Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘rozstanie’

N eumann i inni zaznaczaja,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

N eumann i inni zaznaczają, że siedziba płucnych ognisk gruźliczych, powstających przy drugim nawale choroby przerzutowo drogą oskrzeli, nie jest przypadkowa. Dane statystyczne przemawiają za tym, że jeżeli suchoty płuc rozpoczęły się naciekiem wczesnym w prawym płucu, to nowe ogniska gruźlicze przy drugim nawale powstają najczęściej w le- wym płucu i dopiero późniejsze – w prawym płucu. Na odwrót prze- rzucanie się przy drugim nawale na prawe płuco bywa niemal 2 razy rzadsze, jeżeli wczesny naciek powstał w lewym płucu. Sprawa przerzuca się na drugie płuco przy drugim nawale rzadziej w tych przypadkach, w których szczyt zajętego pierwotnie płuca jest do pewnego stopnia unieruchomiony przez wcześnie powstałe zrosty opłucne. Najczęstszą sie- dzibą ognisk gruźliczych przy drugim nawale choroby jest górna część dolnego płata tego samego płuca lub płuca drugiego (wysiew skrzyżowany). Objawy fizyczne, zwłaszcza osłuchowe, przy drugim nawale stwierdza się przeważnie w okolicy między łopatką a kręgosłupem na poziomie IV i V kręgów piersiowych albo w lewej okolicy podsutkowej, zgodnie z rzutem wcięcia międzypłatowego na ścianę klatki piersiowej. Z przerzuceniem się sprawy na drugie płuco następuje bilateralizacja choroby. Z rozpoczynających się pospolitych suchot płuc (phthisis pulmonum fibrosocaseosa communis incipiens) powstają teraz suchoty płuc rozwinięte (phthisis pulmonum fibrosocaseosa communis confirmata s. declarata). Podokres rozpoczyna- jących się suchot płuc, w którym zwykłym badaniem fizycznym nie stwierdza się zmian w płucach, można by nazwać “utajonym” (phthisis pulmonum fibrosocaseosa incipiens occulta), ten zaś, w którym badanie fizyczne już wykrywa ogniska gruźlicze “jawnym” (phthisis pulmonum fibrosocaseosa incipiens manifesta). Objawy ogólne w okresie drugiego bawału oraz nawałów następnych są takie same jak w okresie wczesnego nacieku, tylko wyraźniejsze. [hasła pokrewne: , kosmetyki naturalne, wózki dziecięce, rozstanie ]

Comments Off