Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Objawy zespołu psychoorganicznego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Rozpoznanie opiera się na klasycznych objawach zespołu psychoorganicznego, powyżej wyszczególnionych. Typowe objawy neurologiczne wskazywały na tło swoiste sprawy. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi potwierdziło nasze rozpoznanie: odczyn Wassermanna surowicy krwi i płynu we wszystkich rozcieńczeniach wybitnie dodatni, zawartość białka 40 mg, pleocytoza 333, w tym 2 wielojądrzaste. Zastosowano leczenie zimnicą, uzyskując zatrzymanie się procesu chorobowego. Ze względu na znaczny stopień otępienia i cechy charakteropatyczne chorego umieszczono w Szpitalu w Kocborowie. W Kocborowie poza leczeniem swoistym zastosowano penicylinę. W stanie psychicznym nastąpiła znaczna poprawa. Wypisano go dnia 20. IX. 1953 r. Został ubezwłasnowolniony. Miał potem dużo trudności w znalezieniu pracy, lecz ostatecznie dzięki opiece pozazakładowej Przychodni Zdrowia Psychicznego znalazł zatrudnienie jako pracownik umysłowy (inspektor) i na tej posadzie utrzymał się, ciesząc się dobrą opinią. W r. 1955 poddał się dwutygodniowej obserwacji w klinice w związku ze staraniami o zniesienie ubezwłasnowolnienia. Przy tej sposobności stwierdzono że uzyskana bardzo dobra remisja utrzymuje się. Pneumoencefalografia wykazała równomierne poszerzenie układu komorowego przy współczynniku Evansa 0,33. Odczyny kiłowe w surowicy krwi ujemne, natomiast w płynie mózgowo-rdzeniowym: wybitnie dodatnie (32 j. Kolmera). Odczyny globufinowe ujemne pleocytoza 103 białka poniżej 33 mm. W stanie psychicznym słabo zaznaczone objawy zespołu psychoorganicznego: nieznaczna euforia, lekkie upośledzenie zdolności zapamiętywania, zaznaczony bezkrytycyzm, objawy otępienne cofnęły się wybitnie. Chory przestał konfabulować, śmieje się z dawnych konfabulacji, ironizując na ten temat. W zakresie uczuciowości wyższej stwierdza się również wybitną poprawę: chory ma pozytywny stosunek do pracy, ma ambicję udowodnienia swojej sprawności umysłowej, okazuje dużą, nawet może zbyt dużą (z zaznaczonymi cechami pieniaczymi) wytrwałość w dochodzeniu swoich praw majątkowych i osobistych, w których rzeczywiście doznał wielu krzywd. Jak z tego widać, uzyskano za pomocą kombinowanego leczenia zimnicą, lekami swoistymi i penicyliną remisję, Zbliżającą się praktycznie do zupełnego wyleczenia. [patrz też: , Depilacja laserowa, wkładki sfp, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Objawy zespołu psychoorganicznego.

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Zaburzenia psychiczne są istotną częścią obrazu klinicznego. Nie rozwijają się one bezwzględnie równolegle z objawami neurologicznymi. Znane są rzadkie przypadki otępienia bez ruchów pląsawiczych i na odwrót, pląsawicy bez wybitniejszych zaburzeń psychicznych. W każdym przypadku jednak zaburzenia psychiczne z zakresu zespołu psychoorganicznego można – choćby w słabszym stopniu – stwierdzić. Sprawa zaczyna się od nasilenia przedchorobowych cech charakteropatycznych. Pojawia się wybitnie chwiejność afektywna przy narastającym otępieniu intelektualnym i afektywnym. Tępota afektywna idzie w parze z egotyzmem i zaburzeniami czynności pamięciowych, przede wszystkim zdolności zapamiętywania. Z biegiem czasu orientacja w czasie, a także w pewnym stopniu i w miejscu, staje się niedokładna. Orientacja we własnej osobowości i w otoczeniu zazwyczaj nie doznaje uszczerbku. Uwaga staje się rozproszona, pojmowanie utrudnione, zdolność tworzenia sądów upośledzona, zacieśnia się wybitnie krąg zainteresowań. Euforia osiąga nieprawdopodobne rozmiary. Chociaż otoczenie uważa chorego za nieszczęśliwca, on sam jest pogodny i zdaje się nie boleć nad swoim losem. Nastrój niektórych chorych bywa jednak przygnębiony, ale nie w stopniu odpowiadającym ciężkości schorzenia. Są też chorzy drażliwi i złośliwi. Rzadziej spotyka się przypadki ze wzmożonym samopoczuciem. Z nawarstwień epigenetycznych opisywano zespół paranoidalny z żywymi omamami słuchowymi, a także zespół paranoiczny o typie obłędu zazdrości lub z urojeniami prześladowczymi. Występujące nierzadko w przebiegu pląsawicy Huntingtona napady padaczkowe mogą prowadzić do dłuższych stanów pomrocznych. Obniżenie uczuciowości wyższej przy drażliwości chorych i ich skłonności do czynów impulsywnych może niekiedy prowadzić do czynów przestępczych. Najczęściej chorzy ci popełniają czyny gwałtowne, rzadziej nadużycia płciowe. Właściwości te sprawiają, że psychiatrzy częściej niż neurolodzy zajmują się przypadkami pląsawicy Huntingtona. Bardzo często jednak -dlatego chorzy ci trafiają do szpitali psychiatrycznych, że ruchy pląsawicze swoją niesamowitością robią wrażenie na otoczeniu nawet w przypadkach z niewielkim otępieniem. Niektórzy chorzy z rodzin obarczonych pląsawicą ze zrozumiałym niepokojem wyczekują pierwszych oznak tej strasznej choroby. W Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku widzieliśmy taki przypadek ciężkiego zespołu neurasteniczno-hipochondrycznego. Nic dziwnego, że już sam Huntington zwracał uwagę na wypadki samobójstwa w rodzinach dotkniętych pląsawicą. [patrz też: , psycholog Kraków, olejek arganowy do włosów, olej do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries