Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Zachęty lekarzy etycznych – od marchewek i kijków do wspólnego celu

Posted in Uncategorized  by admin
November 2nd, 2018

Poniewaz reforma systemu opieki zdrowotnej koncentruje się na zmianach w świadczeniu opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, nasilają się obawy o stosowanie zachęt dla lekarzy. Obawiamy się, że zachęty podważą etos zawodowy lekarzy, odciągając ich od prymatu ich obowiązku wobec pacjentów. Kolejną obawą jest to, że zachęty będą nieskuteczne i jedynie spowodują zamieszanie i irytację zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy, bez faktycznego poprawiania wyników i skuteczności.1 Obawy te charakteryzują odpowiednio perspektywy etyki i menedżera; uważamy, że synteza tych perspektyw jest nie tylko możliwa, ale strategicznie cenna dla wdrożenia reformy systemu opieki zdrowotnej. Wydaje się nam oczywiste, że zachęty są wszechobecne i nieuniknione w świadczeniu opieki zdrowotnej. W każdym kontekście decyzje mają wpływ na to, co decydenci mogą zyskać lub stracić – nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także pod względem psychologicznym i społecznym. W związku z tym debata nad zachętami powinna skupiać się nie tylko na skutkach poszczególnych elementów (np. Premii za wyniki), ale także na całym szeregu finansowych i niefinansowych zachęt wykorzystywanych przez system opieki zdrowotnej. Wyzwaniem dla liderów organizacji opieki zdrowotnej jest kształtowanie i dopasowywanie tej sieci zachęt w sposób promujący cele instytucji, przy jednoczesnym unikaniu niezamierzonych szkodliwych konsekwencji, takich jak nadmierne lub niedostateczne świadczenie usług.
Znaczenie tego procesu wzrasta wraz ze zmianą ryzyka finansowego dla organizacji dostawców wraz z odpowiedzialnością za wyniki pacjentów, tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych (ACO). Aby ACO odniosły sukces, muszą poprawić efektywność opieki. Muszą jednak utrzymać lub zwiększyć swój udział w rynku, co oznacza, że muszą spełnić oczekiwania pacjentów dotyczące doświadczenia i wyników. Jednocześnie, aby przyciągnąć i utrzymać doskonałych klinicystów, ACO muszą być miejscami, w których profesjonaliści najwyższej jakości chcą pracować. Zachęty, takie jak cele i mierniki wydajności dla jakości i wydajności, są narzędziami zarządzania do kierowania się w kierunku tych celów.
Motywy działania społecznego Webera. W jaki sposób można tworzyć zachęty, które są zarówno skuteczne, jak i etyczne. Biorąc pod uwagę złożoność realiów opieki zdrowotnej i ludzkich zachowań, uważamy, że prosty model marchewka-kijek się nie sprawdzi. Ekonomista i socjolog Max Weber zaproponował typologię motywów działań społecznych, które mogą być przydatne przy projektowaniu bardziej odpowiedniego systemu zachęt (patrz tabela) .4 Jak podkreślił Weber, te kategorie – które szeroko stosowana adaptacja określiła jako tradycyjne, Interes własny , afektywny i wspólny cel – są typami idealnymi, a rzeczywiste działania często wynikają z mieszanych motywów. Uważamy jednak, że ta typologia stanowi użyteczne ramy dla organizacji opieki zdrowotnej, które mogą stosować przy rozważaniu swoich strategii motywacyjnych.
Mechanizmy zachęt oparte na tych czterech rodzajach motywów różnią się pod względem ich rozwoju, jak również ich etycznych implikacji. Na przykład niektóre organizacje dostawców zostały utworzone w sposób jawny w celu zapewnienia większości lub całości opieki nad dobrze zdefiniowaną populacją pacjentów
[hasła pokrewne: odczyn wassermanna, zapalenie przewodu słuchowego, dentysta mokotów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dentysta mokotów odczyn wassermanna zapalenie przewodu słuchowego