Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Rokowanie w kile.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Rokowanie. Prognosis ad vitam jest niepomyślna w przypadkach nie leczonych. Na samorzutne wyleczenie, zależne od przypadkowych czynników leczniczych, nie wolno liczyć. W przypadkach nie leczonych śmierć następuje w przeciągu 2-6 lat, licząc od, wystąpienia pierwszych objawów psychicznych. Obecnie stały się wyjątkową rzadkością przypadki złośliwe o piorunującym przebiegu. Chory żyje tym dłużej, im lepszy jest jego stan somatyczny. Wyjątkiem od tej zasady są napady paralityczne, które zagrażają bezpośrednio życiu. Ciężkiego przebiegu należy się też spodziewać w postaciach hipochondryczno-melancholicznych oraz w podnieceniach psychoruchowych. Wiąd rdzenia ma na ogół przebieg łagodniejszy. Rokowanie zależy przede wszystkim od wczesnego rozpoznania i wczesnego zapoczątkowania właściwego leczenia. Zapobieganie. Powodzenie akcji zapobiegawczej zależy od wielu warunków, które nie w każdym ustroju dadzą się urzeczywistnić. Jednym z największych triumfów socjalistycznej służby zdrowia było powodzenie akcji “W”. Gdy znikną z powierzchni ziemi choroby weneryczne, a: przede wszystkim kiła, zniknie też widmo porażenia postępującego, które wciąż jeszcze jest jedną z częstszych chorób psychicznych. Choroba ta na całym świecie występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Tłumaczy się to głównie warunkami socjalnymi okresu kapitalistycznego. Mianowicie liczba korzystających z prostytucji mężczyzn jest z natury rzeczy wyższa, niż liczba prostytutek. Zakażenia kilowe zależą w wysokim stopniu od ciężkich warunków gospodarczych, uniemożliwiających wielu mężczyznom wczesne wstępowanie w związki małżeńskie i popychających wiele kobiet do nierządu. Zawsze też stwierdzano znacznie większą część zakażeń kiłowych w środowiskach miejskich niż wiejskich. W związku z tym wśród ludności miast porażenie postępujące jest zjawiskiem znacznie częstszym. Poza tymi społecznymi warunkami powodzenie akcji zapobiegawczej zależy też od troski o jednostkę. W przebiegu kiły drugiego rzędu wszyscy chorzy mają zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym, które później przeważnie się cofają. Mimo usilnego leczenia u pewnego odsetka chorych zmiany te zachowują się nadal, co prawdopodobnie stanowi zapowiedź przyszłego porażenia postępującego. Dlatego obecnie przy leczeniu kiły sprawdza się stan płynu mózgowo-rdzeniowego, aby w porę wykryć groźbę kiły ośrodkowego układu nerwowego i zapobiec rozwojowi tych powikłań. Płyn mózgowo-rdzeniowy powinno się kontrolować do 5 lat po zakażeniu kilowym. Jeżeli w czasie tym zmiany nie ustąpią, to konieczne jest leczenie zapobiegawcze gorączkowo-penicylinowe. [przypisy: , olejki do włosów, rwa kulszowa, stomatologia Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Rokowanie w kile.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Rozpoznanie różnicowe. Kiła może przyspieszyć procesy miażdżycowe. Zaburzenia psychiczne w miażdżycy mózgu u osobników 40-letnich z dodatnim odczynem Wassermanna we krwi bywają czasem źródłem pomyłek rozpoznawczych. We wszystkich tych przypadkach rozstrzyga badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, które w przypadkach miażdżycy mózgu wypada ujemnie. Pomyłki te grożą szczególnie w postaciach kiły mózgu, przebiegających głównie z objawami udaru mózgowego. Odgraniczenie kiły mózgu od porażenia postępującego nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy chodzi o kiłę małych naczyń krwionośnych. W kile mózgu utrzymuje się, jak wspominaliśmy, poczucie choroby. Kila grubszych naczyń bywa trudna do odróżnienia od postaci lissauerowskiej porażenia postępującego. Przy różnicowaniu między postaciami oponowymi kiły mózgu a porażeniem postępującym zwracać należy uwagę na to, że w pierwszej sprawie widujemy raczej porażenia w obrębie mięśni ocznych, podczas gdy w drugiej dotknięty jest raczej nerw twarzowy i podjęzykowy. W porażeniu postępującym rzadziej spotykamy się z bólami i bolesnością opukową głowy. Zarówno w rozpoznaniu różnicowym, jak i w ocenie wyników leczenia rozstrzygające znaczenie ma obraz płynu mózgowo-rdzeniowego. Pamiętać należy, że w wyjątkowych przypadkach stan psychiczny w porażeniu postępującym może się dalej pogarszać mimo poprawy lub oczyszczenia płynu. Znamienny dla porażenia postępującego jest nieduży odczyn komórkowy, lecz raczej znaczne zwiększenie białka. Co do wartości odczynu Wassermanna zdania są podzielone, jednakże przeważa przeświadczenie, że na odczynie tym można oprzeć w ocenie wyników leczenie i rokowania w wyższym stopniu niż na odczynach komórkowym, koloidowym i białkowym. Dość niepewną wartość w różnicowaniu ma fakt podwyższenia ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego w porażeniu postępującym, gdyż chodzi tu o wartości na ogół nikle. W każdym razie podwyższone ciśnienie przemawia za porażeniem postępującym, a przeciw wiądowi rdzenia. Odczyn Wassermanna w wiądzie występuje dopiero przy wyższych stężeniach (0,6-1,0). [patrz też: , olejki do włosów, uprawnienia sep, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries