Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

PRZEWLEKLA GRUZLICA PLUC SZERZACA SIE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PRZEWLEKŁA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGĄ OSKRZELI (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA BRONCHOGENES) Do przewlekłej gruźlicy płuc szerzącej się drogami oskrzelowymi należą: przewlekła postępująca gruźlica płuc, przewlekła gruźlica płuc rozpadowo-włóknista suchoty płuc nie postępujące z jamą.
Przewlekła postępująca gruźlica płuc. Pospolite suchoty płuc właściwe płuc odosobnione (Phthisis pulmonnm communis. Phthisis puLmonm isolata) Określenie. Mianem: “suchoty płuc pospolite” nazywa się prze- wlekłą gruźlicę płuc, której znamienne cechy stanowią: 1. powstawanie wskutek ponownego zakażenia z zewnątrz lub z we- wnątrz -u osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, i 2. szerzenie się w płucach drogą oskrzeli (tzw. zakażenie śródprzewodowe). Chorobie nadano też inne miana, które wymieniłem w nagłówku tego rozdziału. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może dotyczyć osób, u których nie ma w wywiadach objawów świadczących o przebyciu chorób narządu oddechowego, co nie dowodzi, by ci chorzy ich nie przechodzili. Najczę- ściej jednak zbierając starannie wywiady można się przekonać, że chory nieraz już miewał kłucie w boku, “nieżyt oskrzeli”, zapalenie opłucnej “po przeziębieniu”, czasami pluł bez widocznej przyczyny krwią lub go- rączkował itd., słowem, można wyśledzić mniej więcej wyraźne objawy zakażnia gruźliczego. Suchoty płuc pospolite spostrzega się przeważnie u osób w wieku młodzieńczym i dorosłych. Wywód chorobowy. Dawniej powszechnie przyjmowano prawo Louisa głoszące, że suchoty płuc pospolite zaczynają się zawsze w ich szczytach w części leżącej powyżej obojczyka, Według tego poglądu, u dorosłych, znajdujących się w stanie alergii wskutek przebycia w dzie- ciństwie zakażenia gruźliczego, prątki dostawszy się do płuc zatrzymują się w ich szczytach wskutek słabego ich przewietrzania i wywołują tutaj powstanie gruzełków. Mnożąc się, gruzełki tworzą coraz większe sku- pienia. Dalszy los tej zmiany może być dwojaki, Nacisk gruzełkowy może zbliznowacieć i zwapnieć pozostawiając poronne guzki, tak częste u do- rosłych w szczytach płuc. W innych przypadkach naciek serowacieje i masy serowate z prątkami dostają się przez aspirację do oskrzeli. W ten sposób drobna zmiana gruzełkowa, usadowiona w szczycie płucnym, może wieść do wtórnego zakażenia sąsiedniej tkanki płucnej. Powstaje wtedy swoiste odoskrzelowe zapalnie płuc jako początek przewlekłej postępującej gruźlicy płuc. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, domowe sposoby na trądzik, odzież termoaktywna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

PRZEWLEKLA GRUZLICA PLUC SZERZACA SIE

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wczesny naciek może sadowić się w płucu wszędzie, przeważnie jednak sadowi się w boczno-tylnej części górnego płata, zwłasz- cza prawego poniżej poziomu obojczyla, odpowiednio do przebiegu odgałęzień oskrzela podszczytowego (bronchus subapicalis) lub szczytowego (bronchus apicalis) górnego płata w bocznej części, ra- czej nieco ku tyłowi. Jest to tzw. typ Assmana. W samym szczy- cie płucnym naciek wczesny spostrzegano bardzo rzadko. Redeker spostrzegał na 145 przypadków siedzibę nacieku wczesnego w okolicy podobojczykowej w 57,9%, w części środkowej pola płucnego w. 28,3%, w dolnej jego części w 11,7%, a w szczytach płuc tylko w 2,1% przypadków. Frischbier i Bec:kma.nn na 367 przypadków spostrzegali naciek wczesny w· prawym płucu w 56% (206 przypadków) i w lewym w 44% (161 przypadków). W materiale 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie stwierdzono siedzibę nacieku wczesnego w polu wnękowo-obojczykowym w 79,8% w części środkowej pola płucnego przywnękowo w 16,5%, dolnych częściach płuc w 2,8% i w szczy- tach płuc w 0,9% (1 przypadek). Czasami bywa na raz kilka nacieków wczesnych. W innych przypad- kach nacieki wczesne powstają szybko po sobie, najczęściej w pobliżu wcięć międzypłatowych. Takie wczesne nacieki nazwano “siostrzanymi- nymi”. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego wczesny naciek jest ogniskiem ostrego ograniczonego odoskrzelowego zapalenia płuc, przeważnie serowaciejącego (broncho- pneumonia caseosa acuta). Według Assmanna naciek powstaje w części miąższu płucnego, przedtem nie zajętej gruźlicą. Wczesny naciek jest zwykle otoczony mniej więcej rozległym pasem zapalenia okołoognisko- wego. Samo ognisko bywa zazwyczaj małe, może być nawet mikrosko- pijne, natomiast zapalenie dookoła niego może być bardzo wielkie i nawet zajmować cały płat. [więcej w: , powiększanie piersi, gabinety stomatologiczne, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries