Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Próba Tocilizumabu w zapaleniu tętnic olbrzymich ad 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Po drugie, tocilizumab obniża stężenie CRP w surowicy, co stwarza ryzyko rozróżnienia. W związku z tym wszyscy badacze i pacjenci nie byli świadomi stężenia CRP. Aby rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem, zastosowano podejście z dwoma ocenami, w którym asesor laboratoryjny był zobowiązany do powiadomienia oceniającego o skuteczności klinicznie istotnych podwyższeń w ESR. Tylko siedem płomieni (wszystkie w grupach placebo) było związanych z podniesieniem w ESR bez oznak lub symptomów gigantycznego zapalenia tętnic. Wykluczenie tych błysków z analiz nie zmieniło wniosków z badań. Podsumowując, tocilizumab w połączeniu z 26-tygodniowym stożkiem prednizonowym był lepszy od 26-tygodniowego lub 52-tygodniowego stożka prednizonowego oraz placebo w odniesieniu do długotrwałej remisji olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic. Leczenie tocilizumabem wiązało się ze zmniejszeniem łącznej dawki prednizonu w 52-tygodniowym okresie badania. Chociaż zarówno schemat cotygodniowego podawania tocilizumabu, jak i schematu co-drugiego tygodnia leczenia tocilizumabem były lepsze niż 26-tygodniowe i 52-tygodniowe schematy leczenia prednizonem i placebo w odniesieniu do utrzymującej się remisji, cotygodniowe leczenie tocilizumabem powodowało większą kontrolę choroby niż leczono tocilizumabem co drugi tydzień. Dwuletnia, otwarta faza kontrolna tego badania może dostarczyć dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tocilizumabu po 52 tygodniach. Konieczne są dalsze badania w celu określenia długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa tocilizumabu.
[patrz też: polradiologia, synevo kraków, szpital kolejowy wilkowice ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba Tocilizumabu w zapaleniu tętnic olbrzymich ad 9”

 1. Waylay Dave Says:

  Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

 2. Janina Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do okulistyka[...]

 3. Cool Whip Says:

  Profilakyka wlasnie ! 

 4. Mercury Reborn Says:

  Article marked with the noticed of: miód manuka[...]

 5. Liliana Says:

  Badaja badaja i nic

 6. Hubert Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: cellulit[...]

 7. Ksawery Says:

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

Powiązane tematy z artykułem: polradiologia synevo kraków szpital kolejowy wilkowice