Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

INNE SCHORZENIA KIŁOWE MÓZGU.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

INNE SCHORZENIA KILOWE MÓZGU. O ile porażenie postępujące jest wespół z wiądem rdzenia schorzeniem miąższu układu nerwowego ośrodkowego, to inne postacie kiły układu nerwowego ośrodkowego dadzą się sprowadzić do schorzeń wychodzących zasadniczo z opon mózgowych i naczyń krwionośnych, a więc z tkanek pochodzenia mezenchymalnego. Tkanka mózgowa cierpi tu wtórnie wskutek ucisku przez ziarninę, zaczopowania naczyń, zmian rozmięknieniowych itd. Sprawy te zajmują nas z dwóch względów: mogą one być punktem wyjścia objawów psychoorganicznych albo mogą się stać podłożem nawarstwień psychotycznych lub psychonerwicowych. 1. Ostre kiłowe zapalenie opon (meningitis luica acuta) występuje już czasem w kilka miesięcy po zakażeniu. Czasem odczyn Wassermanna we krwi może być ujemny, lecz w płynie mózgowo-rdzeniowym jest dodatni już w rozcieńczeniu do 0,2. Odczyny globulinowe są dodatnie, a składniki komórkowe są wybitnie wzmożone. Objawy kliniczne polegają na bólach głowy, objawach oponowych, z gorączką, często z drgawkami i porażeniami nerwów czaszkowych. Objawy te cofają się dość łatwo pod wpływem leczenia swoistego. Sprawa ta przebiega nierzadko z zamąceniem świadomości typu majaczeniowego. Rzadziej występują inne zespoły czynnościowe. 2. Przewlekłe zapalenie opon (meningitis luica chronica et subacuta) bywa punktem wyjścia większości schorzeń kilowych mózgu. Może tu chodzić o postać z umiejscowieniem zmian na wypukłości mózgu i wówczas w obrazie klinicznym górują objawy ogniskowe albo o częstszą postać z umiejscowieniem na podstawie mózgu. W tym ostatnim wypadku może dojść do objawów wodogłowia wewnętrznego wskutek zajęcia zbiorników podstawy mózgu. Sprawa szerzy się wzdłuż naczyń na powierzchni, ale może wraz z naczyniami wnikać w głąb tkanki mózgowej, tworząc tu mniejsze lub większe kilaki oraz zakrzepy w naczyniach, prowadzące do rozmięknień i porażeń. Może dojść do uszkodzenia nerwu wzrokowego. W płynie            mózgowo-rdzeniowym występuje odczyn komórkowy, zmiany białkowe i koloidowe, a odczyn Wassermanna jest w większości przypadków dodatni. Niezależnie od typowej somnolencji, która towarzyszy tego rodzaju sprawom, może i tutaj wystąpić zamącenie świadomości majaczeniowe, a rzadziej splątaniowe. Nawet przy czy siej świadomości można zauważyć pewne zmiany psychiczne; wskazują one na rozpoczynający się zespół psychoorganiczny. Nastrój bywa posępny i drażliwy, rzadziej euforyczny. Przy energicznym leczeniu wszystkie te objawy mogą się cofnąć bez śladu. Gdy leczenie okaże się spóźnione, mogą pozostać trwale. zmiany otępieniowe i charakteropatyczne. [więcej w: , kosmetyki organiczne, biustonosze do karmienia, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

INNE SCHORZENIA KIŁOWE MÓZGU.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Podczas biernego zginania i prostowania kończyn górnych w łokciu można stwierdzić objaw koła zębatego. Odruchy bywają często wygórowane. Jednym z najczęstszych objawów bywa drżenie, które, podobnie jak inne objawy, może być jednostronne lub niesymetryczne. Drżenie bywa zarówno drobnofaliste jak i grubofaliste. Dotyczy ono kończyn, ale można je spotkać i w mięśniach twarzy, głowy, żwaczy, języka. Nie widuje się tu znamiennego dla drżączki poraźnej “kręcenia pigułek”. Drżenie wzmaga się przy wzruszeniu, ustępuje na chwilę przy ruchach dowolnych drżącej kończyny. Występują też tiki organiczne, a także organiczne natręctwa myślowe. Tik często polega na kurczowym zacisku oczu. Tikom może towarzyszyć kurczowy kręcz karku (torticollis spasticus). Szczególnie znamienne dla stanów postencefalitycznych są napady spojrzeniowe, które polegają na kurczowym, bolesnym wywróceniu gałek ocznych ku górze, rzadziej zbieżnie. Napad taki trwać może i kilka godzin. Stanowi on, w pewnych przypadkach jedyny objaw parkinsonizmu. Zdarzają się ponadto kurcze i automatyzmy mięśni ust, języka i gardła w postaci jakby ziewania, rytmicznego pokazywania języka itd. Ogólne zesztywnienie uwidacznia się również w postaci ciała. Chory stoi i chodzi pochylony ku przodowi, znieruchomiały jakby posąg. Popchnięty w przód, w tył lub w bok nieprędko się zatrzymuje, jak gdyby był ciałem bezwładnym (propulsio, retropulsio, lateropulsio). Silny afekt zdolny jest niekiedy wyrwać chorego nagle z bezruchu dla dokonania czynów impulsywnych, co może mieć znaczenie sądowo-psychiatryczne. Mowa staje się jednostajna, bez intonacji i modulacji głosu, cicha i niewyraźna, czasem z zacinaniem się lub objawami palilalii, polegającej na przymusowym powtarzaniu części wyrazów lub krótkich zdań, albo tylko zgłosek (logoclonia). Zdarzają się też iteracje w postaci napadowego krzyku, hiperkinetycznych zaburzeń oddychania, dyszenia itd. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej wyraża się cukromoczem, a gospodarki wodnej moczówką prostą. [przypisy: , kosmetyki organiczne, logopeda warszawa, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries