Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Podczas biernego zginania i prostowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podczas biernego zginania i prostowania koń- czyn górnych w łokciu można stwierdzić objaw koła zębatego. Odruchy bywają często wygórowane. Jednym z najczęstszych objawów bywa drżenie, które, podob- nie jak inne objawy, może być jednostronne lub niesymetryczne. Drżenie bywa za- równo drobnofaliste jak i grubofaliste. Dotyczy ono kończyn, ale można je spotkać i w mięśniach iwatzy, głowy, żwaczy, Języka. Nie widuje się tu znamiennego dla drżączki poraźnej “kręcenia pigułek”. Drżenie wzmaga się przy wzruszeniu, ustępuje na chwilę przy ruchach dowolnych drżącej kończyny. Występują też tiki organiczne, a także organiczne natręctwa myślowe. Tik często polega na kurczowym zacisku oczu. Tikom może towarzyszyć kurczowy kręcz karku (torticollis spasticus). Szcze- gólnie znamienne dla stanów postencefalitycznych są napady spojrzeniowe, które polegają na kurczowym, bolesnym wywróceniu gałek ocznych ku górze, rzadziej zbieżnie. Napad taki trwać może i kilka godzin. Stanowi on. w pewnych przypad- kach jedyny objaw parkinsonizmu. Zdarzają się ponadto kurcze i automatyzmy mięśni ust, języka i gardła w postaci jakby ziewania, rytmicznego pokazywania ję- zyka itd. Ogólne zesztywnienie uwidacznia się również w postaci ciała. Chory stoi i chodzi pochylony ku przodowi, znieruchomiały. jakby posąg. Popchnięty w przód, w tyr. lub w bok nieprędko się zatrzymuje, jak gdyby byl ciałem bezwładnym ,(propulsio, retropulsio, lateropulsio). Silny afekt zdolny jest niekiedy wyrwać cho- rego nagle z bezruchu dla dokonania czynów impulsywnych, co może mieć zna- czenie sądowo-psychiatryczne. Mowa staje się jednostajna, bez intonacji i modulacji głosu, cicha i niewyraźna, czasem z zacinaniem się lub objawami palilalii, polega- .jącej na przymusowym powtarzaniu części wyrazów lub krótkich zdań, albo tylko zgłosek (logoclonia). Zdarzają się też iteracje w postaci napadowego krzyku, hi per- .kinetycznych zaburzeń oddychania, dyszenia itd. Zaburzenia gospodarki węglowo- danowej wyraża się cukromoczem, a gospodarki wodnej moczówką prostą. [przypisy: , kosmetyki organiczne, logopeda warszawa, wózki dziecięce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘logopeda warszawa’

Podczas biernego zginania i prostowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 11. XII. przeniesiono go do Kliniki Chorób Psychicznych AMG. Stan psy- chiczny: chory przy badaniu, zwłaszcza na początku, zdradza. duże zdenerwowanie, zacina się w mowie, wykonuje mnóstwo bezcelowych ruchów mimowolnych, np. po- prawia sobie odzież, nogi mu drżą, na czole pojawia się kroplisty pot, dopiero po dłuższym czasie nabiera rozpędu, po czym bardzo szczegółowo opisuje swoje prze- życia. Bieg myśli logiczny, łączność afektywna dobra, afekt nieco napięty, lecz dobrze modulowany i dostosowany, nastr ój przygnębiony. Chory ma pełne poczucie cho- roby psychicznej, omamów ani urojeń nie zdradza. Po odmie lędźwiowej płakał i rozpaczał, że to wstyd być w Świeciu, gdy się o tym wszyscy dowiedzą. W ciągu dwóch dni po odmie czuł się pojmiotowo lepiej, ożywił się, rozmawiał z innymi chorymi. Badanie neurologiczne: chodzi lekko pochylony ku przodowi, rzadkie mru- ganie, twarz naoliwiona, ślinotok, nerw VII lewy dolny słabszy, odruchy ścięgnowe i okostnowe kończyny górnej prawej nieco żywsze, odruchy orzuszne prawostronnie żywsze, odruch kolanowy lewy żywszy; odruch skokowy prawy żywszy, odruchy kolanowe polikinetyczne. Pneumc encefalogramy: komory poszerzone, nieprzemiesz- czone. Wskaźnik Evansa – 0,31, wskaźnik Schiersmanna – 3,0. W przestrzeniach podpajęczynówkowych mierna ilość powietrza, grupuje się przeważnie w okolicy czołowej. Rowki tej okolicy poszerzone. Obraz odpowiada nieznacznemu wodoglo- wiu i zanikom korowym w obrębie płata czołowego. Płyn mózgowo-rdzeniowy bez zmian. [przypisy: , logopeda warszawa, dentysta Kraków, korekcja wzroku ]

Comments Off