Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Za naciekiem gruzliczym przemawiaja w tych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za naciekiem gruźliczym przemawiają w tych przypadkach: przyśpieszone opadanie krwi- nek, względna limfocytoza krwi, przesunięcie obrazu krwinek białych w krwi w lewo, stykanie się badanego z chorym na gruźlicę. Siedziba. zmiany na: rentgenogramie pod boczną częścią obojczyka, zwłaszcza po- prawej stronie, przemawia również raczej za gruźliczym jej pochodze- niem. We wszystkich takich przypadkach należy prócz tego bardzo sta- rannie i nieraz wielokrotnie poszukiwać prątków gruźlicy w plwocinie, nawet gdy chory odpluwa jej bardzo mało. Ujemny odczyn tuberkuli-· nowy przy dobrym ogólnym stanie chorego wyłącza gruźlicze pocho- dzenie zmiany płucnej, przypominającej naciek wczesny. Nacieki zapalne i gruźlicze cechuje to, że rentgenowski ich obraz, cofa się równocześnie z ustępowaniem objawów podmiotowych ·i przed- miotowych. W przeciwieństwie do tego dla nacieków wczesnych jest. znamienne utrzymywanie się obrazu radiologicznego, pomimo cofania się dolegliwości, przyśpieszenia opada,nia krwinek, leukocytozy, prze- ważnie miernej, i przesunięcia we wzorze białych krwinek w krwi.. Zwiększenie liczby białych krwinek kwasochłonnych w krwi oraz do- datni odczyn Weinberga przemawiają za bąblowcem, który zresztą, zdarza się u nas bez porównania rzadziej niż gruźlica. Wykrycie pier- wotnej sprawy nowotworowej nasuwa na myśl, że zmiana w płucu jest przerzutem. Rodzaj zmiany płucnej da się określić nieraz tylko przez dłuższe spostrzeganie. Czasami jednak i ono zawodzi. Wczesny naciek może być mylnie wzięty za pierwotną zmianę- gruźliczą. Przeciwko niemu przemawiają współudział węzłów około– oskrzelowych i ujemny odczyn skórny Pirqueta, za wczesnym zaś na- ciekiem przemawiają raczej siedziba w bocznej części klatki piersiowej poniżej obojczyka oraz wiek pokwitania lub średni. Za pierwotną zmianą gruźliczą przemawiają: 1. wiek dziecięcy; 2. udział węzłów okolicznych; 3. brak skłonności do rozpadu; 4. przebieg dążący do cofania się, zwłóknienia, zbliznowacenia; 5. znaczne przyśpieszenie opadania krwinek w krwi; 6. a w początkowym okresie sprawy także ujemny odczyn Pirqueta, [więcej w: , przedłużanie rzęs, oczyszczanie organizmu, odzież termoaktywna ]

Comments Off