Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

W wielu przypadkach, gdy juz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W wielu przypadkach, gdy już przeminie sopor, chorzy odczuwają wzmożoną po- trzebę snu lub usypiają napadowo, a utrzymywać się to może nawet latami. Z przy- padków tych tworzy się przeważnie parkinsonizm. W innych przypadkach dochodzi do długotrwałych stanów bezsenności, a nawet do bezsenności absolutnej. Kiedy indziej, zwłaszcza u dzieci, widuje się odwrócenie rytmu snu i czuwania. Dzieci te w dzień bywają senne lub usypiają, a w nocy stają się niespokojne, kręcą się w łóżku, opuszczają je, zachowują się hałaśliwie, okazują skłonność do czynności impulsywnych, przy czym sensorium ich wykazuje cechy stanu pomrocznego, rza- dziej onejroidnego. Zespół ten u dzieci występuje ostro, zwykle bezpośrednio. po rozchorowaniu się, i przebiega z typową dla stanów pomrocznych, niepamięcią. Z biegiem czasu zamroczenie jako takie przemija, jiozostają natomiast ciężkie za- burzenia charakteropatyczne, które omówimy dokladniej w osobnym rozdziale. Poza zamroczeniem, szczególnie częstym powiklaniem jest majaczenie o typie delirium ebrile. Różni się ono od wszelkich innych majaczeń tym, że rozgrywa się na pod- łożu zmian świadomości nie tylko jakościowych, ale i ilościowych. Przeważnie uja- wnia się ten zespól w chwilach, gdy chorego budzimy. W żadnym innym stanie tak jaskrawo jak tutaj nie stwierdza się zatarcia granicy między marzeniem sennym a jawą. Chory opowiada nam, co mu się śniło, a jednocześnie treść marzenia sen-: nego przeżywa jako dalszy ciąg-na jawie. Omamy senne przechodzą w sposób ciągły . w omamy majaczeniowe. Zaciera się też granica między osobami otaczającymi a wyśnionymi. Zaburzenie orientacji w otoczeniu i sytuacji jest niezwykle daleko posunięte. Czasem osobowość jest wyraźnie rozdwojona, tak iż stan ten nazwać trzeba mieszanym zespołem majaczeniowo-zamroczeni owym. Inne zespoły psycho- tyczne występują bardzo rzadko. Postać hiperkinetyczna może występować samodzielnie, ale często sta- nowi tylko wprowadzeme do postaci śpiączkowej, albo na odwrót, postać śpiącz- kowa przechodzi bezpośrednio w postać hiperkinetyczną. Z opisów w piśmiennict- wie trudno sobie wyrobić zdanie, co więcej w tej postaci przeważa: czy pobudzenie ruchowe pochodzenia ośrodkowego, czy też podniecenie psychoruchowe natury psy- chotycznej. Prawdopodobnie mają tu miejsce zjawiska obydwu rzędów. Do pierw- szego rzędu zaliczyć trzeba ruchy podobne do pląsawiczych i atetotycznych, mio- klonie, drgania pęczkowe, . czasem hemibalistyczne. Drgania pęczkowe najczęściej widuje się w mięśniach tułowia, zwłaszcza powlok brzusznych, czego nie ma w plą- sawicy. Tutaj zaliczyć też trzeba uporczywą czkawkę. Chorzy cierpią na uporczywą bezsenność i skarżą się na bóle w całym ciele lub w niektórych częściach ciała, Może być też odwrócenie porządku .snu i czuwania .. Czasem stwierdza się nierów- ność źrenic z upośledzeniem oddziaływania na światło i zbieżność. Natomiast w piś- miennictwie nie dość ostro odgranicza się stany podniecenia psychoruchowego, które przeplatają się z objawami niepokoju ruchowego, opisanymi wyżej. [patrz też: , fizjoterapia, olejki do włosów, powiększanie piersi ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)