Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA ALKOHOLEM.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA ALKOHOLEM. OSTRE UPOJENIE ZWYKŁE (EBRIET AS). Alkohol etylowy jest używką tak rozpowszechnioną, że nie ma chyba człowieka, który by na sobie nie doświadczył skutków jednorazowego wypicia tej trucizny. Nie u wszystkich odczyn wygląda jednakowo. Zależy to od dawki alkoholu, od ogólnego stanu ustroju, od stopnia sytości, od mnóstwa nie zawsze uchwytnych warunków środowiskowych, ale też i w wysokim stopniu od właściwości osobniczych. Stan zatrucia ustroju alkoholem określamy nazwą upojenia. Stan ten wyraża się podmiotowo znamiennym nastrojem i zmianami czynności psychicznych, znanymi powszechnie. Przeważnie już w kilka minut po wprowadzeniu alkoholu do ustroju przez przewód pokarmowy, a natychmiast po wprowadzeniu go dożylnie, pojawia się uczucie ciepła, zależne od przekrwienia naczyń krwionośnych obwodowych. Równocześnie pojawia się lżejszy lub wyraźniejszy błogostan, wzmaga się pobudliwość, podmiotowo czynności psychiczne ulegają przyśpieszeniu i ułatwieniu. Po pewnym czasie można zauważyć, że przyśpieszenie czynności umysłowych idzie równolegle ze spłyceniem myślenia, tak iż zwiększenie wydajności pracy umysłowej okazuje się tylko pozorne. Po upływie dalszego okresu występuje coraz wyraźniejsze utrudnienie kojarzenia i zmniejszenie krytycyzmu. W połączeniu z euforią stan ten sprawia, że zmniejsza się wrażliwość uczuciowości wyższej: podniety przykre pod względem estetycznym i moralnym tracą na natężeniu. Otoczenie wydaje się jaśniejsze, przyjemniejsze, milsze, bardziej pociągające. Wzmaga się samopoczucie, zanika brak pewności siebie, nieśmiałość i inne hamulce. Wkrótce wychodzą na jaw coraz wyraźniejsze objawy porażenne w zakresie czynności, których sprawność zależy od koordynacji psychofizycznej. Najczulszym narzędziem pod tym względem jest mowa, która staje się utrudniona, zamazana, czasem bełkocząca. Wraz z niedowładem czynności umysłowych wzrasta drażliwość i popędliwość. Wreszcie wysycona w okresie pobudzenia nadmiernie świadomość obniża się pod względem ilościowym. Następuje coraz większe zwężenie jej pola, pojawia się senność i zobojętnienie na podniety zewnętrzne, a w końcu osobnik zapada w sen. Po obudzeniu nie ma w prawidłowych warunkach niepamięci. Jeżeli nie wszystkie szczegóły da się z okresu upojenia odtworzyć, to głównie wskutek osłabienia spostrzegawczości i krytycyzmu. Tylko z tego powodu pewne szczegóły mogły pozostać nie zauważone lub mogły ulec zniekształceniom. Podany opis jest schematem, który zależnie od osobniczych właściwości może ulegać daleko idącym odchyleniom. Tak np. pewna część ludzi upija się nie na wesoło, lecz na smutno. Nastrój przygnębiony, czasem płaczliwy, może jednak w pewnym sensie godzić się z błogostanem. Rozrzewnienie zawiera w sobie nutę przyjemności, jeżeli wskutek zaniku krytycyzmu otoczenie wydaje się życzliwe, zdolne współczuć, zrozumieć, jeżeli podmiotowo zasługuje na wylewność. I w przypadku nastroju rozpogodzonego, wesołego, i w przypadku rozrzewnienia chodzi o rozładowanie napięć afektywnych, o ulgę, o przełamanie hamulców. Różnice osobnicze bywają zasadniczo natury ilościowej. Chodzić tu może o lepsze lub gorsze znoszenie napojów wyskokowych. Są ludzie, którzy bezkarnie mogą znieść większe ilości, są inni, u których już po małych dawkach występują wyraźne oznaki zatrucia. Dopóki odczyn przebiega bez zaburzeń jakościowych świadomości, dopóty leży on w zakresie pojęcia upojenia zwykłego. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, surówki bawełniane, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA ALKOHOLEM.

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Rozpoznanie różnicowe. Od przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuc odróżnia się gruźlicę płuc włóknistą zagęszczającą ograniczoną na tej podstawie, że zmiany w płucach ograniczają się w niej do szczytów płucnych i wywołują tutaj wyraźne objawy fizyczne, natomiast w przewlekłej gruźlicy prosówkowej gruzełki są rozsiane na całej przestrzeni płuc i nie wywołują wyraźniejszych objawów fizycznych, tak że sprawę wykrywa dopiero badanie radiologiczne płuc. Rokowanie w gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej jest przeważnie dobre. Trzeba jednak liczyć się z możliwością rozsiania o charakterze mieszanym, zwłaszcza u chorych wyniszczonych. Dołączenie się wysiewów odoskrzelowych wiedzie do rozwoju suchot płuc rozpadowo-włóknistych wyniszczających (phthisis pulmanum ulcerosofibrosa cachectisans), które rokują niepomyślnie. Rokować trzeba także ostrożnie, jeżeli dołączą się przerzuty do mózgu albo gdy na tle rozsiania rozwinie się stwardnienie licznych gruczołów dokrewnych. Leczenie. Do niedawna, gdy panował pogląd o szczytowym powstawaniu suchot płuc, uznawano zmiany w szczytach płucnych za początkowy okres tej choroby i kierowano takich chorych do sanatoriów dla chorych płucnych. Chorzy ci stanowili przeważną część leczących się w uzdrowiskach, które im zawdzięczały rozgłos. Obecnie, gdy dowiedziono łagodnego charakteru gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej zaniechano wysyłania tych chorych do uzdrowisk, jeżeli stan ich odżywienia jest dobry. W okresie przycichania chorzy mogą nie przerywać swych zajęć, stosując jednakże leczenie higieniczno-dietetyczne i objawowe. Chorego należy pouczyć jak ma postępować, by nie zakażał otoczenia. W okresie bezgorączkowym gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej, jeżeli chory nie jest wychudzony, można uzyskać dobre wyniki, przez ostrożne leczenie tuberkuliną. Upadek odżywienia i ogólne osłabienie wymagają przerwania pracy zawodowej i systematycznego leczenia wzmacniającego. Często da się ono przeprowadzić z większym skutkiem dopiero w warunkach sanatoryjnych. Wszelkie zaostrzenie choroby wymaga wypoczynku i leżenia w łóżku. W razie zejścia w suchoty płuc rozpadowo-włókniste stosuje się leczenie według zasad obowiązujących w tej chorobie. [podobne: , rwa kulszowa, olejowanie włosów, implanty zębów ]

Comments Off