Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Leczenie kiły.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Leczenie. Do niedawna lecznictwo psychiatryczne rozporządzało tylko leczeniem gorączkowym z zimnicą na czele. Poprawę stanu zdrowia widać zazwyczaj już wkrótce po przerwaniu zimnicy. Cofanie się objawów zapalnych ośrodkowego układu nerwowego widzi się naocznie w płynie mózgowo-rdzeniowym. Najpierw obniża się pleocytoza, potem spadają patologiczne wartości białka i swoiste odczyny kilowe, wreszcie powracają do normy odczyny koloidowe. Najczęściej poprawa kliniczna idzie równolegle z poprawą płynu, ale nie zawsze z rozległych badań (wg Grtinthala w podręczniku Reichardta) wynika, że za pomocą zimnicy z następowym leczeniem salwarsanowo-bizmutowym uzyskuje się 20% dobrych remisji równych praktycznie wyleczeniu, dalszych 20-30% wybitnych popraw z zachowaną zdolnością do pracy. W następnych 30% uzyskuje się tylko zatrzymanie procesu, który traci swój charakter postępujący (paralysis stationaria). Tylko pozostałych 20 przypadków nie poddaje się leczniczemu wpływowi zimnicy i kończy się nieuchronnie śmiercią. Jak dotąd, penicylina nie wyparła jeszcze zimnicy, chociaż coraz częściej spotykamy się z takimi przepowiedniami. Ilości penicyliny zalecane do przerwania porażenia postępującego muszą być olbrzymie, np. przeprowadza się 3 kuracje penicylinowe w odstępach co 4 tyg. Na każdą kurację przypada 10 do 14 milionów jednostek penicyliny, którą dawkuje się po jednym milionie codziennie lub co drugi dzień. Nie ulega wątpliwości, że leczenie penicylinowe w porównaniu z zimnicą nie przedstawia właściwie żadnych niebezpieczeństw. Zaleca się stosowanie penicyliny berizatynowej (Benzathine Penicillin G), znanej pod nazwą Carbocilline L-A. Nadaje się ona wyłącznie do wstrzykiwań domięśniowych. Jej wydalanie z ustroju trwa bardzo długo. Udoskonalony ten przetwór zdaje się mieć szczególną wartość leczniczą w stosunku do krętków bladych. Z niektórych doniesień wynika, że w świeżej kile jedno jedyne wstrzyknięcie w ilości 2,5 miliona jednostek może dawać zupełne wyleczenie aż do reinfekcji włącznie. W porażeniu postępującym oczywiście potrzebne są znacznie wyższe dawki. Kiła układu nerwowego z porażeniem postępującym na czele reaguje szczególnie dobrze na leczenie tym udoskonalonym przetworem penicylinowym. Analogicznym lekiem jest Penidurai L-A firmy Wyeth. [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, pierścionek zaręczynowy, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Leczenie kiły.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

NIEZNOSZENIE ALKOHOLU (NIETOLERANCJA). Nie jest to właściwość koniecznie patologiczna. Zjawisko polega na występowaniu upojenia o ciężkim przebiegu już po nieznacznych dawkach. Upojenie o ciężkim przebiegu nie oznacza koniecznie upojenia patologicznego. To ostatnie pojęcie leży już w zakresie psychopatologii, a miarą jego jest jakościowe zaburzenie świadomości. Nieznoszenie alkoholu bywa niekiedy właściwością wrodzoną, widywaną u neuropatów i psychopatów. Wszystkie czynniki chorobotwórcze, które powodują organiczne zmiany w układzie nerwowym ośrodkowym, mogą wywołać nietolerancję. Najczęściej zjawisko to spotykamy w stanach pourazowych, w padaczce, po zapaleniach mózgu różnej etiologii oraz w przebiegu alkoholizmu przewlekłego. Niesłusznie przypuszcza się czasem, że o nieznoszeniu alkoholu ma się prawo mówić tylko w tych przypadkach, w których małe dawki wywołują upojenie patologiczne. Pojęcie to rozciąga się bowiem na wszelkie odczyny alkoholowe, które występują już przy małych dawkach. Nietolerancja może się wyrażać tylko bólami głowy, nudnościami, skłonnością do wymiotów, przykrym samopoczuciem, przygnębieniem, lękiem, wzmożoną reaktywnością psychoruchową, przygłuszeniem hamulców rozumowo-uczuciowych itd. W innych przypadkach, np. w alkoholizmie nałogowym, małe dawki wystarczają do wywołania upojenia zwykłego, co tłumaczy się odruchem warunkowym. Objawy nietolerancji stwierdza się jednak u wielu osób, które nie są neuro- ani psychopatami, ani nie przeszły jakiejś organicznej sprawy mózgowej. Bywają przypadki upojenia patologicznego, gdzie najdokładniej przeprowadzone wywiady i badania nie pozwalają wykryć jakiegokolwiek podłoża spośród wymienionych wyżej możliwości. Czasem może chodzić o chwilowy stan ustroju, np. po ciężkim przemęczeniu, w stanie wygłodzenia, w czasie upału itd. Są to zresztą przypadki rzadkie, gdyż najczęściej nietolerancja wskazuje na wrodzone lub nabyte zmiany organiczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Nietolerancję można stwierdzić przedmiotowo. [patrz też: , ból pleców, Stomatolog Kraków, olejek kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries