Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

PLĄSAWICA PRZEWLEKŁA HUNTINGTONA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

PLĄSAWICA PRZEWLEKŁA HUNTINGTONA (CHOREA CHRONICA PROGRESSIVA). Jest to jedna z nielicznych jednostek, w których czynnik dziedziczny odgrywa rolę. Spośród dzieci chorego przeciętnie połowa zapada na to cierpienie, podczas gdy reszta wraz z potomstwem pozostaje zdrowa. Wyznawcy mendelizmu chętnie powołują się na ten przykład, broniąc swych twierdzeń o fatalizmie chorób dziedzicznych. Trzeba jednak stwierdzić, że mnóstwo zagadnień czeka jeszcze na tym polu na rozwiązanie. Nie da się więc jeszcze przy dzisiejszym stanie wiedzy powiedzieć, jak duży jest udział czynników środowiskowych w powstawaniu pląsawicy przewlekłej. Zapobieganie jest tu o tyle utrudnione, że choroba ujawnia, się w pełni dopiero w czwartym dziesiątku lat, często w piątym, a czasem później, a więc w okresie, gdy chory zdążył już spłodzić potomstwo. Wcześniejsze ujawnienie się choroby, tj. w trzecim dziesiątku lat, należy do rzadkości. Chorobę tę opisał Huntington w r. 1812, ale znano ją już w pierwszej połowie XIX w. Jest to choroba rzadka. Stanowi ona mniej więcej 0,2% przypadków przyjmowanych do szpitali. Mężczyźni nieco częściej zapadają na nią. Przebieg jest nieubłaganie postępujący i doprowadza w ciągu kilku lub kilkunastu lat, w rzadszych przypadkach później – do śmierci. Pod względem anatomopatologicznym stwierdza się tu rozległe zmiany zanikowe mózgu, zwłaszcza części czołowej oraz zgrubienie opon miękkich. Ofiarą zaniku padają rdzenne włókna korowe oraz komórki zwojowe. Podobnym zmianom zwyrodnieniowym ulegają jądra podstawy mózgu. Najdalej posunięte zmiany widywano w IV warstwie komórek kory, w jądrze ogoniastym, w łupinie, w małych komórkach ciała prążkowanego. Widuje się też rozrost gleju i zmiany wsteczne w naczyniach w okresie przedchorobowym stwierdza się często u osobników, u których później wystąpi pląsawica przewlekła, pewne zaburzenia charakterologiczne, które zwykło się zaliczać do cech psychopatycznych, chociaż zdaje się słuszniejsza jest tutaj nazwa charakteropatii. [więcej w: , ubranka dla niemowląt, domowe sposoby na trądzik, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

PLĄSAWICA PRZEWLEKŁA HUNTINGTONA.

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

NIEZNOSZENIE ALKOHOLU (NIETOLERANCJA). Nie jest to właściwość koniecznie patologiczna. Zjawisko polega na występowaniu upojenia o ciężkim przebiegu już po nieznacznych dawkach. Upojenie o ciężkim przebiegu nie oznacza koniecznie upojenia patologicznego. To ostatnie pojęcie leży już w zakresie psychopatologii, a miarą jego jest jakościowe zaburzenie świadomości. Nieznoszenie alkoholu bywa niekiedy właściwością wrodzoną, widywaną u neuropatów i psychopatów. Wszystkie czynniki chorobotwórcze, które powodują organiczne zmiany w układzie nerwowym ośrodkowym, mogą wywołać nietolerancję. Najczęściej zjawisko to spotykamy w stanach pourazowych, w padaczce, po zapaleniach mózgu różnej etiologii oraz w przebiegu alkoholizmu przewlekłego. Niesłusznie przypuszcza się czasem, że o nieznoszeniu alkoholu ma się prawo mówić tylko w tych przypadkach, w których małe dawki wywołują upojenie patologiczne. Pojęcie to rozciąga się bowiem na wszelkie odczyny alkoholowe, które występują już przy małych dawkach. Nietolerancja może się wyrażać tylko bólami głowy, nudnościami, skłonnością do wymiotów, przykrym samopoczuciem, przygnębieniem, lękiem, wzmożoną reaktywnością psychoruchową, przygłuszeniem hamulców rozumowo-uczuciowych itd. W innych przypadkach, np. w alkoholizmie nałogowym, małe dawki wystarczają do wywołania upojenia zwykłego, co tłumaczy się odruchem warunkowym. Objawy nietolerancji stwierdza się jednak u wielu osób, które nie są neuro- ani psychopatami, ani nie przeszły jakiejś organicznej sprawy mózgowej. Bywają przypadki upojenia patologicznego, gdzie najdokładniej przeprowadzone wywiady i badania nie pozwalają wykryć jakiegokolwiek podłoża spośród wymienionych wyżej możliwości. Czasem może chodzić o chwilowy stan ustroju, np. po ciężkim przemęczeniu, w stanie wygłodzenia, w czasie upału itd. Są to zresztą przypadki rzadkie, gdyż najczęściej nietolerancja wskazuje na wrodzone lub nabyte zmiany organiczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Nietolerancję można stwierdzić przedmiotowo. [patrz też: , ból pleców, Stomatolog Kraków, olejek kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries