Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

W patogenezie suchot pluc przypisano

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W patogenezie suchot płuc przypisano przez dłuższy czas dużą rolę zakażeniu mieszanemu. Chodzi tu taj nie o te bakterie, które znajdują się nawet u osób zdrowych w górnych drogach oddechowych, w gardle i w jamie ustnej, lecz o te, które znajdowano w zawartości jam gruźliczych a nawet w ścianie jam i w samej tkanće płucnej. Są to pneu- mokoki, bakterie ropotwórcze (paciorkowce, gronkowce) i inne. Utrzymy- wano, że zakażenie dodatkowe wywiera wpływ na przebieg suchot płuc, zwłaszcza że wywołuje gorączkę trawiącą. Zakażenie mieszane może zmniejszać oporność ustroju na prątki przez zwrócenie na siebie sił ustrojowych, niezbędnych do walki z prątkiem gruźlicy, albo też wywo- ływać zmiany wtórne, sprzyjające lub utrudni,ające rozwój prątków. Zwłaszcza beztlenowce wywołując zmiany zgorzelinowe i inne powikła- nia (zapalenie opłucnej itd.) mogą wywierać wpływ bardzo niekorzystny na ogólny stan chorych na gruźlicę płuc i na jej przebieg. Edward Kor- czyński już w r. 1905 stwierdził, że. jady gruźlicze sprzyjają rozwojowi gronkowców, paciorkowców i pałeczki okrężnicy i zwiększają ich zjadli- wość. Z prac innych autorów wynika, że bakterie ropotwórcze wywie- rają pewien wpływ na rozwój i zjadliwość prątków gruźlicy, Zatem cho- ciaż dołączenie się innych bakterii może mieć pewien wpływ niekorzystny na przebieg suchot płuc, jest on W przeważnej większości przypadków tylko drugorzędny. Anatomia patologiczna. Zmiany swoiste i nieswoiste w płu- cach, kojarząc się z sobą w naj rozmaitszy sposób w czasie i przestrzeni, nadają ogromną różnorodność obrazowania anatmiczno-patologicznemu pospolitych suchot płuc. Znaj- dujemy w płucach ogniska świeże, serowaciejące, zwłókniałe, serowacie- jące w środkowej części a włókniejące na obwodzie, jamy, przekrwie- nia dookoła ognisk, blizny, niedodmę jednych części płuc, rozdęcie i ro- zedmę innych itd. Najliczniejsze i naj rozleglejsze zmiany stwierdza się w górnych częściach płuc. Tutaj są one także naj starsze. Prócz miąższu płucnego stwierdza się także zmiany w opłucnej (str. 66), oskrzelach, naczyniach krwionośnych i limfatycznych i w innych narzą- dach. Zmiany w oskrzelach bywają wysiękowe i wytwórcze. Mogą one wieść do owrzodzeń oskrzeli, zwłaszcza w postaci wysiękowej. W naczy- niach krwionośnych powstają niekiedy zmiany wskutek osiedlania się prątków lub szerzenia się sprawy gruźliczej na ich ściany z zewnątrz. Wtedy naczynia czasami zarastają (obLiteratio) a przy częściowym znisz- czeniu- ściany może powstać tętniak. Tętniaki spostrzega się prawie wy- łącznie w jamach gruźliczych. [przypisy: , odzież bhp, olejek makadamia, dentysta Kraków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)