Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Parkinsonizm.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W wielu przypadkach, gdy już przeminie sopor, chorzy odczuwają wzmożoną potrzebę snu lub usypiają napadowo, a utrzymywać się to może nawet latami. Z przypadków tych tworzy się przeważnie parkinsonizm. W innych przypadkach dochodzi do długotrwałych stanów bezsenności, a nawet do bezsenności absolutnej. Kiedy indziej, zwłaszcza u dzieci, widuje się odwrócenie rytmu snu i czuwania. Dzieci te w dzień bywają senne lub usypiają, a w nocy stają się niespokojne, kręcą się w łóżku, opuszczają je, zachowują się hałaśliwie, okazują skłonność do czynności impulsywnych, przy czym sensorium ich wykazuje cechy stanu pomrocznego, rzadziej onejroidnego. Zespół ten u dzieci występuje ostro, zwykle bezpośrednio po rozchorowaniu się, i przebiega z typową dla stanów pomrocznych, niepamięcią. Z biegiem czasu zamroczenie jako takie przemija, pozostają natomiast ciężkie zaburzenia charakteropatyczne. Poza zamroczeniem, szczególnie częstym powikłaniem jest majaczenie o typie delirium ebrile. Różni się ono od wszelkich innych majaczeń tym, że rozgrywa się na podłożu zmian świadomości nie tylko jakościowych, ale i ilościowych. Przeważnie ujawnia się ten zespól w chwilach, gdy chorego budzimy. W żadnym innym stanie tak jaskrawo jak tutaj nie stwierdza się zatarcia granicy między marzeniem sennym a jawą. Chory opowiada nam, co mu się śniło, a jednocześnie treść marzenia sennego przeżywa jako dalszy ciąg-na jawie. Omamy senne przechodzą w sposób ciągły w omamy majaczeniowe. Zaciera się też granica między osobami otaczającymi a wyśnionymi. Zaburzenie orientacji w otoczeniu i sytuacji jest niezwykle daleko posunięte. Czasem osobowość jest wyraźnie rozdwojona, tak iż stan ten nazwać trzeba mieszanym zespołem                                      majaczeniowo-zamroczeniowym. Inne zespoły psychotyczne występują bardzo rzadko. Postać hiperkinetyczna może występować samodzielnie, ale często stanowi tylko wprowadzenie do postaci śpiączkowej, albo na odwrót, postać śpiączkowa przechodzi bezpośrednio w postać hiperkinetyczną. Z opisów w piśmiennictwie trudno sobie wyrobić zdanie, co więcej w tej postaci przeważa: czy pobudzenie ruchowe pochodzenia ośrodkowego, czy też podniecenie psychoruchowe natury psychotycznej. Prawdopodobnie mają tu miejsce zjawiska obydwu rzędów. Do pierwszego rzędu zaliczyć trzeba ruchy podobne do pląsawiczych i atetotycznych, drgania pęczkowe,  czasem hemibalistyczne. Drgania pęczkowe najczęściej widuje się w mięśniach tułowia, zwłaszcza powłok brzusznych, czego nie ma w pląsawicy. Tutaj zaliczyć też trzeba uporczywą czkawkę. Chorzy cierpią na uporczywą bezsenność i skarżą się na bóle w całym ciele lub w niektórych częściach ciała. Może być też odwrócenie porządku snu i czuwania. Czasem stwierdza się nierówność źrenic z upośledzeniem oddziaływania na światło i zbieżność. Natomiast w piśmiennictwie nie dość ostro odgranicza się stany podniecenia psychoruchowego, które przeplatają się z objawami niepokoju ruchowego, opisanymi wyżej. [patrz też: , fizjoterapia, olejki do włosów, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Parkinsonizm.

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Wczesny naciek może sadowić się w płucu wszędzie, przeważnie jednak sadowi się w boczno-tylnej części górnego płata, zwłaszcza prawego poniżej poziomu obojczyka, odpowiednio do przebiegu odgałęzień oskrzela podszczytowego (bronchus subapicalis) lub szczytowego (bronchus apicalis) górnego płata w bocznej części, raczej nieco ku tyłowi. Jest to tzw. typ Assmana. W samym szczycie płucnym naciek wczesny spostrzegano bardzo rzadko. Redeker spostrzegał na 145 przypadków siedzibę nacieku wczesnego w okolicy podobojczykowej w 57,9%, w części środkowej pola płucnego w 28,3%, w dolnej jego części w 11,7%, a w szczytach płuc tylko w 2,1% przypadków. Frischbier i Beckmann na 367 przypadków spostrzegali naciek wczesny w prawym płucu w 56% (206 przypadków) i w lewym w 44% (161 przypadków). W materiale 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie stwierdzono siedzibę nacieku wczesnego w polu wnękowo-obojczykowym w 79,8% w części środkowej pola płucnego przywnękowo w 16,5%, dolnych częściach płuc w 2,8% i w szczytach płuc w 0,9% (1 przypadek). Czasami bywa na raz kilka nacieków wczesnych. W innych przypadkach nacieki wczesne powstają szybko po sobie, najczęściej w pobliżu wcięć międzypłatowych. Takie wczesne nacieki nazwano “siostrzanymi”. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego wczesny naciek jest ogniskiem ostrego ograniczonego odoskrzelowego zapalenia płuc, przeważnie serowaciejącego (bronchopneumonia caseosa acuta). Według Assmanna naciek powstaje w części miąższu płucnego, przedtem nie zajętej gruźlicą. Wczesny naciek jest zwykle otoczony mniej więcej rozległym pasem zapalenia okołoogniskowego. Samo ognisko bywa zazwyczaj małe, może być nawet mikroskopijne, natomiast zapalenie dookoła niego może być bardzo wielkie i nawet zajmować cały płat. [więcej w: , powiększanie piersi, gabinety stomatologiczne, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off