Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘infekcje intymne’

Objawy przedmiotowe w zakresie narzadu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Objawy przedmiotowe w zakresie narządu oddechowego zależą od stopnia rozległości zmian i czasu ich trwania: świeże, drobne zmiany nie wywołują nieprawidłowych objawów opukowych ani osłuchowych, tym bardziej że w tej postaci gruźlicy płuc zwykle nie bywa nieżytu oskrzeli i oskrzelków. Dopiero gdy sprawa zajmie większy obszar i nastąpi zwłóknienie szczytów, prawie zawsze można już stwier- dzić zwężenie pól szczytowych obu płuc i przytłumienie lub stłumienie odgłosu opukowego w okolicy szczytów płuc, sięgające zwykle dość ni- sko. Neumann zwraca uwagę na to, że, w zależności od obrzmienia węzłów chłonnych oskrzelowych i wnękowych towarzyszącego tej cho- robie, dolna granica stłumienia odgłosu opukowego, idąca od kręgosłupa do zewnątrz, nie ma przebiegu poziomego i ku dołowi wzdłuż wcięcia mię- dzypłatowego, jak w gruźlicy płuc szerzącej się drogą oskrzeli, lecz kie- ruje się ku górze. Drżenie piersiowe w miejscu stłumienia jest wzmożone. Dolna granica obu płuc W· gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej jest bardzo znacznie obniżona i mnie ruchoma wskutek rozdęcia dolnych płatów płucnych. W miejscu stłumienia odgłosu opu- kowego w okresie rozleglej szych zmian stwierdza się wzmożenie szeptu i szmer pęcherzykowy zaostrzony lub nawet pęcherzykowo-oskrzelowy z wydłużonym wydechem, czasami szmer osłabiony, w innych zaś miej- scach klatki piersiowej , pęcherzykowy osłabiony. Szmerów dodatko- wych przeważnie nie ma zupełnie, najwyżej w razie świeżego wysiewu słychać trzeszczenia obok rzadkich rzężeń drobnobańkowych, niekiedy dźwięcznych. Serce w gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej jest przykryte. Tętnice obwodowe, pomimo młodego wieku chorego, są pra- wie zawsze twarde, tak iż po uciśnięciu palcem dają się wyodrębnić spo- śród tkanek otaczających. Tętno bywa zwykle słabo napięte. Zmiany te stoją w związku z toksycznym działaniem zakażenia gruźliczego na narząd krążenia. [podobne: , foteliki dla dzieci, infekcje intymne, olejek arganowy ]

Comments Off