Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Gdy masy serowate rozpadna sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy masy serowate rozpadną się i powstanie mała jama, słyszy się nieraz szmer oskrzelowo-pęcherzykowy i wzmożenie szeptu; gdy jama jest· wielkości orzecha – przelewanie się, a gdy przekracza wielkość jabłka – szmer oddechowy oskrzelowy lub dzbanowy. Zmiana odgłosu opukowego zależy w znacznej mierze od odległości nacieku od opłucriej. Nacieki podopłucne pozostawiają po sobie zgrubienie opłucnej i wskutek tego wywołują przytłumienie odgłosu opukowego. Ponieważ w sprawę chorobową bywa często wciągnięta opłucna międzypłatowa, przeto dolna granica przytłumienia kieruje się zwykle, idąc od kręgosłupa na ze- wnątrz, ku dołowi. Pole szczytowe jest zazwyczaj zwężone. W razie nieznacznego udziału opłucnej przytłumienie odgłosu opukowego może być bardzo małe. Zmian opukowych ani osłuchowych w początkowym okresie suchot płuc bardzo często nie ma nawet wtedy, gdy się wytworzy już jama. Nieraz można ją wykryć tylko badaniem radiologicznym. Widzimy wtenczas wśród zacienienia wyjaśnienie przeważnie kształtu okrągłego. Jeżeli jama powstała w bliznowaciejącej tkance płucnej, to miewa czę- sto kształt podłużnego drobniutkiego kanalika, który przy badaniu radio- logicznym łatwo przeoczyć. Po ustąpieniu pierwszego nawału chorzy odzyskują przeważnie szybko łaknienie i siły, czują się zupełnie zdrowymi i nieraz w krótkim czasie przybierają dużo na wadze, w przeciwieństwie do dalszych okresów su- chot płuc, w których spadek wagi ciała zwykle postępuje i z trudnością się wyrównywa. Taki stan chorego może trwać rozmaicie długo. Wytwo- rzenie bowiem jamy jest pozornym wyzdrowieniem, gdyż jama zawiera obficie prątki gruźlicy. Silne przemęczenie, przeziębienie i inne czyn- niki osłabiające ustrój mogą przyczynić się do zaostrzenia sprawy i roz- siania prątków w płucach drogą oskrzeli. Powstaje wtedy nowe ognisko gruźlicze jako drugi nawał gruźliczy. Nieraz uchodzi on również za “prze- lotną” grypę. Nawał ten przebiega zupełnie tak samo jak pierwszy. Może on też wywołać i ostre zapalenie serowate płuc z zejściem śmiertelnym, jeżeli materiał zakaźny zostanie zawleczony obficie do znacznej części płuc. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, olejek do włosów, firma sprzątająca ]

Comments Off