Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Rokowanie w kile.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Rokowanie. Prognosis ad vitam jest niepomyślna w przypadkach nie leczonych. Na samorzutne wyleczenie, zależne od przypadkowych czynników leczniczych, nie wolno liczyć. W przypadkach nie leczonych śmierć następuje w przeciągu 2-6 lat, licząc od, wystąpienia pierwszych objawów psychicznych. Obecnie stały się wyjątkową rzadkością przypadki złośliwe o piorunującym przebiegu. Chory żyje tym dłużej, im lepszy jest jego stan somatyczny. Wyjątkiem od tej zasady są napady paralityczne, które zagrażają bezpośrednio życiu. Ciężkiego przebiegu należy się też spodziewać w postaciach hipochondryczno-melancholicznych oraz w podnieceniach psychoruchowych. Wiąd rdzenia ma na ogół przebieg łagodniejszy. Rokowanie zależy przede wszystkim od wczesnego rozpoznania i wczesnego zapoczątkowania właściwego leczenia. Zapobieganie. Powodzenie akcji zapobiegawczej zależy od wielu warunków, które nie w każdym ustroju dadzą się urzeczywistnić. Jednym z największych triumfów socjalistycznej służby zdrowia było powodzenie akcji W. Gdy znikną z powierzchni ziemi choroby weneryczne, a: przede wszystkim kiła, zniknie też widmo porażenia postępującego, które wciąż jeszcze jest jedną z częstszych chorób psychicznych. Choroba ta na całym świecie występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Tłumaczy się to głównie warunkami socjalnymi okresu kapitalistycznego. Mianowicie liczba korzystających z prostytucji mężczyzn jest z natury rzeczy wyższa, niż liczba prostytutek. Zakażenia kilowe zależą w wysokim stopniu od ciężkich warunków gospodarczych, uniemożliwiających wielu mężczyznom wczesne wstępowanie w związki małżeńskie i popychających wiele kobiet do nierządu. Zawsze też stwierdzano znacznie większą część zakażeń kiłowych w środowiskach miejskich niż wiejskich. W związku z tym wśród ludności miast porażenie postępujące jest zjawiskiem znacznie częstszym. Poza tymi społecznymi warunkami powodzenie akcji zapobiegawczej zależy też od troski o jednostkę. W przebiegu kiły drugiego rzędu wszyscy chorzy mają zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym, które później przeważnie się cofają. Mimo usilnego leczenia u pewnego odsetka chorych zmiany te zachowują się nadal, co prawdopodobnie stanowi zapowiedź przyszłego porażenia postępującego. Dlatego obecnie przy leczeniu kiły sprawdza się stan płynu mózgowo-rdzeniowego, aby w porę wykryć groźbę kiły ośrodkowego układu nerwowego i zapobiec rozwojowi tych powikłań. Płyn mózgowo-rdzeniowy powinno się kontrolować do 5 lat po zakażeniu kilowym. Jeżeli w czasie tym zmiany nie ustąpią, to konieczne jest leczenie zapobiegawcze gorączkowo-penicylinowe. [przypisy: trzeszczki, jerzy mazgaj, wital gołdap ]

Tags: , ,

No Responses to “Rokowanie w kile.”

 1. Vanessa Says:

  eczę się na migotanie przedsionków serca

 2. Mateusz Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: laboratorium biologiczne[...]

 3. Andrzej Says:

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

 4. Damian Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: olejek moringa[...]

 5. Miłosz Says:

  Moja mama tez im wierzyla

 6. Vortex Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do torty[...]

 7. Kamil Says:

  No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy

Powiązane tematy z artykułem: jerzy mazgaj trzeszczki wital gołdap