Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Leczenie kiły.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Leczenie. Do niedawna lecznictwo psychiatryczne rozporządzało tylko leczeniem gorączkowym z zimnicą na czele. Poprawę stanu zdrowia widać zazwyczaj już wkrótce po przerwaniu zimnicy. Cofanie się objawów zapalnych ośrodkowego układu nerwowego widzi się naocznie w płynie mózgowo-rdzeniowym. Najpierw obniża się pleocytoza, potem spadają patologiczne wartości białka i swoiste odczyny kilowe, wreszcie powracają do normy odczyny koloidowe. Najczęściej poprawa kliniczna idzie równolegle z poprawą płynu, ale nie zawsze z rozległych badań (wg Grtinthala w podręczniku Reichardta) wynika, że za pomocą zimnicy z następowym leczeniem salwarsanowo-bizmutowym uzyskuje się 20% dobrych remisji równych praktycznie wyleczeniu, dalszych 20-30% wybitnych popraw z zachowaną zdolnością do pracy. W następnych 30% uzyskuje się tylko zatrzymanie procesu, który traci swój charakter postępujący (paralysis stationaria). Tylko pozostałych 20 przypadków nie poddaje się leczniczemu wpływowi zimnicy i kończy się nieuchronnie śmiercią. Jak dotąd, penicylina nie wyparła jeszcze zimnicy, chociaż coraz częściej spotykamy się z takimi przepowiedniami. Ilości penicyliny zalecane do przerwania porażenia postępującego muszą być olbrzymie, np. przeprowadza się 3 kuracje penicylinowe w odstępach co 4 tyg. Na każdą kurację przypada 10 do 14 milionów jednostek penicyliny, którą dawkuje się po jednym milionie codziennie lub co drugi dzień. Nie ulega wątpliwości, że leczenie penicylinowe w porównaniu z zimnicą nie przedstawia właściwie żadnych niebezpieczeństw. Zaleca się stosowanie penicyliny berizatynowej (Benzathine Penicillin G), znanej pod nazwą Carbocilline L-A. Nadaje się ona wyłącznie do wstrzykiwań domięśniowych. Jej wydalanie z ustroju trwa bardzo długo. Udoskonalony ten przetwór zdaje się mieć szczególną wartość leczniczą w stosunku do krętków bladych. Z niektórych doniesień wynika, że w świeżej kile jedno jedyne wstrzyknięcie w ilości 2,5 miliona jednostek może dawać zupełne wyleczenie aż do reinfekcji włącznie. W porażeniu postępującym oczywiście potrzebne są znacznie wyższe dawki. Kiła układu nerwowego z porażeniem postępującym na czele reaguje szczególnie dobrze na leczenie tym udoskonalonym przetworem penicylinowym. Analogicznym lekiem jest Penidurai L-A firmy Wyeth. [hasła pokrewne: trzeszczki, jerzy mazgaj, wital gołdap ]

Tags: , ,

No Responses to “Leczenie kiły.”

 1. Marika Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: apteczka samochodowa[...]

 2. Juliusz Says:

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

 3. Crazy Eights Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: witamina c[...]

 4. Pluto Says:

  mam nadczynnosc czy moge stosowac antykoncepcje ?

Powiązane tematy z artykułem: jerzy mazgaj trzeszczki wital gołdap