Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Suchoty.

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Chorzy giną bardzo często: l. wskutek ogólnego wyniszczenia (exitus letalis per inanitionem) przy obrzękach charłaczych; 2. wskutek uduszenia się (exitus letalis per asphyxiam), wywołanego powstaniem samorodnej odmy opłucnej, dużym szybko wzrastającym wysiękiem opłucnym lub aspiracją krwi przez oskrzela podczas bardzo obfitego krwotoku płucnego; 3. wskutek osłabienia czynności serca (exitus letalis per insufficientiam circulatorium), którego mięsień ulega zanikowi albo zwyrodnieniom, lub 4. wreszcie wskutek powikłań. W okresie wyniszczających suchot płuc mogą jednak, tak jak w okresach poprzedzających, chociaż znacznie rzadziej, następować poprawy trwające niekiedy miesiącami i dłużej. Okresowość przebiegu suchot płuc, zwłaszcza rozpoczynających się i rozwiniętych, podkreślał już Alfred Sokołowski. Jeżeli serowacenie i rozpad w okresie zwolnień przycicha, a na pierwsze miejsce wysuwają się zmiany wytwórcze, wiodące do łącznotkankowego otorbienia i bliznowacenia ognisk gruźliczych, to suchoty płuc stają się wtórnie włóknistymi. Zależnie od okresu choroby, powstają wtenczas rozpoczynające się suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis pulmonum fibrosocaseosa incipiens secundaria fibrosa), rozwinięte suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis puimonum, confirmata -secumdaria fibrosa) lub wyniszczające suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis pulmonum consumptiva secundalia fibroza). Przewlekła postępująca gruźlica płuc może przejść w okres utajenia, a nawet może nastąpić zupełne wyleczenie. Czasami po kilku pierwszych nawałach z wytworzeniem w górnym płacie rozległego ogniska               serowato-włóknistego sprawa chorobowa po wydaleniu mas serowatych zatrzymuje się w rozwoju pozostawiając jamę. Taka sama zmiana może wytworzyć się także z wczesnego nacieku odosobnionego Assmanna, gdy on przy osłabieniu ustroju zserowacieje. W obu wypadkach powstają suchoty płuc z jamą postępujące” (phthisis puimonum, cenritaria stationatis). [podobne: rehmedica, polradiologia, hbs ujemny ]

Tags: , ,

No Responses to “Suchoty.”

 1. Artur Says:

  mam wskazanie lekarza neurologa

 2. Commando Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: suplementy diety[...]

 3. Cezary Says:

  W moim domu rodzinnym był taki zwyczaj

 4. Róża Says:

  Article marked with the noticed of: oxandrolone[...]

 5. Aleksandra Says:

  ona zawiera maslan sodu

Powiązane tematy z artykułem: hbs ujemny polradiologia rehmedica