej, lecz w miąższu płucnym już stwardniałym od dłuższego czasu, najczęściej w pobliżu górnego bieguna wnęki (regio intercleidohilaris). Skłonność do serowacenia wszystkich nacieków wtórnych powstają- cych na tle wysiewów odoskrzelowych z nacieku wczesnego oraz na tle aspiracji mas serowatych z jam gruźliczych jest znaczniejsza niż nacieku wczesnego. Los wczesnego nacieku bywa różny. Naciek, nawet bardzo duży, może zupełnie się cofnąć – nieraz szybko, zwłaszcza u dzieci. Bywa to szczególnie wtedy, gdy głównym składnikiem nacieku jest zapalenie okołoogniskowe. O wiele częściej naciek, nawet niewielki, utrzymuje się bez zmiany tygodniami a nawet miesiącami i dopiero wtenczas wsysa się. W obu wypadkach po nacieku może nie pozostać żadnego śladu albo w razie zwłóknienia i zabliźnienia pozostaje nieznaczna ilość tkanki bliznowatej (tzw. pola stwardnienia Redekera), która może ulegać zwapnieniu, co bywa zresztą rzadko. Najczęściej ognisko gru- źlicze stanowiące jądro wczesnego nacieku serowacieje. Wielka skłon- ność do serowacenia i rozpadu jest, znamienną cechą nacieku wczesnego, w przeciwieństwie do nacieków dookoła ogniska pierwotnego i zespołu pierwotnego. Takie zejście rozstrzyga o dalszym przebiegu choroby. Mianowicie masy serowate po rozpuszczeniu się mogą ulec wessaniu albo po rozpulchnieniu przebić się do oskrzela. Wtenczas wytwarza się jama gruźlicza (caverna tuberculosa). Może ona powstawać nawet w bli- znowaciejącej tkance płucnej. Jama może wytworzyć się już bardzo wcześnie – w parę tygodni, a nawet po kilku dniach od początku cho- roby. Jamy powstałe z wczesnego nacieku nazywamy jamami wczesnymi (caverna tubercuiosa praecox), w odróżnieniu od jam późnych (caverna tuberculosa tar da), które tworzą się w dalszym prze- biegu suchot płuc. [podobne: , bielizna damska sklep internetowy, Studnie głębinowe, dentysta Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries