Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA ALKOHOLEM OSTRE UPOJENIE ZWYKLE (EBRIET AS) Alkohol etylowy jest używką tak rozpowszechnioną, że nie ma chyba czło- wieka, który by na sobie nie doświadczył skutków jednorazowego wypicia tej trucizny. Nie u wszystkich odczyn wygląda jednakowo. Zależy to od dawki alkoholu, od ogólnego stanu ustroju, od stopnia sytości, od mnóstwa nie zawsze uchwytnych warunków środowiskowych, ale też i w wysokim stopniu od wła- .ściwości osobniczych. Stan zatrucia ustroju alkoholem określamy nazwą upo- jenia. Stan ten wyraża się podmiotowo znamiennym nastrojem i zmianami czynności psychicznych, znanymi powszechnie. Przeważnie już w kilka minut po wprowadzeniu alkoholu do ustroju przez przewód pokarmowy, a natych- miast po wprowadzeniu go dożylnie, pojawia się uczucie ciepła, zależne od przekrwienia naczyń krwionośnych obwodowych. Równocześnie pojawia się lżejszy lub wyraźniejszy błogostan, wzmaga się pobudliwość, podmiotowo czyn- ności psychiczne ulegają przyśpieszeniu i ułatwieniu. Po pewnym czasie można zauważyć, że przyśpieszenie czynności umysłowych idzie równolegle ze spły- ceniem myślenia, tak iż zwiększenie wydajności pracy umysłowej okazuje się tylko pozorne. Po upływie dalszego okresu występuje coraz wyraźniejsze utrud- nienie kojarzenia i zmniejszenie krytycyzmu. W połączeniu z euforią stan ten sprawia, że zmniejsza się wrażliwość uczuciowości wyższej: podniety przykre pod względem estetycznym i moralnym txacą na natężeniu. Otoczenie wydaje się jaśniejsze, przyjemniejsze, milsze, bardziej pociągające. Wzmaga się samo- poczucie, zanika brak pewności siebie, nieśmiałość i inne hamulce. Wkrótce wychodzą na jaw coraz wyraźniejsze objawy porażenne w zakresie czynności, których sprawność-zależy od koordynacji psychofizycznej. Najczul- szym narzędziem pod tym względem jest mowa, która staje się utrudniona, zamazana, czasem bełkocząca. Wraz z niedowładem czynności jrmysłowych wzrasta drażliwość i popędliwość. Wreszcie wysycona w -okresie pobudzenia nadmiernie świadomość obniża się pod względem ilościowym. Następuje coraz większe zwężenie jej pola, pojawia się senność i zobojętnienie na podniety zewnętrzne, a w końcu osobnik zapada w sen. Po obudzeniu nie ma w prawid- łowych warunkach niepamięci. Jeżeli nie wszystkie szczegóły da się z okresu upojenia odtworzyć, to głównie wskutek osłabienia spostrzegawczości i kryty- cyzmu. Tylko z tego powodu pewne szczegóły mogły pozostać nie zauważone lub mogły ulec zniekształceniom. Podany opis jest schematem, który zależnie od osobniczych właściwości może ulegać daleko idącym odchyleniom. Tak np. pewna część ludzi upija się nie na wesoło, lecz na smutno. Nastrój przygnębiony, czasem płaczliwy, może jednak w pewnym sensie godzić się z błogostanem. Rozrzewnienie zawiera w sobie nutę przyjemności, jeżeli wskutek zaniku krytycyzmu otoczenie wydaje się życzliwe, zdolne współczuć, zrozumieć, jeżeli podmiotowo zasługuje na wy- lewność, I w przypadku nastroju. rozpogodzonego, wesołego, i w przypadku rozrzewnienia chodzi o rozładowanie napięć afektywnych, o ulgę, o przełama- nie hamulców. Różnice osobnićze bywają zasadniczo natury ilościowej. Chodzić tu może o .lepsze lub gorsze znoszenie napojów wyskokowych. Są ludzie, którzy bezkarnie mogą znieść większe ilości, są inni, u których już po małych daw- kach występują wyraźne oznaki zatrucia. Dopóki odczyn przebiega. bez zabu- rzeń jakościowych świadomości, dopóty leży on w zakresie pojęcia upojenia zwykłego. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, surówki bawełniane, olejowanie włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)