Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Objawy zespołu psychoorganicznego.

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rozpoznanie opiera się na klasycznych objawach zespołu psychoorganicznego, powyżej wyszczególnionych. Typowe objawy neurologiczne wskazywały na tło swoiste sprawy. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi potwierdziło nasze rozpoznanie: odczyn Wassermanna surowicy krwi i płynu we wszystkich rozcieńczeniach wybitnie dodatni, zawartość białka 40 mg, pleocytoza 333, w tym 2 wielojądrzaste. Zastosowano leczenie zimnicą, uzyskując zatrzymanie się procesu chorobowego. Ze względu na znaczny stopień otępienia i cechy charakteropatyczne chorego umieszczono w Szpitalu w Kocborowie. W Kocborowie poza leczeniem swoistym zastosowano penicylinę. W stanie psychicznym nastąpiła znaczna poprawa. Wypisano go dnia 20. IX. 1953 r. Został ubezwłasnowolniony. Miał potem dużo trudności w znalezieniu pracy, lecz ostatecznie dzięki opiece pozazakładowej Przychodni Zdrowia Psychicznego znalazł zatrudnienie jako pracownik umysłowy (inspektor) i na tej posadzie utrzymał się, ciesząc się dobrą opinią. W r. 1955 poddał się dwutygodniowej obserwacji w klinice w związku ze staraniami o zniesienie ubezwłasnowolnienia. Przy tej sposobności stwierdzono że uzyskana bardzo dobra remisja utrzymuje się. Pneumoencefalografia wykazała równomierne poszerzenie układu komorowego przy współczynniku Evansa 0,33. Odczyny kiłowe w surowicy krwi ujemne, natomiast w płynie mózgowo-rdzeniowym: wybitnie dodatnie (32 j. Kolmera). Odczyny globufinowe ujemne pleocytoza 103 białka poniżej 33 mm. W stanie psychicznym słabo zaznaczone objawy zespołu psychoorganicznego: nieznaczna euforia, lekkie upośledzenie zdolności zapamiętywania, zaznaczony bezkrytycyzm, objawy otępienne cofnęły się wybitnie. Chory przestał konfabulować, śmieje się z dawnych konfabulacji, ironizując na ten temat. W zakresie uczuciowości wyższej stwierdza się również wybitną poprawę: chory ma pozytywny stosunek do pracy, ma ambicję udowodnienia swojej sprawności umysłowej, okazuje dużą, nawet może zbyt dużą (z zaznaczonymi cechami pieniaczymi) wytrwałość w dochodzeniu swoich praw majątkowych i osobistych, w których rzeczywiście doznał wielu krzywd. Jak z tego widać, uzyskano za pomocą kombinowanego leczenia zimnicą, lekami swoistymi i penicyliną remisję, Zbliżającą się praktycznie do zupełnego wyleczenia. [patrz też: trzeszczki, jerzy mazgaj, wital gołdap ]

Tags: , ,

No Responses to “Objawy zespołu psychoorganicznego.”

 1. Aleksandra Says:

  Article marked with the noticed of: szpatułka laryngologiczna[...]

 2. Nataniel Says:

  jestem chora na niedoczynnosc tarczycy i przysadki mozgowej

 3. Jagoda Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: szczoteczki elektryczne do zębów[...]

 4. High Kingdom Warrior Says:

  z moim samopoczuciem po samym hormonie było kiepsko

Powiązane tematy z artykułem: jerzy mazgaj trzeszczki wital gołdap