Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Rozpoznanie róznicowe. Kila moze przyspieszyc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe. Kiła może przyspieszyć procesy miażdżycowe. Zaburzenia psychiczne w miażdżycy mózgu u osobników 40-letnich z dodatnim od- czynem Wassermanna we krwi bywają czasem źródłem pomyłek rozpoznawczych. We wszystkich -tych przypadkach rozstrzyga badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, które w przypadkach miażdżycy mózgu wypada ujemnie. Pornył ki te grożą szcze- gólnie w postaciach kiły mózgu, przebiegających głównie z objawami udaru mózgo- wego. Odgraniczenie kiły mózgu od porażenia postępującego nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy chodzi o kiłę małych naczyń krwionośnych. W kile mózgu utrzymuje się, jak wspominaliśmy, poczucie choroby. Kila grubszych naczyń bywa trudna do odróżnienia od postaci lissauerowskiej porażenia postępującego. Przy różnicowaniu między postaciami oponowymi kiły mózgu a porażeniem postępującym zwracać na- leży uwagę na to, że w pierwszej sprawie widujemy raczej …Porażenia w obrębie mięśni ocznych, podczas gdy w drugiej dotknięty jest raczej nerw twarzowy i pod- językowy. W porażeniu postępującym rzadziej spotykamy się z bólami i bolesnością opukową głowy. Zarówno w rozpoznaniu różnicowym, jak i w ocenie wyników leczenia rozstrzy- gające znaczenie rna . obraz płynu mózgowo-rdzeniowego. Pamiętać należy, że w wyjątkowych przypadkach stan psychiczny w porażeniu postępującym może się dalej pogarszać mimo poprawy lub oczyszczenia . płynu. Znamienny dla porażenia postępującego jest nieduży odczyn komórkowy, lecz raczej znaczne zwiększenie białka. Co do wartości odczynu Wassermanna zdania są podzielone, jednakże prze- waża przeświadczenie, że na odczynie tym można oprzeć w ocenie wyników leczenie i rokowania w wyższym stopniu niż na odczynach komórkowym, koloidowym i biał- kowym. Dość niepewną wartość w różnicowaniu ma fakt podwyższenia ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego w porażeniu postępującym, gdyż chodzi tu o wartości na ogół nikle. W każdym -razie podwyższone ciśnienie przemawia za porażeniem postępującym, a przeciw wiądowi rdzenia. Odczyn Wassermanna w wiądzie wystę- puje dopiero przy wyższych stężeniach (0,6-1,0). [patrz też: , olejki do włosów, uprawnienia sep, stomatolog Warszawa ]

Comments Off