Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olej do włosów’

Zaburzenia psychiczne sa istotna czescia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne są istotną częścią obrazu klinicznego. Nie rozwijają się one bezwzględnie równolegle z objawami neurologicznymi. Znane są rzadkie przypadki otępienia bez ruchów pląsawiczych . i na odwrót, pląsa- wicy bez wybitniejszych zaburzeń psychicznych. W każdym przypadku jednak zaburzenia psychiczne z zakresu zespołu psycheorganicznego można – choćby w słabszym stopniu – stwierdzić. Sprawa zaczyna się od nasilenia przedcho- robowych cech charakteropatycznych. Pojawia się wybitnie chwiejność afek- tywna przy narastającym otępieniu intelektualnym i afektywnym. Tępota afek- tywna idzie w parze z egotyzmem i zaburzeniami czynności pamięciowych, .przede wszystkim zdolności zapamiętywania. Z biegiem czasu orientacja w cza- sie, a także w pewnym stopniu i w miejscu, staje się niedokładna. Orientacja we własnej osobowości i w otoczeniu zazwyczaj nie doznaje uszczerbku. Uwaga staje się rozproszona, pojmowanie utrudnione, zdolność tworzenia sądów upo- śledzona, zacieśnia się wybitnie krąg zainteresowań. Euforia osiąga niepraw- dopodobne rozmiary. Chociaż otoczenie uważa chorego za nieszczęśliwca, on sam jest pogodny i zdaje się nie boleć nad swoim losem. Nastrój niektórych chorych bywa jednak przygnębiony, ale nie w stopniu odpowiadającym cięż- kości schorzenia, Są też chorzy drażliwi i złośliwi. Rzadziej spotyka się przy- padki ze wzmożonym samopoczuciem. Z nawarstwień epigenetycznych opisy- wano zespół paranoidalny z żywymi omamami słuchowymi, a także zespół para- noiczny o typie obłędu zazdrości lub z urojeniami prześladowczymi. Występu- jące nierzadko w przebiegu pląsawicy Huntingtona napady padaczkowe mogą prowadzić do dłuższych stanów pomrocznych. Obniżenie uczuciowości wyższej przy drażliwości chorych i ich skłonności do czynów impulsywnych może nie- kiedy prowadzić do czynów przestępczych. Najczęściej chorzy ci popełniają czyny gwałtowne, rzadziej nadużycia płciowe. Właściwości te sprawiają, że psychiatrzy Częściej niż neurolodzy zajmują się przypadkami pląsawicy Hun- tingtona. Bardzo często jednak -dlatego chorzy ci trafiają do szpitali psychia- trycznych, że ruchy pląsawieże swoją niesamowitością robią wrażenie na oto- czeniu nawet w przypadkach z niewielkim otępieniem. Niektórzy chorzy z ro- dzin obarczonych pląsawicą ze zrozumiałym niepokojem wyczekują pierwszych oznak tej strasznej choroby. W Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku widzieliśmy taki przypadek ciężkiego zespołu neurasteniczno-hipochondrycz- nego. Nic dziwnego, że już sam Huntington zwracał uwagę na wypadki samo- bójstwa w rodzinach dotkniętych pląsawicą. [patrz też: , psycholog Kraków, olejek arganowy do włosów, olej do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej do włosów’

Zaburzenia psychiczne sa istotna czescia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Objawy fizyczne przewlekłej włóknistej rozlanej gruźlicy płuc nie różnią się bardzo często od istotnej pęcherzykowej rozedmy płuc, ponieważ ogniska gruźlicze są otoczone rozdętą tkanką .płucną, która maskuje objawy opukowe i osłuchowe. Tym tłumaczy się to, że włóknistą rozlaną gruźlicę płuc rozpoznaje się często mylnie jako rozedmę płuc lub jako przewlekły nieżyt oskrzeli. Różnica od rozedmy płuc polega na tym, że w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej: 1. stwierdza się objawy zagęszczenia płuc przeważnie w górnych pła- tach, w związku z czym okolice nadobojczykowe i podobojczykowe mogą być zapadnięte, a pola szczytowe są zwężone, natomiast w ro- zedmie płuc dołki nadobojczykowe są wypukłe, a pola szczytowe rozszerzone; 2. krwoplucie bywa o wiele częstsze; 3. w plwocinie można wykryć od czasu do czasu prątki gruźlicy. Końcowy okres włóknistej rozlanej gruźlicy płuc może być mylnie wzięty za niewydolność krążenia, zwłaszcza u osób starszych, dotkniętych rozedmą płuc. Za gruźlicą płuc włóknistą rozlaną przema- wiają: 1. bardzo duża duszność, niewspółmierna ze stopniem niewydolności krążenia; 2. objawy zagęszczenia w górnych płatach płuc; 3. prątki gruźlicy w plwocinie; 4. czasami poty nocne; 5. wyniki badania radiologicznego płuc. Włóknista rozlana gruźlica płuc przebiega nieraz z rozszerzeniami oskrzeli. Na myśl o takim skojarzeniu naprowadza obfitość plwociny z bardzo małą liczbą prątków gruźlicy. W rozpoznaniu dopomaga badanie bronchograficzne. Rokowanie w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej przez długi czas jest pomyślne, gdyż choroba przebiega łagodnie. i trwa latami. Chorzy, bardzo często pracują w swym zawodzie uchodząc w rozmaitych okresach choroby za chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli, rozedmę płuc, dycha- wicę oskrzelową lub na osłabienie mięśnia sercowego na tle stwardnienia naczyń krwionośnych. Leczenie. Chorego z przewlekłą włóknistą rozlaną gruźlicą płuc należy uświadomić o chorobie, by nie zakażał swego otoczenia. Leczenie polega na usunięciu szkodliwych czynników, które osłabiając chorego mogą przyczyniać się do szerzenia się sprawy chorobowej drogą nowych wysiewów za pośrednictwem krwi oraz do wcześniejszego przejścia cho- roby w końcowy okres i do powstania niewydolności krążenia. Zatem chory powinien prowadzić regularny tryb życia, odżywiać się dostatecznie, unikać przeziębień, leczyć starannie nieżyty oskrzeli, rozpoczynające się osłabienie serca itd. [przypisy: , olej do włosów, psycholog Kraków, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off