Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Duże kilaki mózgu.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Duże kilaki mózgu dają objawy takie same jak guzy mózgu. Tylko zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym umożliwiają rozpoznanie. 4. Kiła naczyniowa (lues vascularis) jest cierpieniem częstym. Wskutek zmian w naczyniach dochodzi do rozlicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. W obrazie neurologicznym stwierdzamy często absolutną sztywność źrenic, znacznie rzadziej sztywność odruchową, dalej porażenia poszczególnych nerwów czaszkowych, wreszcie zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym: pleocytoza aż do kilkuset komórek, nieznaczne zwiększenie białka, Nonne-Apelt +, dodatni odczyn Wassermanna w wyższych stężeniach, dodatnie odczyny kłaczkujące przy średnich stężeniach roztworów koloidowych itd. Sprawa rozpoczyna się zazwyczaj od zwiastunów w rodzaju neurastenii, po czym przeważnie dochodzi do udaru, który pozostawia zmiany ogniskowe. Mogą się one cofnąć w dużym stopniu pod wpływem usilnego leczenia. Pozostaje jednak z zasady pewien stopień otępienia, które z biegiem czasu może narastać wraz z innymi objawami zespołu psychoorganicznego. W przeciwieństwie do porażenia postępującego chorzy wykazują, nawet przy daleko posuniętym otępieniu, poczucie choroby psychicznej, mimo że równocześnie wykazują błogostan. Niektóre postacie kiły naczyniowej mogą przebiegać bez napadów apoplektycznych. Rozpoczynają się one powoli i prowadzą stopniowo do ubytków psychoorganicznych. W przypadkach tych czasem mowa przypomina dyzartrię paralityczną albo staje się podobna do zaburzeń mowy przy porażeniu opuszkowym. Przeważnie i w tej postaci można znaleźć lżejsze objawy ogniskowe. Niektórzy mówią tu o pseudoparalysis luica. Z powikłań epigenetycznych najczęściej spotykamy majaczenie, rzadziej splątanie, nierzadko też zespoły z kręgu schizofrenicznego i cyklofrenicznego. Zamroczenie występuje dość rzadko, jeszcze najczęściej w napadach padaczkowych, które mogą występować przy wszystkich postaciach kiły mózgu.  5. O padaczce kiłowej mówimy wówczas, gdy obok napadów padaczkowych nie stwierdzamy nic, prócz najwyżej zaburzeń ze strony źrenic, no i oczywiście zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym. Równoważniki są tu zresztą rzadkością, najczęściej występują duże napady padaczkowe. Leczenie swoiste często daje wyleczenie. Padaczka kiłowa często występuje na tle kiły wrodzonej, 6. Spotykane w piśmiennictwie określenie psychosis tabica nie jest bardzo ścisłe. Albo chodzi tutaj o zaburzenia organiczne, które są oczywiście pochodzenia mózgowego, albo o nawarstwienia epigenetyczne, które mogą wikłać wszelkie zakażenia włącznie z kiłowym. Przy stawianiu tego rodzaju rozpoznania nie należy poza tym zamykać oczu na możliwość innych jeszcze czynników chorobotwórczych, które mogą zachodzić w ustroju chorego na wiąd rdzenia, jak alkoholizm, sprawy nerkowe, zaburzenia krążenia, urazy itd. [patrz też: , rehabilitacja, gabinet ginekologiczny, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Duże kilaki mózgu.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

U wielu osób już po małych dawkach alkoholu dochodzi do zwyżki ciśnienia krwi, diurezy, przyspieszenia tętna, uderzenia krwi do głowy z bólami głowy, zawrotami i uwidocznieniem się tętnic skroniowych. Takie odczyny naczynio- ruchowe mogą się pojawić u osób, które dotąd dobrze znosiły alkohol. Stopień upojenia można również mierzyć przedmiotowo, określając stężenie alkoholu we krwi. Badanie w tym kierunku moczu nie daje wprawdzie ilościowej miary, ale jest przydatne dla stwierdzenia faktu spożycia lub niespożycia alkoholu. Uważa się, że stężenie alkoholu we krwi poniżej 0,5% nie pociąga za sobą uchwytnych zmian czynności psychicznych. Stężenie do 1,0% przebiega już z euforią i z podmiotowym przecenianiem swojej sprawności. Za wartość graniczną, np. przy osądzaniu wypadków samochodowych, uważa się zawartość alkoholu, we krwi 1%, odpowiadającą stanowi upojenia. Jednorazowe zatrucie alkoholem zdrowy ustrój przezwycięża bez następstw, podobnie jak jednorazowe odurzenie narkotykiem przy znieczuleniu ogólnym. Znacznie szkodliwsze jest wprowadzanie do ustroju choćby małych dawek alkoholu w ciągu dłuższego czasu. Z biegiem lat nietolerancja wzrasta. W piątym dziesiątku lat te same dawki napoju wyskokowego, które w trzecim dziesiątku człowiek znosił bardzo dobrze, mogą już dawać objawy nietolerancji. ALKOHOLIZM NAŁOGOWY (ALCOHOLISMUS HABITUALIS, PRAEALCOHOLISMUS) I ALKOHOLIZM PRZEWLEKŁY (ALCOHOLISMUS HRONICUS). Staramy się obecnie dwa te pojęcia jak najściślej rozgraniczyć zarówno ze stanowiska praktycznego, jak i teoretycznego. Pojęcie nałogu wiąże się z pojęciem chorobliwego pociągu do napojów wyskokowych. Z bezstronnych spostrzeżeń wynika, że zdrowemu człowiekowi napoje alkoholowe nie smakują. Wstręt do tej używki musi być przezwyciężony. Dzieje się to pod wpływem obyczajów środowiskowych. Wbrew twierdzeniu fatalistów trzeba stwierdzić, że stosunkowo nikłą rolę odgrywa czynnik dziedziczny i wrodzony. Czasem stwierdza się istotnie, że dzieci alkoholików zdradzają wcześnie pociąg do napojów alkoholowych, także dzieci psychopatyczne. Najczęściej jednak nałóg powstaje pod wpływem środowiska. Alkoholicy to uderzająco często pracownicy zawodów ułatwiających spożycie napojów wyskokowych: karczmarze, kelnerzy, gorzelnicy, kupcy, także murarze i woźnice, pijący dla rozgrzewki. W wielu przypadkach widzi się zależność pijaństwa od zmartwień życiowych, rodzinnych, małżeńskich, zawodowych, osobistych. [przypisy: , gabinet ginekologiczny, Studnie głębinowe, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries