Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Róznicowanie miedzy rozpoczynajacymi sie suchotami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Różnicowanie między rozpoczynającymi się suchotami płuc a ostrym nieżytem oskrzeli. Rozpoczynające się suchoty płuc nieraz mylnie si. rozpoznaje w przy- padkach przewlekłych stanów gorączkowych na tle utajonych ognisk ropnych w migdałkach, zatokach bocznych szczęki, za- toce czołowej, zębodołach, w gruczole krokowym, miedniczkach nerko- wych, pęcherzyku żółciowym, narządzie płciowym itd. Powodem myl- nego rozpoznania może być również ziarnica złośliwa, zwłasz- cza przebiegająca ze zmianami w płucach, choroba Banga i prze- wlekający się rzekomy dur brzuszny. Powiększenie tarczycy, które spostrzega się czasami już w początko- wym okresie suchot płuc, przyśpieszenie tętna, stany gorączkowe, ogólne osłabienie i chudnienie mogą być przyczyną mylnego rozpozna- nia pierwotnej nadczynności tarczycy (thyreotoxicosis) lub poronnej postaci choroby Graves-Basedowa zamiast postaci gruźlicy płuc, nazwanej przez WładysŁawa Janowskiego “thyreotuberculosis”. Dokładne badanie płuc i plwociny oraz radiolo- giczne badanie płuc uchroni od tej pomyłki. Suchoty płuc rozwinięte oraz wyniszczające należy róż- nicować z chorobami płuc, które przebiegają z zagęszczeniem tkanki płucnej i z powstawaniem w płucach jam. Suchoty płuc często przeocza się u chorych w wieku podeszłym, do- tkniętych wyraźną rozedmą płuc, gdyż ona może zacierać objawy opukowe i osłuchowe suchot płuc. Wprawdzie, tacy chorzy kaszlą, nie- raz wykrztuszają sporo plwociny i miewają stany podgorączkowe, lecz objawy te zazwyczaj nie wzbudzają podejrzenia w kierunku sprawy gru- źliczej w płucach. Tłumaczą je często towarzyszącym rozedmie płuc nie- żytem oskrzeli. Gruźlicy płuc nie przeoczy się, jeżeli, prócz dokładnego badania podstawowymi metodami i promieniami rentgenowskimi płuc, podda się starannemu badaniu także plwocinę co do prątków gruźlicy i włókien sprężystych. Badanie plwociny trzeba czasami powtórzyć wie- lokrotnie, nim się wykryje prątki, gdyż obfita plwocina, którą wykrzu- szają starcy, często zawiera niewiele prątków gruźlicy. [przypisy: , olejek cbd, okulista, medycyna estetyczna ]

Comments Off