Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Rozpoznanie opiera sie na klasycznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie opiera się na klasycznych objawach zespołu psycheorgantez- nego, powyżej wyszczególnionych. Typowe objawy neurologiczne wskazywały na tło swoiste sprawy. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi potwierdziło nasze rozpoznanie: odczyn Wassermanna surowicy krwi i płynu we wszystkich rozcień- czeniach wybitnie dodatni, zawartość białka 40 mg, pleocytoza 333, w tym 2 wie- lojądrzaste. Zastosowano leczenie zimnicą, uzyskując zatrzymanie się procesu cho- robowego. Ze względu na znaczny stopień otępienia i cechy charakteropatyczne chorego umieszczono w Szpitalu w Kocborowie. W Kocborowie poza leczeniem swoistym zastosowano penicylinę. W stanie psy- chicznym nastąpiła znaczna poprawa. Wypisano go dnia 20. IX. 1953 r. Zostal ubez- własnowolniony. Miał potem dużo trudności w znalezieniu pracy, lecz ostatecznie dzięki opiece pozazakładowej Przycliodni Zdrowia Psychicznego znalazł zatrudnienie jako pracownik umysłowy (inspektor) i na tej posadzie utrzymał się, ciesząc się dobrą opinią. W r. 1955 poddał się dwutygodniowej obserwacji w klinice w związku ze staraniami o zniesienie ubezwłasnowolnienia. Przy tej sposobności stwierdzono że uzyskana bardzo dobra remisja utrzymuje się. Pneurnoencefalografia wykazała równomierne poszerzenie ukladu komorowego przy współczynniku Evansa 0,33 . . Odczyny kiłowe w surowicy krwi ujemne, natomiast w płynie mózgowo-rdzeniowym: wybitnie dodatnie (32 j. Kolmera). Odczyny globufinowe ujemne pleocytoza 103 białka poniżej 33 mm. W stanie psychicznym słabo zaznaczone objawy zespołu psychoorganicznego: nieznaczna euforia, lekkie upośledzenie zdolności zapamiętywa- nia, zaznaczony bezkrytycyzm, objawy otępienne cofnęły się wybitnie. Chory prze- stał konfabulować, śmieje się z . dawnych konfabulacji, ironizując na ten temat. W zakresie uczuciowości wyższej stwierdza się również wybitną poprawę: chory ma pozytywny stosunek do pracy, ma ambicję udowodnienia swojej sprawności umysło- wej, okazuje dużą, nawet może zbyt dużą (z zaznaczonymi cechami pieniaczymi) wytrwałość w dochodzeniu swoich praw majątkowych i osobistych, w których rze- . czywiście doznał wielu krzywd. Jak z tego widać, uzyskano za pomocą kombinowa- nego leczenia zimnicą, lekami swoistymi i penicyliną remisję, Zbliżającą się prak- tycznie do zupełnego wyleczenia. [patrz też: , Depilacja laserowa, wkładki sfp, psycholog Kraków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)