Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Zaburzenia psychiczne w parkinsonizmie.

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zaburzenia psychiczne w parkinsonizmie. Czasem trudno jest ocenić – ich prawdziwe rozmiary, gdyż spowolnienie ruchów, maskowatość twarzy, zaburzenia mowy i inne objawy neurologiczne łatwo wziąć za wyraz otępienia. Zdarzało się już przy powierzchownym badaniu i przy brakach z zakresu diagnostyki psychiatrycznej, że parkinsonika uznawano za katatonika, co trzeba uznać za błąd sztuki. Dlatego każdy psychiatra powinien dobrze znać neurologiczne objawy parkinsonizmu. Niezależnie jednak od pozorów, jakie stwarza znieruchomienie chorego, stwierdza się niemal zawsze pewne rzeczywiste zaburzenia psychiczne. Tok procesów psychicznych jest mimo wszystko zwolniony (bradyphrenia). Widzi się też osłabienie samorzutności. Obniżeniu napędu psychoruchowego towarzyszą też pewne zmiany życia afektywnego, polegające na stępieniu odczynów uczuciowych, szczególnie w zakresie uczuć wyższych. Za tym, że zjawiska te nie zależą tylko od wzmożonego napięcia mięśniowego, przemawia fakt, że zanik napędu psychoruchowego widuje się u chorych,u których nie ma tych objawów neurologicznych. Jest różnica między zahamowaniem u melancholika i parkinsonika: melancholik chciałby powziąć postanowienie, ale nie może, u parkinsonika brak jest życzenia, aby coś, postanowić (Hauptmann za Bumkern). Przeważająca większość chorych ma silne poczucie choroby i prosi o leczenie. Inni robią wrażenie tępych, gdyż nie umieją uzewnętrznić, jak bardzo boleją nad swoim stanem. Nawet gdy życie uczuciowe zdaje się wygasłe, chorzy, jeśli obudzić ich zaufanie, żalą się, że ani radość, ani smutek nie przejmuje ich. U niektórych zdaje się wygasać przykrość związana z głodem, bólem itd. Nawet w daleko posuniętej sprawie nie widzi się pierwotnych zaburzeń czynności pamięciowych i intelektualnych. Pojmowanie i sądzenie jest do końca utrzymane bez zarzutu. Dzięki temu chory może czasem wyrównywać częściowo braki uczuciowości, mianowicie może sobie wyobrazić, jakim uczuciem zdrowa osoba na jego miejscu reagowałaby na dane podniety. Analogicznie do ruchowych zaburzeń automatyzmu widuje się i myślowe zjawiska tego samego rzędu. Określenia parkinsoników brzmią czasem jak wynurzenia schizofreników: mówią oni o pustce myślowej, o zastoju myśli, o rwaniu się łańcuchów myślowych, zachowują jednak wobec tych zjawisk krytycyzm i poczucie choroby, nie przypisując ich działaniom zewnętrznym. W parkinsonizmie nie ma więc urojeniowego tłumaczenia tych przeżyć. [więcej w: zgrubienie na wardze sromowej, erytrocyty świeże w moczu, alevox ]

Tags: , ,

No Responses to “Zaburzenia psychiczne w parkinsonizmie.”

 1. Stanisław Says:

  mam problem ze skaczącym ciśnieniem,

 2. Guillotine Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: universal creatine[...]

 3. Laura Says:

  możliwość badań klinicznych z Pratia

 4. Slow Trot Says:

  [..] Cytowany fragment: choroby dziąseł[...]

 5. Highlander Monk Says:

  zwiększając podaż wapnia, tylko pogłębi się te objawy

Powiązane tematy z artykułem: alevox erytrocyty świeże w moczu zgrubienie na wardze sromowej