Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘zapalenie przewodu słuchowego’

Aspiryna i ryzyko raka jelita grubego u kobiet

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W ostatnim raporcie ze Studium Zdrowia pielęgniarek na temat związku między stosowaniem aspiryny a ryzykiem raka jelita grubego (pytanie 7 września), kluczowe pytanie dotyczyło tego, czy w badaniu nieumyślnie zidentyfikowano kobiety oporne na raka jelita grubego. W analizie danych uwzględniono wiele potencjalnie zakłócających czynników, w tym wywiad rodzinny w kierunku raka okrężnicy i odbytu, historię palenia tytoniu, spożycie alkoholu, dietę i poziom aktywności fizycznej. Bezadresowany był efekt hormonalnej terapii zastępczej na ryzyko raka jelita grubego w badanej populacji. Dane z badania zdrowia pielęgniarek dotyczącego hormonozastępczej terapii i jej związku z rakiem jelita grubego sugerują ochronny wpływ tej terapii na raka jelita grubego.2 Dowody potwierdzające terapię zastępczą hormonalną i zmniejszone ryzyko zachorowania na raka jelita grubego są również dostępne w innych badaniach. .3,4 Czy autorzy mogą komentować, czy kobiety w swoich badaniach, które stosowały aspirynę dwa lub więcej razy w tygodniu, również częściej otrzymywały hormonalną terapię zastępczą. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘zapalenie przewodu słuchowego’

Aspiryna i ryzyko raka jelita grubego u kobiet

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Zaburzenia psychiczne są istotną częścią obrazu klinicznego. Nie rozwijają się one bezwzględnie równolegle z objawami neurologicznymi. Znane są rzadkie przypadki otępienia bez ruchów pląsawiczych i na odwrót, pląsawicy bez wybitniejszych zaburzeń psychicznych. W każdym przypadku jednak zaburzenia psychiczne z zakresu zespołu psychoorganicznego można – choćby w słabszym stopniu – stwierdzić. Sprawa zaczyna się od nasilenia przedchorobowych cech charakteropatycznych. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘zapalenie przewodu słuchowego’

Aspiryna i ryzyko raka jelita grubego u kobiet

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Czyny impulsywne parkinsoników mają ogromne znaczenie sądowo-psychiatryczne. Trudności orzecznictwa są szczególnie duże w przypadkach, w których inne objawy pośpiączkowe są zaledwie zaznaczone lub niemal nieuchwytne. W przypadkach tych zdolność rozpoznawania znaczenia czynu bywa bez zarzutu, natomiast zdolność kierowania postępowaniem jest albo w znacznym stopniu ograniczona, albo zniesiona. Poza czynami wynikającymi z porywczości, która u parkinsoników bywa znaczna, w grę wchodzą przede wszystkim przestępstwa natury płciowej. Częste bywają czyny nierządne w stosunku do nieletnich. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘zapalenie przewodu słuchowego’

Aspiryna i ryzyko raka jelita grubego u kobiet

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA ALKOHOLEM. OSTRE UPOJENIE ZWYKŁE (EBRIET AS). Alkohol etylowy jest używką tak rozpowszechnioną, że nie ma chyba człowieka, który by na sobie nie doświadczył skutków jednorazowego wypicia tej trucizny. Nie u wszystkich odczyn wygląda jednakowo. Zależy to od dawki alkoholu, od ogólnego stanu ustroju, od stopnia sytości, od mnóstwa nie zawsze uchwytnych warunków środowiskowych, ale też i w wysokim stopniu od właściwości osobniczych. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries