Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘proktolog’

Pod wzgledem psychicznym pojawlag sie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pod względem psychicznym pojawlag się stopniowo objawy zespołu psy- choorganicznego. Sprawność umysłowa obniża się, dochodzi do zacieśnienia zainteresowań do coraz węższego kręgu spraw, myślenie staje się płytkie i po- wierzchowne, biegnie ono według ustalonej rutyny. Osobnik przestaje być zdolny do pojmowania nowych zagadnień, naj chętniej posługuje się wyświech- tanymi frazesami. Wspomnienia tracą na szczegółowości, ulegają zaokrągleniu. Zarówno w pracy, jak i w czasie badania stwi-erdzić można szybkie męczenie się. Nawet w niedaleko posuniętych przypadkach wykazać można obniżenie zdolności zapamiętywania, a z biegiem czasu wszystkie czynności pamięciowe ulegają osłabieniu. Znany powszechnie humor pijacki jest błogostanem, który zauważyć można nie tylko w czasie upojenia, al.) w stanie trzeźwym. Błogo- stan ten ożywia się w postaci syntonii towarzyskiej. Ten sam alkoholik, na łonie rodziny zgorzkniały, drażliwy i brutalny, staje się przy kieliszku miły, rozmowny, wylewny. O postanowieniach alkoholika rozstrzygają chwilowe na- stroje. Może się on rozentuzjazmować szczerze dla jakiejś sprawy, nawet dla sprawy wyleczenia się z nałogu. Zapał ten równie szybko przemija. Chwiejność afektywna w cięższych przypadkach może być posunięta dość daleko, chociaż tylko wyjątkowo osiąga rozmiary, wi.dywane w porażeniu postępującym. Cho- rego można jednak przy umiejętnym nawiązaniu łączności w przebiegu krót- kiego czasu przeprowadzić z nastroju płaczliwego w beztroską wesołość, z we- sołości w stan rozrzewnienia, z rozrzewnienia w gniew i rozdrażnienie, z gniewu w dowcipkowanie itd. Tak jak nastrój, tak i dzialania alkoholika zależą od chwi- lewych podniet. Obniżenie uczuciowości wyższej jest jednym z naj dotkliwszych społecznych objawów. Dla zdobycia wódki alkoholik gotów jest zaniedbać ro- dzinę, narazić dzieci na głód, popełnić nadużycie służbowe. Uczucia społeczne, moralne, rodzinne, wzglą na opinię publiczną, wstyd – wszystko zanika. Nie pomagają też pobudki rozumowe. Niesłowność, zanik obowiązkowości, niesu- mienność doprowadzają do zatargów w miejscu pracy. Wynikające stąd zgryzoty stanowią nowy bodziec do picia. W domu chory staje się nieczuły, brutalny, bez- względny, wynosi z domu ostatnie przedmioty, przepija wszystko co do grosza. Alkoholicy wykazują ,często podniecenie płciowe z opóźnieniem szczytowania. W stosunkach płciowych bywają grubiańscy. Stają się bezwstydni wobec dzieci. Zbydlęcenie chorego może posunąć się aż do gwałcenia własnych córek. Osta- tecznie chory stacza się na dno i kończy w więzieniu lub wymaga umieszczenia w zakładzie zamkniętym. Mimo skruchy ,i uroczystych przyrzeczeń składanych w chwilach rozrzewnienia chory popada przy najbliższej sposobności ponownie w nałóg. Dzieje się to wskutek osłabienia woli, które jest jedną z najważniej- szych przeszkód w leczeniu, [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, proktolog, catering dietetyczny ]

Comments Off