Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Wykrycie tych wczesnych zwiastunów ma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wykrycie tych wczesnych zwiastunów ma zasadnicze znaczenie dla możli- wości zapobiegawczego wkroczenia, można bowiem zagrożonemu osobnikowi odradzić płodzenia potomstwa. Zwiastuny charakteropatyczne, których podłoże anatomiczne nie zostało zresztą dotąd wyświetlone, polegają na usposobieniu nerwowym, drażliwym, pobudliwym. Niektórzy bywają podejrzliwi, nieufni, mrukliwi, opryskliwi. Czasem przejawiają się cechy paranoiczna lub skłon- ności niespołeczne z bezwzględnością i samolubstwem. Uderza czasem nad- mierne podniecenię płciowe. Cechy te na jakiś czas przed wybuchem choroby wymagają się. Objawy neurologiczne są tak typowe, że rozpoznanie przewaznie nie na- stręcza trudności. Istotnym objawem są ruchy pląsawic ze. Zaczynają się one zazwy- . czaj stopniowo, w rzadkich przypadkach rozwój sprawy jest szybszy. Ruchy pląsa- wicze zaczynają się od twarzy i głowy, przechodzą na tułów i ręce, z początku są nieznaczne, z upływem czasu stają się coraz wybitniejsze. Wreszcie ruchy pląsawicze obejmują wszystkie mięśnie ciała, z wyjątkiem mięśni gałek ocznych. Ruchy te do- tyczą .głównie wielkich stawów, czym różnią się od pląsawicy małej, gdzie w-ystępują najpierw raczej w drobnych stawach. Chory robi niesamowite wrażenie, gdyż bez ustanku miotany jest nagłymi, szerokimi ruchami, przeginając tułowiem, poruszając głową, robiąc miny i grymasy, wysuwając język. Chodzi wśród dziwacznych posuwów . i podskoków, wykonując mnóstwo ruchów bezcelowych i przesadnych. Ruchy odde- . chowe i mowa również są dotknięte schorzeniem. Próba złożenia podpisu trwa nie- słychanie długo: chory co chwilę odrywany jest od pisania nagłymi ruchami, które mu nie dozwalają dokonać czynności. Kojarzenie współruchów jest wysoce utrud- nione lub niemożliwe. Hipotonia jest nie tak wybitna jak w pląsawicy małej, także ruchy są tu znacznie powolniejsze, nie tak błyskawiczne, trochę podobne do ateto-. tycznych. Czasem jednak przypominają pląsawicę małą. W rzadkich przypadkach zjawiska hipokinetyczne kojarzą się z hiperkinezą (np. amimia), a czasem postępujące wzmbżenie napięcia mięśniowego kojarzy się z zesztywnieniem. W niektórych rodzi- nach, a także sporadycznie, ruchy pląsawicze ograniczone są od początku do pewnych części ciała, np. od pasa w górę lub tylko twarz i głowa, barki i ręce. Ruchy te we śnie ustają. [patrz też: , tusz do rzęs, ból pleców, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tusz do rzęs’

Wykrycie tych wczesnych zwiastunów ma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Śledziona w gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej bywa powiększona; jej powiększenie stwierdza się najczęściej tylko opu- kiwaniem. Śledziona wyczuwalna jest twarda o ostrym brzegu. W plwocinie stwierdza się prątki gruźlicy rzadko. Zatem gru- źlica płuc włóknista zagęszczająca ograniczona jest typem gruźlicy ra- czej zamkniętej, stosunkowo mało zaraźliwej. Prątki gruźlicy stwierdza się dopiero wtedy, gdy ogniska zwłókniałe w okresie zaostrzenia ulegną przekrwieniu i następowemu serowaceniu i masy serowate po roz- pulchnieniu przebiją się do oskrzela. Zdarza się to nieczęsto. Odczyn Biernackiego vi gruźlicy płuc. włóknistej zagęszczającej ogra- niczonej bywa prawidłowy lub nieznacznie przyśpieszony. Nie ma także wyraźnego przesunięcia obrazu białych krwinek w krwi w lewo, z wy- jątkiem okresów zaostrzenia sprawy. Przebieg gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej bywa przeważnie łagodny. Sprawa może wyleczyć się samorodnie przez wytworzenie blizny. W innych przypadkach od czasu do czasu powstają nowe wysiewy wyprosówkowe za pośrednictwem krwi, które sadowią się najczęściej obok ognisk istniejących juź w szczytach. Przerzut objawia się klinicznie nagłym wzniesieniem ogólnej ciepłoty ciała do 38°, a nawet do 39° i wyżej i pojawieniem się w szczytach płuc drobnobańkowych .rzężeń, czasami nawet dźwięcznych. Stan podmio- towy chorego może przy tym pozostać bez większych zmian, nawet gdy gorączka dochodzi do 39° i wyżej. W okresie zaostrzenia często słychać drobnobańkowe rzężenia gdzieniegdzie i, w innych miejscach kratki pier- siowej, gdyż, chociaż prątki są wychwytywane z krwi przez szczyty płuc, dostają się jednak i do innych części płuc. Objawy chorobowe trwają rozmaicie długo nieraz tygodniami, a nawet miesiącami, i znikają, gdy z poprawą alergii sprawa się cofnie. [patrz też: , foteliki dla dzieci, tusz do rzęs, olejek kokosowy ]

Comments Off