Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA ALKOHOLEM.

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2019

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA ALKOHOLEM. OSTRE UPOJENIE ZWYKŁE (EBRIET AS). Alkohol etylowy jest używką tak rozpowszechnioną, że nie ma chyba człowieka, który by na sobie nie doświadczył skutków jednorazowego wypicia tej trucizny. Nie u wszystkich odczyn wygląda jednakowo. Zależy to od dawki alkoholu, od ogólnego stanu ustroju, od stopnia sytości, od mnóstwa nie zawsze uchwytnych warunków środowiskowych, ale też i w wysokim stopniu od właściwości osobniczych. Stan zatrucia ustroju alkoholem określamy nazwą upojenia. Stan ten wyraża się podmiotowo znamiennym nastrojem i zmianami czynności psychicznych, znanymi powszechnie. Przeważnie już w kilka minut po wprowadzeniu alkoholu do ustroju przez przewód pokarmowy, a natychmiast po wprowadzeniu go dożylnie, pojawia się uczucie ciepła, zależne od przekrwienia naczyń krwionośnych obwodowych. Równocześnie pojawia się lżejszy lub wyraźniejszy błogostan, wzmaga się pobudliwość, podmiotowo czynności psychiczne ulegają przyśpieszeniu i ułatwieniu. Po pewnym czasie można zauważyć, że przyśpieszenie czynności umysłowych idzie równolegle ze spłyceniem myślenia, tak iż zwiększenie wydajności pracy umysłowej okazuje się tylko pozorne. Po upływie dalszego okresu występuje coraz wyraźniejsze utrudnienie kojarzenia i zmniejszenie krytycyzmu. W połączeniu z euforią stan ten sprawia, że zmniejsza się wrażliwość uczuciowości wyższej: podniety przykre pod względem estetycznym i moralnym tracą na natężeniu. Otoczenie wydaje się jaśniejsze, przyjemniejsze, milsze, bardziej pociągające. Wzmaga się samopoczucie, zanika brak pewności siebie, nieśmiałość i inne hamulce. Wkrótce wychodzą na jaw coraz wyraźniejsze objawy porażenne w zakresie czynności, których sprawność zależy od koordynacji psychofizycznej. Najczulszym narzędziem pod tym względem jest mowa, która staje się utrudniona, zamazana, czasem bełkocząca. Wraz z niedowładem czynności umysłowych wzrasta drażliwość i popędliwość. Wreszcie wysycona w okresie pobudzenia nadmiernie świadomość obniża się pod względem ilościowym. Następuje coraz większe zwężenie jej pola, pojawia się senność i zobojętnienie na podniety zewnętrzne, a w końcu osobnik zapada w sen. Po obudzeniu nie ma w prawidłowych warunkach niepamięci. Jeżeli nie wszystkie szczegóły da się z okresu upojenia odtworzyć, to głównie wskutek osłabienia spostrzegawczości i krytycyzmu. Tylko z tego powodu pewne szczegóły mogły pozostać nie zauważone lub mogły ulec zniekształceniom. Podany opis jest schematem, który zależnie od osobniczych właściwości może ulegać daleko idącym odchyleniom. Tak np. pewna część ludzi upija się nie na wesoło, lecz na smutno. Nastrój przygnębiony, czasem płaczliwy, może jednak w pewnym sensie godzić się z błogostanem. Rozrzewnienie zawiera w sobie nutę przyjemności, jeżeli wskutek zaniku krytycyzmu otoczenie wydaje się życzliwe, zdolne współczuć, zrozumieć, jeżeli podmiotowo zasługuje na wylewność. I w przypadku nastroju rozpogodzonego, wesołego, i w przypadku rozrzewnienia chodzi o rozładowanie napięć afektywnych, o ulgę, o przełamanie hamulców. Różnice osobnicze bywają zasadniczo natury ilościowej. Chodzić tu może o lepsze lub gorsze znoszenie napojów wyskokowych. Są ludzie, którzy bezkarnie mogą znieść większe ilości, są inni, u których już po małych dawkach występują wyraźne oznaki zatrucia. Dopóki odczyn przebiega bez zaburzeń jakościowych świadomości, dopóty leży on w zakresie pojęcia upojenia zwykłego. [przypisy: poradnia hematologiczna czym się zajmuje, osobowość schizotypowa, tasiemkownia ]

Tags: , ,

No Responses to “ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA ALKOHOLEM.”

  1. Bartłomiej Says:

    a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

  2. Anastazja Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do fizjoterapia kursy warszawa[...]

  3. Izabela Says:

    nauka i medycyna jest potrzebna

Powiązane tematy z artykułem: osobowość schizotypowa poradnia hematologiczna czym się zajmuje tasiemkownia