Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘kurs sep’

Mieszany zespół katatoniczno-zamroczeniowy.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Oprócz zespołu majaczeniowego, majaczeniowo-zamroczeniowego, zamroczeniowego i splątania widuje się stany podniecenia psychoruchowego z wyraźnymi cechami katatonicznymi. Przeważnie chodzi wówczas o mieszany zespół katatoniczno-zamroczeniowy. Widywano też niekiedy przechodzenie podniecenia tego typu w osłupienie o cechach katatonicznych lub katatoniczno-kataleptycznych. Poronne postacie tych przypadków mają szczególnie często, przeważnie po upływie kilku lat od przeminięcia ostrych objawów, przechodzić w parkinsonizm. Stan ostry trwa zwykle kilka dni, rzadziej jeden do dwóch tygodni. W ostrych stanach ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego jest zazwyczaj podniesione, znaleźć można pleocytozę oraz podwyższony poziom cukru. Ten ostatni objaw spotkać można później. Środki nasenne chemiczne nie pomagają z zasady w zaburzeniach snu, czasem przeciwnie, -wzmagają one niepokój, skuteczny bywa largaktyl. Wskazane są raczej fizykalne środki uspokajające, jak kąpiele, zawijania itd. Parkinsonizm jest najczęstszym następstwem przewlekłym śpiączkowego zapalenia mózgu. Czasem już w ostrym okresie albo bezpośrednio po nim, częściej po krótszym lub dłuższym okresie pozornego wyzdrowienia, rozwija się znamienny stan neurologiczny. Okres utajenia może trwać nawet 20 lat. W okresie tym rzadko się zdarza, aby ozdrowieńcy byli wolni od wszelkich dolegliwości. Najczęściej skarżą się na mniejsze lub większe zaburzenia snu, przewrażliwienie, bóle głowy, łatwe męczenie się, poczucie niezdrowia. Chorzy ci leczą się u lekarzy z powodu neurastenii, histerii, nerwic narządowych itd. Mogą w tym okresie utrzymywać się pewne pozostałości neurologiczne przebytej sprawy, czasem jednak są one w ogóle niestwierdzalne. Chorzy sami stwierdzają u siebie zanik inicjatywy i niechęć do wysiłków zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Wreszcie rozwija się typowy obraz kliniczny parkinsonizmu, w którym mogą górować różne grupy objawów. Objawy amiostatyczno-akinetyczne polegają na zubożeniu ruchowym ze spowolnieniem (bradykinesis). Twarz nabiera wskutek zubożenia mimiki (hypomimia) lub nawet jej porażenia (amimia) – cech maskowatości. Czasem już wcześnie zaburzeniom ruchowym towarzyszą wybitne objawy wegetatywne: nadmierne wydzielanie śliny, potu i łoju. Twarz świeci się, jakby była nasmarowana tłuszczem. Maskowatość twarzy i zmniejszenie napędu ruchowego robią wrażenie upośledzenia czynności psychicznych, jednakże zjawiska te nie są pochodzenia psychicznego. Równolegle z występowaniem powyższych zaburzeń dochodzi do wzmożenia napięcia mięśniowego. Przy chodzeniu już wcześnie można zauważyć brak współruchów kończyn górnych. Siadanie i wstawanie staje się nieporadne. Pojawia się rzadkie mruganie powiek i zanik innych automatycznych ruchów. [patrz też: , kurs sep, depilacja laserowa Łódź, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs sep’

Mieszany zespół katatoniczno-zamroczeniowy.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W przeciwieństwie do nikłych objawów opukowych i osłuchowych, już we wczesnym okresie nacieku można nieraz stwierdzić prócz gorączki nieznaczne przyśpieszenie opadania krwinek (do 12-18 mm i więcej) oraz niewielkie przesunięcie obrazu białych krwinek w krwi (do 12% obojętnochłonnych pałeczkowatych) obok względnej limfocytozy. Zmiany te w łagodnych przypadkach mogą szybko znikać jeszcze w okresie nacieku. Na ogół obydwa te objawy są nieznaczne, w przeciwieństwie do ich zachowania się w ostrym zapaleniu płuc niegruźliczym. Toteż nieznaczne natężenie tych objawów i dość szybkie ich cofanie się, pomimo dalszego trwania nacieku, przemawiają raczej za gruźlicą, natomiast ich utrzymywanie się aż do wessania nacieku – raczej za ogniskiem zapalenia płuc, ropniem płuc lub zgorzelą płuc. Wczesny naciek płucny wykrywa się bardzo często tylko badaniem rentgenograficznym. Na zwykłej kliszy rentgenowskiej widać wtenczas najczęściej jeden lub dwa odosobnione okrągłe lub nieregularne jednolite cienie o średnicy 2-5 cm i więcej, usadowione w niezmienionej tkance płucnej przeważnie bliżej opłucnej, o brzegach wyraźnych, lecz nieostro odgraniczonych od otoczenia. Często nie podobna wykryć wczesnego nacieku i badaniem radiologicznie podczas głębokich wdechów, a dla usunięcia ile możności wadzić cień do międzyżebrza, trzeba w tych przypadkach nadać chorego radiologicznie podczas głębokich wdechów, a dla usunięcia ile możności cienia łopatki – badać chorego z ręką podniesioną, odprowadzoną lub skręconą ku wewnątrz. W przeciwieństwie do ropnia płuc oraz otorbionego międzypłatowego wysięku, które w pewnych pozycjach badawczych mają obrysy bardzo dobrze ograniczone, cień wczesnego nacieku jest przy badaniu w różnych płaszczyznach zawsze wyraźnie, lecz nieostro odgraniczony y od otaczającego go miąższu płucnego. W przeciwieństwie do nacieków dookoła pierwotnej zmiany gruźliczej, cień wczesnego nacieku nie ma wyraźnego związku z cieniem wnęki. [więcej w: , olejek cbd, kurs sep, bielizna nocna ]

Comments Off