Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

psychiatra ochota czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Analizę wieloczynnikową przeprowadzono za pomocą wielu analiz logistyczno-regresyjnych (program JMP, SAS Institute, Cary, NC). Wszystkie testy istotności były dwustronne, przy wartościach P mniejszych niż 0,05 uważanych za wskazujące na istotność statystyczną. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna 84 pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, zgodnie z ich reakcją na terapię interferonem. Dwadzieścia jeden z 84 pacjentów (25 procent) miało pełne odpowiedzi, podczas gdy 63 (75 procent) nie miało odpowiedzi (Tabela 1). Pacjenci z pełnymi odpowiedziami mieli więcej zmian w sekwencji NS5A2209-2248 niż ci bez odpowiedzi (mediana liczby zmian, 5 vs. 1, P <0,001). Miały także niższe poziomy HCV w surowicy przed leczeniem, jak określono za pomocą testu DNA o rozgałęzionym łańcuchu (mediana, <0,5 miliona względem 4,4 miliona równoważników genomu na mililitr; P <0,001). Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między grupami w pozostałych badanych zmiennych.
Figura 1. Figura 1. Sekwencja reszt aminokwasowych od 2209 do 2248 w białku niestrukturalnym 5A (NS5A2209-2248) HCV u 84 pacjentów zakażonych HCV-1b i leczonych interferonem Alfa. Reszty aminokwasowe są oznaczone standardowymi jednoliterowymi kodami, a kreski wskazują reszty identyczne jak w HCV-J, szczepie HCV-1b, którego sekwencja genomowa została określona.21 Sekwencje NS5A2209-2248 dwóch innych HCV-1b Szczepy (HC-J4 i HCV-JTa), których sekwencje zostały opublikowane, pokazano na górze. Sekwencje dzielą się na trzy typy: dziki, bez substytucji aminokwasowych; półprodukt, z do 3 podstawień aminokwasowych; i zmutowane, z 4 do 11 substytucjami aminokwasowymi. Wynik leczenia interferonem przedstawiono po prawej stronie. Pionowa kreska w najniższej sekwencji wskazuje pozycję wstawienia pokazaną poniżej paska. Sekwencje dla pacjentów od do 84 są pokazane kolejno.
Sekwencje aminokwasowe NS5A2209-2248 u 84 pacjentów pokazano na rycinie 1. Trzydzieści pacjentów (36 procent) miało sekwencję typu dzikiego, bez zmian aminokwasów; 16 (19 procent) miało typ zmutowany, z 4 do 11 zmianami aminokwasów; a 38 (45 procent) miało typ pośredni, z do 3 zmianami aminokwasów. Wszystkich 16 pacjentów ze zmutowanym typem sekwencji NS5A2209-2248 miało kompletne odpowiedzi, podczas gdy wszystkie 30 z typem dzikim nie miały odpowiedzi (P <0,001). Trzydziestu trzech z 38 pacjentów z pośrednim typem sekwencji NS5A2209-2248 nie miało odpowiedzi (p <0,001 dla porównania z pacjentami z typem mutanta).
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka kliniczna 84 pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, zgodnie z typem NS5A2209-2248 Sekwencja zidentyfikowana. Zmienne kliniczne analizowano zgodnie z typem sekwencji NS5A2209-2248 (Tabela 2). Poziomy RNA HCV w surowicy przed leczeniem były istotnie niższe u pacjentów z typem zmutowanym niż u osób z typem dzikim (mediana, <0,5 miliona vs. 4,7 miliona ekwiwalentów genomu na mililitr; P <0,001) lub typu pośredniego (mediana, 4,0 miliony ekwiwalentów genomu na mililitr; P <0,001). Pozostałe badane zmienne nie różniły się istotnie między trzema grupami.
Rysunek 2
[więcej w: hbs ujemny, pelagra objawy, rehmedica ]

Tags: , ,

No Responses to “psychiatra ochota czesc 4”

 1. Stanisław Says:

  [..] Cytowany fragment: wpc[...]

 2. Mindless Bobcat Says:

  Ciekawe kto finansuje takie projekty ?

 3. Vortex Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: crossfit[...]

 4. Krystian Says:

  Dlaczego lekarze postepuja tak z pacjentami?

Powiązane tematy z artykułem: hbs ujemny pelagra objawy rehmedica