Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olej lniany’

Chorzy gina bardzo czesto: l. wskutek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chorzy giną bardzo często: l. wskutek ogólnego wyniszczenia (exitus letalis per inanitionem) przy obrzękach charłaczych; 2. wskutek uduszenia się (exitus letalis per asphyxiam), wywołanego powstaniem samorodnej odmy opłucnej, dużym szybko wzrastającym wysiękiem opłucnym lub aspiracją krwi przez oskrzela podczas bar- dzo obfitego krwotoku płucnego; 3. wskutek osłabienia czynności serca (exitus letalis per insufficientiam circulatorium), którego mięsień ulega zanikowi albo zwyrodnie- niom, lub 4. wreszcie wskutek powikłań. W okresie wyniszczających suchot płuc mogą jednak, tak jak w okre- sach poprzedzających, chociaż znacznie rzadziej, następować poprawy trwające niekiedy miesiącami i dłużej. Okresowość przebiegu suchot płuc, zwłaszcza rozpoczynających się i rozwiniętych, podkreślał już Alfred Sokołowski. Jeżeli serowacenie i rozpad w okresie zwolnień przycicha, a na pier- wsze miejsce wysuwają się zmiany wytwórcze, wiodące do łącznotkanko- wego otorbienia i bliznowacenia ognisk gruźliczych, to suchoty płuc stają się wtórnie włóknistymi. Zależnie od okresu choroby, powstają wtenczas rozpoczynające się suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis pulmonum fibrosocaseosa incipiens secundaria fibro sa) , rozwinięte suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis puimonum. confirmata -secumdaria fibrosa) lub wyniszczające suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis pulmonum con- sumptiva secundalia fibroza). Przewlekła postępująca gruźlica płuc może -przejść w okres utajenia, a nawet może nastąpić zupełne wyleczenie. Czasami po kilku pierwszych nawałach z wytworzeniem w górnym płacie rozległego ogniska serowato-włóknistego sprawa chorobowa po wy- daleniu mas serowatych zatrzymuje się w rozwoju pozostawiając jamę. Taka sama zmiana może wytworzyć się także z wczesnego nacieku od- osobnionego Assmanna, gdy on przy osłabieniu ustroju zserowacieje W obu wypadkach powstają “suchoty płuc z jamą postępujące” (phthisis puimonum. cenritaria stationatis). [podobne: , olej lniany, integracja sensoryczna, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off