Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘długi weekend czerwcowy’

Zagrożona nadzieja – PEPFAR i zdrowie w Afryce

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Krowy, kury i pacjenci wylegiwali się poza kliniką w upałach upadającego południowoafrykańskiego lata. Z okna obserwowałem, jak grawitują w cieniu gigantycznego drzewa jacaranda. Elektryczność była wyrzucona po raz czwarty tego ranka, a krople potu przenikały nasze ciała, gdy czekaliśmy. Miną godziny, zanim urządzenie rentgenowskie, światła i klimatyzator powrócą do życia. – Doktorze, masz jeszcze jednego pacjenta – oznajmiła pielęgniarka, choć nie byłam ani lekarzem, ani nie miałam się spotykać z pacjentami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘długi weekend czerwcowy’

Zagrożona nadzieja – PEPFAR i zdrowie w Afryce

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Przerażająca utrata życia w szkole podstawowej Sandy Hook w Newtown w stanie Connecticut w grudniu 2012 r. Wywołała ogólnonarodową dyskusję na temat broni palnej i chorób psychicznych w Stanach Zjednoczonych. Ta tragedia miała miejsce mniej niż 6 miesięcy po tym, jak 70 osób zostało nakręconych w kinie w Colorado i po nagłośnionych masowych strzelaninach w Arizonie i Virginia Tech. Te cztery wydarzenia mają dwie wspólne cechy: wszyscy czterej strzelcy byli najwyraźniej chorzy psychicznie, a wszyscy czterej używali broni z magazynami o dużej pojemności, pozwalając im strzelać z wielu rund amunicji bez przeładowywania. Jako że politycy rozważają możliwość ograniczenia przemocy związanej z bronią, powinni zrozumieć społeczne postawy wobec różnych propozycji zapobiegania przemocy, w tym polityk dotyczących osób cierpiących na choroby psychiczne; Wcześniejsze wyniki badań nad postawami Amerykanów w zakresie polityki ograniczania przemocy związanej z bronią1-3 wymagają aktualizacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘długi weekend czerwcowy’

Zagrożona nadzieja – PEPFAR i zdrowie w Afryce

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Badania obserwacyjne podczas pandemii w 2009 r. Potwierdziły, że terminowe leczenie przeciwwirusowe może zmniejszyć czas trwania choroby i upośledzenie funkcjonalne u pacjentów ambulatoryjnych oraz ciężkie wyniki hospitalizowanych pacjentów. Metaanaliza 90 badań obserwacyjnych, z których większość obejmowała infekcje A (H1N1) pdm09, wykazała, że leczenie przeciwwirusowe, głównie oseltamiwirem, rozpoczęte w ciągu 48 godzin po wystąpieniu objawów, zmniejszyło prawdopodobieństwo zarówno przyjęcia do krytycznej jednostki opieki, jak i śmierci. 4 To stwierdzenie potwierdza wyniki badań obserwacyjnych, które wykazały zmniejszoną śmiertelność z zastosowaniem oseltamiwiru u pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy A (H1N1) pdm09, sezonowej lub ptasiej H5N1, którzy skorzystali z leczenia, nawet jeśli było ono opóźnione do 4 do 5 dni po wystąpieniu objawów. 5 Obecne wytyczne z CDC i Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają znaczenie jak najwcześniejszego rozpoczęcia terapii przeciwwirusowej u pacjentów hospitalizowanych z ciężką lub postępującą chorobą spowodowaną podejrzeniem o grypę i ambulatorami z grupy dużego ryzyka, niezależnie od tego, czy byli oni zaszczepieni czy nie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘długi weekend czerwcowy’

Zagrożona nadzieja – PEPFAR i zdrowie w Afryce

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Możliwym krokiem naprzód byłoby dla Kongresu poszerzenie zakresu przepisu legislacyjnego – Sekcja 114 ustawy o modernizacji branży żywnościowej i antynarkotykowej z 1997 r. – która umożliwia firmom farmaceutycznym promowanie informacji związanych z ekonomiką opieki zdrowotnej, która jest zgodna z szerszym kompetentnym i rzetelne dowody naukowe są standardem, a nie kryterium merytorycznego dowodu, o ile cele tej promocji są ograniczone do komitetów formalnych lub podobnych podmiotów, a informacje są bezpośrednio związane z zatwierdzonymi wskazaniami (patrz tabela) .3.4 Rozszerzenie sekcji 114 do uwzględnienie ustaleń CER pozwoliłoby firmom farmaceutycznym na promowanie informacji przy użyciu właściwych i niezawodnych standardów, ale tylko dla takich organizacji, jak plany zdrowotne. FDA może wykorzystać definicję kompetentnych i wiarygodnych dowodów naukowych Federalnej Komisji Handlu, która obejmuje dowody oparte na wiedzy fachowej odpowiednich specjalistów wykorzystujących ogólnie przyjęte procedury, zamiast wymagać dwóch dobrze kontrolowanych badań.3 Rozszerzenie sekcji 114 w ten sposób odzwierciedlałoby wielki rodzaj targów, zapewniając bardziej elastyczne ramy dowodowe dla komunikacji między przedsiębiorstwami w zakresie wyników CER przy zachowaniu kluczowych zabezpieczeń. Umożliwiłoby to promowanie wyników szerszego zakresu badań CER, w tym wykorzystujących dane obserwacyjne, w celu wyciągnięcia wniosków na temat pacjentów, ustawień i punktów końcowych (np. Przestrzegania zaleceń, hospitalizacji), które są interesujące dla płatników i które są trudne lub niemożliwe do uwzględnienia przez firmy farmaceutyczne w procesie rejestracji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries