Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olejek cbd’

Przewlekła postępująca gruźlica płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Bez względu na to, czy przewlekła postępująca gruźlica płuc rozpoczyna się zupełnie niepostrzeżenie, czy niewyraźnymi dolegliwościami, czy ostro, chorzy w okresie wczesnego nacieku bardzo często przez długi czas wcale nie kaszlą ani odpluwają. W innych przypadkach kaszel i plwocina pojawiają się już wcześnie a wtedy można nieraz wykryć w plwocinie prątki gruźlicy, czasami obfite, nawet wtedy, gdy plwocina jest śluzowa i jej jest bardzo mało. Pojawienie się prątków świadczy zawsze o rozmięknieniu nacieku. Bez względu na objawy początkowe przedmiotowe przewlekłej postępującej gruźlicy płuc bardzo często nie stwierdza się żadnych uchwytnych zmian odgłosu opukowego ani nieprawidłowych szmerów oddechowych. Tak bywa zwykle w przypadkach nacieku głęboko położonego, nawet dużego. Zmiany przedmiotowe w zakresie klatki piersiowej mogą być bardzo nieznaczne nawet w okresie rozpoczynającego się rozpadu nacieku. Natomiast w przypadkach nacieku dość dużego, znajdującego się blisko powierzchni płuc, można czasami stwierdzić nieznaczne przytłumienie odgłosu opukowego i lekką zmianę szmeru oddechowego (osłabienie, częściej lekkie zaostrzenie), rzadziej wilgotne rzężenia. Objawy te stwierdza się przeważnie w przyśrodkowej części okolicy nadgrzebieniowej (tzw. zone dalarme), w szczycie pachy lub w bocznej części okolicy podobojczykowej. W materiale 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie na 109 przypadków nacieku wczesnego nie stwierdzono zmian fizycznych w zakresie klatki piersiowej w 64,3%, zmiany opukowe i osłuchowe bez szmerów dodatkowych stwierdzono w 15,6% a ze szmerami dodatkowymi w 20,1%. Grupa ze szmerami dodatkowymi obejmuje w 113 jamy lub rozpad, 53% jam w nacieku -wczesnym nie wywołało jednak żadnych objawów fizycznych (Zdzisław Mromliński). [więcej w: , olejek cbd, oczyszczalnie przydomowe, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek cbd’

Przewlekła postępująca gruźlica płuc.

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

W przeciwieństwie do nikłych objawów opukowych i osłuchowych, już we wczesnym okresie nacieku można nieraz stwierdzić prócz gorączki nieznaczne przyśpieszenie opadania krwinek (do 12-18 mm i więcej) oraz niewielkie przesunięcie obrazu białych krwinek w krwi (do 12% obojętnochłonnych pałeczkowatych) obok względnej limfocytozy. Zmiany te w łagodnych przypadkach mogą szybko znikać jeszcze w okresie nacieku. Na ogół obydwa te objawy są nieznaczne, w przeciwieństwie do ich zachowania się w ostrym zapaleniu płuc niegruźliczym. Toteż nieznaczne natężenie tych objawów i dość szybkie ich cofanie się, pomimo dalszego trwania nacieku, przemawiają raczej za gruźlicą, natomiast ich utrzymywanie się aż do wessania nacieku – raczej za ogniskiem zapalenia płuc, ropniem płuc lub zgorzelą płuc. Wczesny naciek płucny wykrywa się bardzo często tylko badaniem rentgenograficznym. Na zwykłej kliszy rentgenowskiej widać wtenczas najczęściej jeden lub dwa odosobnione okrągłe lub nieregularne jednolite cienie o średnicy 2-5 cm i więcej, usadowione w niezmienionej tkance płucnej przeważnie bliżej opłucnej, o brzegach wyraźnych, lecz nieostro odgraniczonych od otoczenia. Często nie podobna wykryć wczesnego nacieku i badaniem radiologicznie podczas głębokich wdechów, a dla usunięcia ile możności wadzić cień do międzyżebrza, trzeba w tych przypadkach nadać chorego radiologicznie podczas głębokich wdechów, a dla usunięcia ile możności cienia łopatki – badać chorego z ręką podniesioną, odprowadzoną lub skręconą ku wewnątrz. W przeciwieństwie do ropnia płuc oraz otorbionego międzypłatowego wysięku, które w pewnych pozycjach badawczych mają obrysy bardzo dobrze ograniczone, cień wczesnego nacieku jest przy badaniu w różnych płaszczyznach zawsze wyraźnie, lecz nieostro odgraniczony y od otaczającego go miąższu płucnego. W przeciwieństwie do nacieków dookoła pierwotnej zmiany gruźliczej, cień wczesnego nacieku nie ma wyraźnego związku z cieniem wnęki. [więcej w: , olejek cbd, kurs sep, bielizna nocna ]

Comments Off

« Previous Entries