Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Duże kilaki mózgu.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Duże kilaki mózgu dają objawy takie same jak guzy mózgu. Tylko zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym umożliwiają rozpoznanie. 4. Kiła naczyniowa (lues vascularis) jest cierpieniem częstym. Wskutek zmian w naczyniach dochodzi do rozlicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. W obrazie neurologicznym stwierdzamy często absolutną sztywność źrenic, znacznie rzadziej sztywność odruchową, dalej porażenia poszczególnych nerwów czaszkowych, wreszcie zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym: pleocytoza aż do kilkuset komórek, nieznaczne zwiększenie białka, Nonne-Apelt +, dodatni odczyn Wassermanna w wyższych stężeniach, dodatnie odczyny kłaczkujące przy średnich stężeniach roztworów koloidowych itd. Sprawa rozpoczyna się zazwyczaj od zwiastunów w rodzaju neurastenii, po czym przeważnie dochodzi do udaru, który pozostawia zmiany ogniskowe. Mogą się one cofnąć w dużym stopniu pod wpływem usilnego leczenia. Pozostaje jednak z zasady pewien stopień otępienia, które z biegiem czasu może narastać wraz z innymi objawami zespołu psychoorganicznego. W przeciwieństwie do porażenia postępującego chorzy wykazują, nawet przy daleko posuniętym otępieniu, poczucie choroby psychicznej, mimo że równocześnie wykazują błogostan. Niektóre postacie kiły naczyniowej mogą przebiegać bez napadów apoplektycznych. Rozpoczynają się one powoli i prowadzą stopniowo do ubytków psychoorganicznych. W przypadkach tych czasem mowa przypomina dyzartrię paralityczną albo staje się podobna do zaburzeń mowy przy porażeniu opuszkowym. Przeważnie i w tej postaci można znaleźć lżejsze objawy ogniskowe. Niektórzy mówią tu o pseudoparalysis luica. Z powikłań epigenetycznych najczęściej spotykamy majaczenie, rzadziej splątanie, nierzadko też zespoły z kręgu schizofrenicznego i cyklofrenicznego. Zamroczenie występuje dość rzadko, jeszcze najczęściej w napadach padaczkowych, które mogą występować przy wszystkich postaciach kiły mózgu.  5. O padaczce kiłowej mówimy wówczas, gdy obok napadów padaczkowych nie stwierdzamy nic, prócz najwyżej zaburzeń ze strony źrenic, no i oczywiście zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym. Równoważniki są tu zresztą rzadkością, najczęściej występują duże napady padaczkowe. Leczenie swoiste często daje wyleczenie. Padaczka kiłowa często występuje na tle kiły wrodzonej, 6. Spotykane w piśmiennictwie określenie psychosis tabica nie jest bardzo ścisłe. Albo chodzi tutaj o zaburzenia organiczne, które są oczywiście pochodzenia mózgowego, albo o nawarstwienia epigenetyczne, które mogą wikłać wszelkie zakażenia włącznie z kiłowym. Przy stawianiu tego rodzaju rozpoznania nie należy poza tym zamykać oczu na możliwość innych jeszcze czynników chorobotwórczych, które mogą zachodzić w ustroju chorego na wiąd rdzenia, jak alkoholizm, sprawy nerkowe, zaburzenia krążenia, urazy itd. [patrz też: , rehabilitacja, gabinet ginekologiczny, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Duże kilaki mózgu.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Oprócz zespołu majaczeniowego, majaczeniowo-zamroczeniowego, zamroczeniowego i splątania widuje się stany podniecenia psychoruchowego z wyraźnymi cechami katatonicznymi. Przeważnie chodzi wówczas o mieszany zespół katatoniczno-zamroczeniowy. Widywano też niekiedy przechodzenie podniecenia tego typu w osłupienie o cechach katatonicznych lub katatoniczno-kataleptycznych. Poronne postacie tych przypadków mają szczególnie często, przeważnie po upływie kilku lat od przeminięcia ostrych objawów, przechodzić w parkinsonizm. Stan ostry trwa zwykle kilka dni, rzadziej jeden do dwóch tygodni. W ostrych stanach ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego jest zazwyczaj podniesione, znaleźć można pleocytozę oraz podwyższony poziom cukru. Ten ostatni objaw spotkać można później. Środki nasenne chemiczne nie pomagają z zasady w zaburzeniach snu, czasem przeciwnie, -wzmagają one niepokój, skuteczny bywa largaktyl. Wskazane są raczej fizykalne środki uspokajające, jak kąpiele, zawijania itd. Parkinsonizm jest najczęstszym następstwem przewlekłym śpiączkowego zapalenia mózgu. Czasem już w ostrym okresie albo bezpośrednio po nim, częściej po krótszym lub dłuższym okresie pozornego wyzdrowienia, rozwija się znamienny stan neurologiczny. Okres utajenia może trwać nawet 20 lat. W okresie tym rzadko się zdarza, aby ozdrowieńcy byli wolni od wszelkich dolegliwości. Najczęściej skarżą się na mniejsze lub większe zaburzenia snu, przewrażliwienie, bóle głowy, łatwe męczenie się, poczucie niezdrowia. Chorzy ci leczą się u lekarzy z powodu neurastenii, histerii, nerwic narządowych itd. Mogą w tym okresie utrzymywać się pewne pozostałości neurologiczne przebytej sprawy, czasem jednak są one w ogóle niestwierdzalne. Chorzy sami stwierdzają u siebie zanik inicjatywy i niechęć do wysiłków zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Wreszcie rozwija się typowy obraz kliniczny parkinsonizmu, w którym mogą górować różne grupy objawów. Objawy amiostatyczno-akinetyczne polegają na zubożeniu ruchowym ze spowolnieniem (bradykinesis). Twarz nabiera wskutek zubożenia mimiki (hypomimia) lub nawet jej porażenia (amimia) – cech maskowatości. Czasem już wcześnie zaburzeniom ruchowym towarzyszą wybitne objawy wegetatywne: nadmierne wydzielanie śliny, potu i łoju. Twarz świeci się, jakby była nasmarowana tłuszczem. Maskowatość twarzy i zmniejszenie napędu ruchowego robią wrażenie upośledzenia czynności psychicznych, jednakże zjawiska te nie są pochodzenia psychicznego. Równolegle z występowaniem powyższych zaburzeń dochodzi do wzmożenia napięcia mięśniowego. Przy chodzeniu już wcześnie można zauważyć brak współruchów kończyn górnych. Siadanie i wstawanie staje się nieporadne. Pojawia się rzadkie mruganie powiek i zanik innych automatycznych ruchów. [patrz też: , kurs sep, depilacja laserowa Łódź, dieta i odchudzanie ]

Comments Off